OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Ekonomska analiza prava
Ekonomska analiza prava
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 150198
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ozren Pilipović
izv. prof. dr. sc. Nenad Rančić
Ispitni rokovi:
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Ekonomska analiza prava Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 150198
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Ozren Pilipović

četvrtak 12-13:30

Trg Republike Hrvatske 14, soba 58
izv. prof. dr. sc. Nenad Rančić

Utorak 16-17h

Trg Republike Hrvatske 14, soba 62
Literatura
Cooter, R., Ulen, T.; Law and Economics, 5th edition; Addison-Wesley, (2008)
Posner, R; Economic Analysis of Law, 7th edition; Wolters Kluwer Law + Business (2007)
Opis predmeta
Uvod u ekonomsku analizu prava te njezinu primjenu na bitna pravna i društvena pitanja uspoređujući nacionalne i međunarodne pravne sustave te naglasku na razliku u proučavanju ekonoske analize prava u SAD-u i Europi. Cilj predmeta je pomoći razumijevanju veze između prava i ekonomije u nastanku suvremenih pravnih sustava. Predemt će se baviti povijesnim i teoretskim metodama koje će nam pomoći u svladavanju praktičkih pravn-ekonomskih problema poput eksternalija, transakcijskih troškova, tržišnog natjecanja, teorije igara, države blagostanja te teorije javnog izbora.
Ispitni rokovi
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.