OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Uvod u ekonomiju
Uvod u ekonomiju
Studij: Porezni - 1. semestar
Šifra: 111414
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivana Bajakić
prof. dr. sc. Ozren Pilipović
prof. dr. sc. Nenad Rančić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ružica Šimić Banović - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 01. 02. 2024.
  • 15. 02. 2024.
  • 18. 04. 2024.
  • 13. 06. 2024.
  • 27. 06. 2024.
  • 11. 07. 2024.
  • 29. 08. 2024.
  • 12. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Uvod u ekonomiju Porezni - 1. semestar
6.0 111414
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivana Bajakić

utorak u 13.00 sati

Tkalčićeva 48-50
prof. dr. sc. Ozren Pilipović

utorak 13:15-14:30  (uživo ili online - uz prethodnu najavu e-mailom) 

Tkalčićeva 48-50, soba Tkalčićeva 48-50
prof. dr. sc. Nenad Rančić

Utorak 13:00 h

Tkalčićeva 48-50, soba xx
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Ružica Šimić Banović (Predavanja)

Ponedjeljkom u 13 h (uživo ili online - uz prethodnu najavu e-mailom) 

Tkalčićeva 48-50, soba Tkalčićeva 48-50
Literatura
Vranjican, S.,; Politička ekonomija; Pravni fakultet, Zagreb (2007), str. 1--110; 275.-306; 325.-360; 373.-379; 511.-556
Mankiw, G.,; Osnove ekonomije; MATE (2006), str. 3-59; 63-88; 113-133; 203-237; 267-288; 313-369; 479-495
Opis predmeta
Uloga ekonomskih disciplina, porijeklo naziva, predmet političke ekonomije. Povijest ekonomske misli. Ekonomski proces, mikroekonomija i makroekonomija, proizvodni potencijal društva. Faze ekonomskog procesa. Proizvodnja, proizvodni činitelji, opća teorija proizvodnje. Ljudski faktor. Tehnički napredak, uloga znanosti. Razvoj tehnologije u Hrvatskoj. Razvoj teorije poduzetništva, suvremena teorija poduzetništva, poduzetnički rizik. Zablude o važnosti poduzetništva. Management ili upravljanje, managerske funkcije. Organizacija i djelovanje poduzeća. Elementi teorije troškova. Mjerenje rezultata privređivanja. Bruto domaći proizvod, metode mjerenja, međunarodne usporedbe makroekonomskih agregata. Reprodukcija kapitala. Raspodjela. Cirkulacija i oplodnja industrijskog kapitala, trgovački kapital i trgovački profit. Zajmovni kapital i kamata. Zemljišna renta. Dionički kapital i dividenda. Razmjena. Zakon ponude i potražnje. Struktura tržišta. Djelotvornost tržišnog mehanizma, državna intervencija. Teorije vrijednosti. Razvoj metalnog i papirnog novca, funkcije novca, obilježja suvremenog novca, optimalizacija novčane mase, kreditno monetarna politika, kreditiranje privrednih subjekata. Međunarodna razmjena. Potrošnja, štednja, osobna potrošnja, privredne investicije, potrošnja države, struktura državne potrošnje. Ekonomski razvitak. Zapreke ekonomskom razvitku, tranzicijska gospodarstva i razvoj. Nacionalno gospodarstvo u regionalnom i globalnom okružju. Globalizacija, regionalni integracijski procesi.
Ispitni rokovi
01. 02. 2024.
15. 02. 2024.
18. 04. 2024.
13. 06. 2024.
27. 06. 2024.
11. 07. 2024.
29. 08. 2024.
12. 09. 2024.