Zbirka Rara

Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu, od svojeg osnutka 1906. godine čuva i razvija bogat fond knjiga i periodike, a u novije vrijeme na raspolaganje stavlja i širok raspon digitalnih informacijskih izvora. Njezini su korisnici matična i šira akademska zajednica, pravni znanstvenici i istraživači s područja društvenih i humanističkih znanosti.

Osobitu pažnju Knjižnica je oduvijek pridavala prikupljanju starih knjiga pravne tematike hrvatskih i stranih autora, nastavnih pomagala što su ih izradili nastavnici Fakulteta od njegova osnutka (1776.) do danas, te rijetkih tiskanih djela s područja društvenih i humanističkih znanosti (poglavito u području prava, povijesti, jezikoslovlja i filozofije) uz manji broj teoloških djela.

U skladu sa svojim poslanjem baštinske ustanove, poštujući međunarodne norme i važeće zakonodavstvo na nacionalnoj razini, Knjižnica sustavno skrbi o Zbirci rijetkosti (Rara) koju čini četrdeset i devet jedinica najstarije tiskane knjižne građe iz 16. (Cinquecentine) i 17. stoljeća (Seicentine) te više od stotinu jedinica knjižne građe iz 18. i prve polovice 19. stoljeća.

Knjižnica kontinuirano, uz financijsku potporu Ministarstva kulture RH, provodi programe zaštite te restauratorsko-konzervatorske radove na najstarijim, najvrjednijim i najugroženijim knjigama. Do sada su konzervatorsko-restauratorski radovi provedeni na više od deset djela iz Zbirke.


U svojem programu digitalizacije Knjižnica je do sada digitalizirala tri izvornika iz Zbirke: 

a) jedno od najvažnijih djela iz područja klasičnog kanonskog prava iz srednjega vijeka Decretales. Gregorii Noni Pontificis maximi Decretales epistolae, vetuitis exemplaribus.... (1528.),

b) Praxis et theoricae criminelis : Tomus primus, parttis secundae. Venetiis, (1607.) djelo Prosperusa Farinaciusa, vodećeg kaznenopravnog mislioca iz 16. stoljeća koje predstavlja kompendij jurisprudencije u razdoblju od 1581. do 1614. godine, a nastalo je kao rezultat Farinaciusove velike ambicije da u obliku priručnika za sudove sažme sve što je napisano o kaznenom pravu, te 

c) najstariji visokoškolski udžbenik za pravnu teoriju na hrvatskom tj. kajkavskom jeziku: Domin Petruševečki, Imbrih. Predznanya pravicz szamoszvojneh vugerzkeh Domin Imbriha ...Vu Zagrebu : z-Novoszelzkemi szlovami (1818.).

Zbirka rijetkosti Knjižnice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zavedena je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.