KATEDRA ZA EKONOMSKE ZNANOSTI:
Katedra za ekonomske znanosti
Obavijesti
Podsjećamo studente/ice kolegija Politička ekonomija i Ekonomska politika da se sve detaljne i ažurne informacije za trenutne module nalaze na Merlinu. Sve ključne informacije (literatura, konzultacije i sl.) dostupne su i na webu Katedre i dostatne su kolegama/icama koji će tek upisivati ili su odslušali naše kolegije. Obzirom na navedeno te na kontinuiranu dostupnost informacija na predavanjima i konzultacijama, e-mail upiti vezani za već dostupne obavijesti neće biti pojedinačno odgovarani.