prof. dr. sc. Jasnica Garašić
prof. dr. sc.
Jasnica Garašić

Više

Edukacija

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4597 526
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 3, soba 21
Katedra/služba:
Građansko procesno pravo
Konzultacije:

srijeda, 11.30 - 13.00 sati

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Sudsko ukidanje odluke skupštine vjerovnika u stečajnom postupku

Garašić, Jasnica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
V. Međunarodno savjetovanje „Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća“

National Report for Croatia

Garašić, Jasnica ; Petrović, Siniša
Poglavlja u knjigama, 2019.

Croatia

Garašić, Jasnica
Poglavlja u knjigama, 2019.

Svrsishodna delegacija nadležnosti prema hrvatskom Zakonu o parničnom postupku

Jasnica Garašić
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
IV. Međunarodno savjetovanje „Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća“

Osvrt na novopredložene odredbe o reviziji u parničnom postupku u 18. Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

Garašić, Jasnica
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

NAJZNAČAJNIJE NOVINE STEČAJNOG ZAKONA IZ 2015. GODINE

Garašić, Jasnica
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Das für die Aufrechnung der Forderungen massgebliche Recht nach der EuInsVO 2015

Garašić, Jasnica
Poglavlja u knjigama, 2017.

Izvanredna uprave države nad povezanim društvima

Garašić, Jasnica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
55. Susret pravnika - Opatija 2017

New Bankruptcy Law in Croatia

Garašić, Jasnica
Stručni radovi, 2016.

Prijava tražbina stranih vjerovnika prema Europskoj uredbi o insolvencijskim postupcima

Garašić, Jasnica
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Kroatien

Garašić, Jasnica
Poglavlja u knjigama, 2016.

Civil Procedure and Alternative Dispute Resolution

Garašić, Jasnica
Poglavlja u knjigama, 2015.

Reforma Europske uredbe o insolvencijskim postupcima

Garašić, Jasnica
Poglavlja u knjigama, 2015.

Ključna pitanja predstojećeg reguliranja osobnog stečaja u hrvatskom pravu

Garašić, Jasnica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
53. Susret pravnika - Opatija 2015

Komentar Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama s provedbenim propisima, primjerima sudskih odluka, međunarodnim dokumentima i presudama Europskog suda za ljudska prava

Garašić, Jasnica ; Goreta, Miroslav ; Grđan, Kristijan ; Grozdanić, Velinka ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Škorić, Marissabell ; Tripalo, Dražen, Veselić, Ivica ;
Autorske knjige, 2015.

Izmjene i dopune Stečajnog zakona motivirane institutom predstečajne nagodbe

Garašić, Jasnica
Poglavlja u knjigama, 2014.

Croatia: Simplification of Debt Collection in Croatia - National and EU Perspective

Garašić, Jasnica
Poglavlja u knjigama, 2014.

Djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku. Izazovi pravosudnih transformacija na jugu Europe. Liber amicorum Mihajlo Dika


Uredničke knjige, 2013.

Europsko građansko procesno pravo - Izabrane teme


Uredničke knjige, 2013.

Uvod u europsko građansko procesno pravo

Garašić, Jasnica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Europsko građansko procesno pravo - Aktualna pitanja

Stečajni plan nakon izmjena i dopuna Stečajnog zakona iz 2012. godine

Garašić, Jasnica
Poglavlja u knjigama, 2013.

Mjerodavno pravo za privilegirane tražbine i redoslijed namirenja u prekograničnim stečajnim postupcima

Garašić, Jasnica
Poglavlja u knjigama, 2013.

Posebni tzv. partikularni stečajni postupak u hrvatskom pravu

Garašić, Jasnica
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Entwicklung des kroatischen Zivilverfahrens (Erkenntnisverfahrens) in den letzten zwei Jahrzehnten in Umrissen

Garašić, Jasnica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Die Entwicklung des Zivilprozessrechts in Mitteleuropa um die Jahrtausendwende - Reform und Kodifikation - Tradition und Erneuerung

Insolvenzrecht Kroatien - Auswirkungen auf Kreditsicherheiten

Garašić, Jasnica ; Borić, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2012.

