NASTAVNI PLAN:
Uvod u ekonomiju
Nastavni plan

 

 

 

Literatura

  1. Vranjican, S. (2009) Politička ekonomija, odabrana poglavlja:

Pogl.

Naziv:

str.

I.-V.

O tradiciji izučavanja ekonomskih disciplina na Pravnom fakultetu u Zagrebu

Uloga ekonomskih disciplina u obrazovanju pravnika

O porijeklu naziva politička ekonomija

Predmet političke ekonomije

Kratak pregled povijesti ekonomske misli

1.-39.

Vl.

VII.

Ekonomski proces

Proizvodnja

39.-72.

73.-87.

 

 

 

VIII.

Ljudski faktor

87.-110.

XI.-5.0.

Suvremeno poduzeće i proces globalizacije

275.-306.

XIII.

Mjerenje rezultata privređivanja

325.-360.

XV.-1.0.-4.0.

Kontroverzije procesa raspodjele

Opće karakteristike raspodjele

Suvremena uloga države u procesu raspodjele

Mehanizmi raspodjele

373.-379.

XVI.-3.0-6.0.

 

XVII.

Razmjena (Roba, Teorije vrijednosti,Rezultati razmjene, Novac)

Potrošnja

471.-509.

 

511.-527.

XVIII.

Ekonomski razvitak

527.-556.

 

2. Mankiw, N.G. (2006) Osnove ekonomije, 3. izdanje – odabrana poglavlja:

Pogl.

Naziv:

str.

1.-3.

Deset načela ekonomije

Razmišljati kao ekonomist

Međuovisnost i dobici od trgovine

3.-59.

4.

Tržišne sile ponude i potražnje

63.-88.

6.

Ponuda, potražnja i vladine politike

113.-133.

10.

Eksternalije

203.-222.

11.

Javna dobra i zajednički resursi

223.-239.

13.

Troškovi proizvodnje

267.-288.

15.

Monopol

313.-344.

17.

Oligopol

345.-372.

22.

Granice mikroekonomije

479.-495.

 

Kolokviji se održavaju u terminu predavanja.

Kolokviju mogu pristupiti svi studenti koji su prvi puta upisali prvu godinu Poreznog studija u ak.god. 2019/20.

  1. kolokvij: četvrtak, 5.12. 2019.
  2. kolokvij: četvrtak, 23. 1. 2020.

 

 

VAŽNO: položeni kolokvij istovjetan je položenom pisanom dijelu ispita. Studenti OBAVEZNO MORAJU iskoristiti pravo položenog kolokvija tijekom zimskom ispitnog roka (2 ispitna roka u veljači 2020.) - naknadni upis ocjene neće biti moguć na drugim ispitnim rokovima izvan veljače.

 

Priznavanje ISPITA: 6/10 bodova - studenti moraju proći oba kolokvija

 

NASTAVNI PLAN:

1. Kolokvij

 

Vranjican, S. (2009) Politička ekonomija

str.

1. PREDAVANJE

I.-V. poglavlje

 

 

O tradiciji izučavanja ekonomskih disciplina na Pravnom fakultetu u Zagrebu

Uloga ekonomskih disciplina u obrazovanju pravnika

O porijeklu naziva politička ekonomija

Predmet političke ekonomije

Kratak pregled povijesti ekonomske misli

 

 

1.-39.

2. PREDAVANJE

VI.pogl.

Vii.pogl.

 

Ekonomski proces

Proizvodnja

 

39.-72.

73.-86.

3. PREDAVANJE

VIII.pogl.

 

Ljudski faktor

 

87.-110.

4. PREDAVANJE

XI.-5.0.pogl.

 

Suvremeno poduzeće i proces globalizacije

 

275.-306.

 

Pogl.

Mankiw, N.G. (2006) Osnove ekonomije

str.

5. PREDAVANJE

1.-3.pogl.

Deset načela ekonomije

Razmišljati kao ekonomist

Međuovisnost i dobici od trgovine

3.-59.

6. PREDAVANJE

4.pogl.

 

Tržišne sile ponude i potražnje

 

63.-88.

7. PREDAVANJE

6.pogl.

 

Ponuda, potražnja i vladine politike

 

113.-133.

8. PREDAVANJE

10.pogl.

 

Eksternalije

203.-222.

9. PREDAVANJE

11.pogl.

 

Javna dobra i zajednički resursi

223.-239.

 

2. Kolokvij

Pogl.

Vranjican, S. (2009) Politička ekonomija

str.

XIII.

Mjerenje rezultata privređivanja

325.-360.

 

XV.-1.0.-4.0.

Kontroverzije procesa raspodjele

Opće karakteristike raspodjele

Suvremena uloga države u procesu raspodjele

Mehanizmi raspodjele

373.-379.

XVI.-3.0-6.0.

XVII.

Razmjena (Roba, Teorije vrijednosti,Rezultati razmjene, Novac)

Potrošnja

471.-509.

511.-527.

XVIII.

Ekonomski razvitak

527.-556.

 

Pogl.

Mankiw, N.G. (2006) Osnove ekonomije

str.

13.

Troškovi proizvodnje

267.-288.

15.

Monopol

313.-344.

17.

Oligopol

345.-372.

22.

Granice mikroekonomije

479.-495.