dr. sc. Juraj Brozović
dr. sc.
Juraj Brozović

Juraj Brozović rođen je 1989. u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu i opću gimnaziju. Diplomirao je 2013. na Pravnom fakultetu Sveučišta u Zagrebu summa cum laude. Tijekom studiranja nagrađen je dekanovom nagradom, rektorovom nagradom i posebnom rektorovom nagradom. Sudjelovao je u radu Pravne klinike Pravnog fakuteta u Zagrebu gdje je obnašao dužnost jednog od studentskih administratora. Sudjelovao je i na Willem C. Vis arbitration moot natjecanju iz međunarodne trgovačke arbitraže. Za vrijeme studija u koautorstvu je objavio više znanstveno-stručnih radova. Prije rada na Katedri za građansko procesno pravo, 17 mjeseci je radio kao odvjetnički vježbenik. 

Nakon početka rada na Katedri, sudjelovao je u više domaćih i znanstvenih projekata (projekti Hrvatske zaklade za znanost i Europske komisije), a (ko)autor je i više znanstvenih i stručnih članaka. Pomoćnik je voditelja i jedan od akademskih mentora u Pravnoj klinici. Organizator je nacionalnog u pravnom savjetovanju i sudjeluje u treningu hrvatskih predstavnika u međunarodnom (Brown-Mosten) natjecanju. Sudjelovao je kao administrativni tajnik u međunarodnoj i domaćoj trgovačkoj arbitraži prema Bečkim, ICC i Zagrebačkim pravilima.

U listopadu 2021. obranio je doktorsku disertaciju "Priprema i organizacija raspravljanja u parničnom postupku".

Od listopada 2022. licencirani je medijator.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Plan upravljanja postupkom

Brozović, Juraj
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Učinkovito provođenje prethodnog postupka

Brozović, Juraj
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Plan upravljanja postupkom

Brozović, Juraj
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2022.
Novine u građanskom zakonodavstvu

Priprema i organizacija raspravljanja u parničnom postupku

Brozović, Juraj
Doktorske disertacije, 2021.

Europski parnični postupci: europski platni nalozi i europski sporovi male vrijednosti

Brozović, Juraj
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Prekogranični građanski postupci. Razmjena znanja i iskustva

Presuda bez održavanja rasprave prema Noveli Zakona o parničnom postupku 2019.

Brozović, Juraj
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
VII. MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE „AKTUALNOSTI GRAĐANSKOG PROCESNOG PRAVA – NACIONALNA I USPOREDNA PRAVNOTEORIJSKA I PRAKTIČNA DOSTIGNUĆA“

Je li prethodni postupak doveo do koncentracije i kraćeg trajanja parničnog postupka?

Brozović, Juraj
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Utjecaj prakse u Pravnoj klinici Pravnoga fakulteta u Zagrebu na zaposlenje nakon završetka studija

Uzelac, Alan ; Brozović, Juraj ; Basioli, Ema
Poglavlja u knjigama, 2021.

Načelo otvorenog pravosuđenja u hrvatskom postupku nakon novele ZPP-a iz 2019.

Brozović, J.
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
VI. MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE „AKTUALNOSTI GRAĐANSKOG PROCESNOG PRAVA – NACIONALNA I USPOREDNA PRAVNOTEORIJSKA I PRAKTIČNA DOSTIGNUĆA“

Načelo otvorenog pravosuđenja: Prednosti i ograničenja

Brozović, J.
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
PARNICA 2020. Bitne novine nadolazeće novele ZPP-a

Sudjelovanje stranaka u prethodnom postupku

Brozović, Juraj
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
V. Međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog procesnog prava Nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća

Overcoming Language Barriers in the Practice of the Law Clinic Zagreb

Brozović, Juraj
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Overcoming Language Barriers in the Practice of the Law Clinic Zagreb

Kontumacijske presude kao sredstvo ubrzanja postupka

Brozović, Juraj
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
IV. Međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog procesnog prava Nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća

Transformation of the Croatian Legal Aid System: From Normative to Functional Insufficiency

Brozović, Juraj
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Conference on Transformation of Civil Justice: Unity and Diversity

Best practices: Pravna klinika - Law Clinic Zagreb

Brozović, Juraj
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Intensive regional training of multipliers for legal clinics - workshop for professors "Access2Justice"

What is Clinical Legal Education?

Preložnjak, Barbara ; Brozović, Juraj
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Clinical Legal Education in Western Balkans

Arbitražni platni nalozi kao metoda certifikacije nespornih tražbina

Brozović, Juraj
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća

Oslobođenje od sudskih pristojbi kao preduvjet ostvarenja prava na pristup pravosuđu

Brozović, Juraj
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi kao preduvjet ostvarenja prava na pristup pravosuđu

Brozović, Juraj
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
In memoriam Srećko Zuglia. Reforme između brzine i kvalitete

Legal Aid in Croatia. Between Normative Flexibility and Functional Insuficiency

Brozović, Juraj
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Transformation of Civil Justice: Unity and Diversity

Utjecaj profesionalnih punomoćnika na trajanje i troškove parničnog postupka

Brozović, Juraj
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Preobrazba pravosuđa u Hrvatskoj i Sloveniji: Povijest i suvremenost

L. Ervo, A. Nylund (eds.), Current Trends in Preparatory Proceedingsa Comparative Study of Nordic and Former Communist Countries

Brozović, Juraj
Drugi radovi u časopisima, 2017.

