Povijest Knjižnice Pravnog fakulteta u Zagrebu

1906.
Seminar na Pravnom fakultetu ponovno uređen vladinom naredbom; formalno utemeljena Seminarska knjižnica kao zasebna organizacijska jedinica čime je obnovljena fakultetska knjižnica; na čelu Seminara i Seminarske knjižnice stoji nadstojnik izabran od profesorskog zbora (prvi nadstojnik Fran Milobar)

1914./1918.
Knjižnica i Fakultet evakuirani na Gornji grad zbog ratnih potreba; poslije rata Knjižnica se vraća u zapadno krilo sveučilišne zgrade

1926.
početak izrade knjižničnih kataloga (imenski abecedni, stručni sistematski i inventarni mjesni) 

1928./1934. 
Knjižnica definitivno smještena u svoje današnje prostorije u istočnom krilu sveučilišne zgrade; zaposlena prva knjižničarka u Knjižnici (1933.); početak izrade predmetnog kataloga; zaposlena druga knjižničarka; početak posudbe udžbenika studentima i otvaranje prve čitaonice (1934.)

1950. 
Knjižnica postaje depozitarna za publikacije Ujedinjenih naroda

1953. 
ponovno otvaranje studentske čitaonice

1959. 
novi Statut Fakulteta mijenja naziv Knjižnice u Biblioteka, i funkciju nadstojnika u predstojnik 

1968./1969. 
integracija Fakulteta i Visoke upravne škole; dio knjižnog fonda Škole uključen u fond Knjižnice; u okviru Knjižnice ustrojena je služba dokumentacije

1971. 
početak izgradnje trezorske zbirke knjiga 

1990. 
početak informatizacije Knjižnice, kompjuterska obrada knjižnične građe, nabava elektroničkih informacijskih izvora i baza podataka (CELEX)

2001/2002. 
fond Knjižnice dostupan na Internetu na http://knjiznica.pravo.hr; početak provedbe programa informacijske pismenosti za studente prava

2004.
Fakultet osigurao pristup pravnoj bazi podataka LexisNexis

2008./2009.
u zimskom semestru svečano je otvoren »EU i«informacijski centar za europsko pravo; Centar objavljuje elektroničke biltene EUROPA info i EUROPA biblio 

2011./2012.
započeo program preventivne zaštite najstarije i najvrjednije knjižnične građe (zbirka Rara).

2012./2013.
Knjižnica postaje članica mreže europskih istraživačkih knjižnica LIBER 

2013./2014.
razvijen knjižnični katalog treće generacije s naprednim mogućnostima pretraživanja (VERO) dostupan na mrežnoj stranici Knjižnice: http://knjiznica.pravo.hr/cgi-bin/wero.cgi pokrenut program informacijske pismenosti za studente prava pod nazivom »Akademsko pisanje«; svečano je otvoren Europski dokumentacijski centar (EDC) u novouređenoj i suvremeno opremljenoj doktorskoj čitaonici 

2014./2015.
razvijen knjižnični katalog treće generacije s integriranim EBSCO Discovery servisom

2015./2016.
zbirka Rara upisana u Registar kulturne baštine

2016./2017.
Knjižnica je postala članica Međunarodne federacije knjižničnih udruženja i ustanova (IFLA)