Otvorena znanost

 

 

Pomoć pri prosudbi odabira časopisa za objavu članaka u otvorenom pristupu

(pouzdani - "predatorski")

Think, Check, Submit

 

Pomoć pri prosudbi izbora konferencija na kojima želite izlagati:

(pouzdane - "predatorske")

Think, Check, Attend

 

 

Upravljanje istraživačkim podacima - online tečaj SRCE-a

Dodatni izvori o upravljanju istraživačkim podacima na stranicama IRB-a

 

Google Scholar - javni pristup radovima na temelju uvjeta financiranja

 

Plan S - RRS= Rights Retention Strategy - popis nakladnika koji ne podržavaju RRS

popis časopisa koji su usklađeni s Plan S zahtjevima kroz transformativne ugovore

politike financijera vezne uz (ne)financiranje APC-a (troškovi objave rada u "zlatnom" otvorenom pristupu) u transformativnim (=hibridnim) časopisima

 

JOURNAL CHECKER TOOL - alat za provjeru je li časopis usklađen sa zahtjevima financijera i ustanove u kojoj je autor zaposlen vezanima uz otvoreni pristup

 

Sherpa Romeo - kazalo časopisa u kojem su navedene politike nakladnika vezane uz otvoreni pristup: koju verziju rada (rukopis, prihvaćena recenzirana verzija, objavljena izdavačeva verzija) je dozvoljeno ili nije dozvoljeno kada  i gdje pohraniti odnosno učiniti javno dostupnom

 

 Open Research Europe - platforma za objavu radova finaciranih kroz Obzor 2020 i Obzor Europe

 

 

Snimke predavanja u organizaciji Odjela za informacijse znanosti Sveučilišta u Zadru

Kako otvorenost pridonosi znanosti?

Smijem li i zašto je dobro pohraniti i zašto je dobro pohraniti svoj rad u repozitorij?

 

 

Snimke radionica udruge ZNAK

XML radionica za urednike časopisa Udruga ZNAK HR_EASE

Kako napisati znanstveni rad koji će se dopasti uredniku, recenzentu i čitatelju