Zadužnica: Evolucija, aktualno stanje i otvorena pitanja

Uzelac, Alan ; Brozović, Juraj
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
II. međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća

The Financial Challenges of Clinical Legal Education in Legal Aid Reform. Example from Zagreb Law Clinic

Preložnjak, Barbara ; Brozović, Juraj
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Public and Private Justice: Dispute Resolution in Modern Societies - "Arbitration and Court Litigation: Cross‐Fertilization or Complementarity? "

O mirovanju parničnog postupka i (ne)opravdanosti njegova napuštanja

Brozović, Juraj
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Hrestomatija hrvatskoga medicinskog prava


Uredničke knjige, 2016.

Zadužnica: Evolucija, aktualno stanje i otvorena pitanja

Uzelac, Alan ; Brozović, Juraj
Poglavlja u knjigama, 2016.

Informirani pristanak djece u hrvatskom zakonodavstvu

Turković, Ksenija ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Brozović, Juraj
Poglavlja u knjigama, 2016.

Pravni status embrija i istraživanje na embrionalnim matičnim stanicama - u vrtlogu biotehnologije, bioetike i prava

Brozović, Juraj ; Galiot, Vinko
Poglavlja u knjigama, 2016.

Mogućnost podnošenja tužbe na utvrđenje zastare u domaćem i poredbenom pravu

Brozović, Juraj
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

The financial challenges of clinical legal education: an example from a Zagreb law clinic

Preložnjak, Barbara ; Brozović, Juraj
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Discouraging Unnecessary Litigation through the New Croatian Legal Aid System and Law Clinics

Preložnjak, Barbara ; Brozović, Juraj
Poglavlja u knjigama, 2016.

On Increasing „Judicialization“ of Arbitral Rules in Croatia:Evolution of Zagreb Rules in the 1992- 2016 Period

Brozović, Juraj
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Arbitration and Court Litigation: Cross- Fertilization or Complementarity?

Sudske pristojbe i pravo na pristup pravosuđu. Treba li Hrvatskoj povećanje sudskih pristojbi?

Brozović, Juraj
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
nterkatedarski sastanak građanskih procesualista

A New Focus for Croatian Legal Aid System: encouraging early resolution and discouraging unnecessary litigation

Preložnjak, Barbara ; Brozović, Juraj
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Public and Private Justice: Dispute Resolution in Modern Societies Private Justice in Service of Public Goals? Outsourcing of Judicial Tasks and Functions - Blessing or Betrayal

Je li napuštanje instituta mirovanja u Noveli ZPP iz 2013. godine bilo opravdano?

Brozović, Juraj
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Interkatedarski sastanak građanskih procesualista

Non-prep ljuskice - poštedna estetska terapija tvrdih zubnih tkiva u fronti

Farkaš, Nina ; Brozović, Juraj ; Pavelić, Božidar ; Šaban, Aida
Stručni radovi, 2014.

Laser-assisted surgical treatment of excessive gingival display using lip repositioning technique and laser gingivectomy as an alternative to orthognathic surgery

Gabrić Pandurić, Dragana ; Libert, Petra ; Blašković, Marko ; Brozović, Juraj ; Katanec, Davor ; Filipović Zore, Irina ; Sušić, Mato
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
World Federation for Laser Dentistry Congress Paris 2014.

No-prep ljuskice - poštedna estetska terapija tvrdih zubnih tkiva u fronti

Farkaš, Nina ; Brozović, Juraj ; Pavelić, Božidar ; Šabant, Aida
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Diode and er:yag laser vs conventional technique for second stage surgery

Gabrić Pandurić, Dragana ; Sušić, Mato ; Brozović, Juraj ; Smojver, Igor ; Vučićević Boras, Vanja ; Katanec, Davor
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
European Association for Osseointegration Annual Meeting 2014

Apical (retrograde) periimplantitis– modified apicoectomy therapy

Gabrić Pandurić, Dragana ; Smojver, Igor ; Blašković, Marko ; Brozović, Juraj ; Sušić, Mato
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
European Association for Osseointegration Annual Meeting 2014

Primjena trombocitima obogaćenog fibrina u oralnoj kirurgiji

Blašković, Marko ; Gabrić Pandurić, Dragana ; Katanec, Davor ; Brozović, Juraj ; Gikić, Matija ; Sušić, Mato
Stručni radovi, 2012.

Informirani pristanak djece u hrvatskom zakonodavstvu

Turković, Ksenija ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Brozović, Juraj
Poglavlja u knjigama, 2011.

Kazneno djelo nesavjesnog liječenja u hrvatskom zakonodavstvu

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Brozović, Juraj
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Kongres Udruge pravnika u zdravstvu (4 ; 2011)

Hrvatsko medicinsko pravo u svjetlu europskih standarda

Turković, Ksenija ; Goldner Lang, Iris ; Nikšić, Saša ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Maršavelski, Aleksandar ; Brozović, Juraj
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Izabrani projekti

Prošli projekti:

Preobrazba građanskog pravosuđa pod utjecajem globalnih i regionalnih integracijskih procesa. Jedinstvo i različitost (Hrvatska zaklada za znanost)

Towards more EFfective enFORcemenT of claimS in civil and commercial matters within the EU (EU Justice Programme)

Projekti u tijeku:

Legal Clinics in Service of Vulnerable Groups: Enhancing the Employability of Law Students through Practical Education (Erasmus+ Capacity Building)

Modernising European Legal Education (Erasmus+ Strategic partnership)