Zbornici

EU FINANCIAL REGULATION AND MARKETS
Beyond Fragmentation and Differentiation

Zbornik radova / Conference Proceedings

 

The Legal Framework for Economic Competitiveness

Sixth Bosnian Herzegovinian, Croatian and Turkish Jurist Days
Zagreb, 19-23 April 2017

CONFERENCE PROCEEDINGS

 

2. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA TRANSPORTNOG PRAVA I PRAVA OSIGURANJA INTRANSLAW 2017 ZAGREB

Zbornik radova / Conference Proceedings

 

  Djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku : izazovi pravosudnih transformacija na jugu Europe : Zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike : Liber amicorum Mihajlo Dika

  https://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/Liber_amicorum_MD_-_puni_tekst.pdf

  

 

  Podučavanje etike u presađivanju organa i darivanju tkiva, Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013 (prirucnik)

  https://www.bib.irb.hr/666694/download/666694.Poducavanje_etike_u_presadjivanju_organa_i_darivanju_tkiva.pdf

 

  Predavanja etike u psihijatriji: Skice slučajeva, Zagreb: Pravni fakultet Sveucilista u Zagrebu, 2012 (prirucnik)

  https://www.bib.irb.hr/621281/download/621281.Predavanja_etike_u_psihijatriji.pdf

 

  Reproduktivno zdravlje - Analiza slučajeva s etičkim komentarom, Zagreb: Pravni fakutet Sveučilište u Zagrebu, 2011 (prirucnik)

   https://www.bib.irb.hr/511679/download/511679.Reproduktivno_zdravlje.pdf

 

   Valdemar Lunaček: Odabrana djela, Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu, 1998.

   https://www.bib.irb.hr/351305/download/351305.LUN.DOC

 

   Valdemar Lunaček: Povijest ekonomskih doktrina, Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu, 1996.

   https://www.bib.irb.hr/351252/download/351252.L-DOKTRINE.DOC

  

 

 

 

 


Repozitorij
Repozitorij je prazan