Kako zakonski regulirati "osobni stečaj" u Hrvatskoj

Garašić, Jasnica
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Experiences of the Permanent Arbitration Court at the Croatian Chamber of Economy Regarding the Application of Zagreb Rules in the Period 2005-2009 with Proposals for Their Amendment

Garašić, Jasnica
Stručni radovi, 2010.

Grundlegende Unterschiede im Kroatischen und im Europaeischen Internationalen Insolvenzrecht bei der Anerkennung auslaendischer Insolvenzverfahren

Garašić, Jasnica
Poglavlja u knjigama, 2009.

Zulaessigkeit der Eroeffnung eines Partikular- bzw. eines Sekundaerkonkursverfahrens und ihre Ausgestaltung im kroatischen Recht

Garašić, Jasnica
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Ovrha i stečaj - aktualnosti zakonodavstva i sudske prakse - 2007

Buljan, Vesna ; Eraković, Andrija ; Garac, Slavica ; Garašić, Jasnica ; Hrastinski-Jurčec, Ljiljana ; Marković, Nevenka ; Nekić-Plevko, Nada ; Sessa, Đuro ; Šimundić, Mladen
Autorske knjige, 2007.

Otvaranje posebnog tzv. sekundarnoga stečajnog postupka u Hrvatskoj

Garašić, Jasnica
Poglavlja u knjigama, 2007.

Završna dioba u stečajnom postupku

Garašić, Jasnica
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Ovlaštenja i dužnosti stranog stečajnog upravitelja prema hrvatskom pravu

Garašić, Jasnica
Poglavlja u knjigama, 2007.

Grunzuege des Verfahrens der Anerkennung eines auslaendisches Hauptkonkursverfahrens nach kroatischem Recht

Garašić, Jasnica
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Pretpostavke za priznanje strane odluke o otvaranju stečajnog/insolvencijskog postupka prema hrvatskom pravu

Garašić, Jasnica
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

What is Right and What is Wrong in the ECJ's Judgment on Eurofood IFSC Ltd.

Garašić, Jasnica
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Tratamiento de los bienes al abrirse un procedimiento de insolvencia (Recomendaciones de la Segunda Parte Capitulo II, numeros 35 a 68

Garašić, Jasnica
Poglavlja u knjigama, 2006.

Anerkennung ausländischer Insolvenzverfahren: Ein Vergleich des kroatischen, des deutschen und des schweizerischen Recht sowie der Europäischer Verordnung über Insolvenzverfahren, des Istanbuler Übereinkommens und UNCITRAL-Modelgesetzes

Garašić, Jasnica
Autorske knjige, 2005.

Obustava otvorenog stečajnog postupka kad stečajna masa ne pokriva njegove troškove

Garašić, Jasnica
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Europska uredba o insolvencijskim postupcima

Garašić, Jasnica
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Anerkennung ausländischer Insolvenzverfahren: Ein Vergleich des kroatischen, des deutschen und des schweizerischen Recht sowie der Europäischer Verordnung über Insolvenzverfahren, des Istanbuler Übereinkommens und UNCITRAL-Modelgesetzes

Garašić, Jasnica
Doktorske disertacije, 2005.

Recognition of Foreign Insolvency Proceedings: The Rules That a Modern Model of International Insolvency Law Should Contain

Garašić, Jasnica
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Osobna uprava stečajnog dužnika

Garašić, Jasnica
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Sudsko ispitivanje podobnosti stečajnoga plana

Garašić, Jasnica
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Institut izuzeća sudaca i Novela Zakona o parničnom postupku 2003.

Garašić, Jasnica
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Mogućnosti i ograničenja inherentna stečajnom planu

Garašić, Jasnica
Poglavlja u knjigama, 2003.

Gerichtliche und notarielle freiwillige pfandrechtliche Sicherung von Forderungen im kroatischen Recht

Garašić, Jasnica
Druga sudjelovanja na skupovima, 2002.
Zabezpečenie pohladavok a ich uspokojenie, VII. Lubyho pravnicke dni, Medzinarodna vedecka konferencia

Novosti u stečajnom pravu

Barbić, Jakša ; Dika, Mihajlo ; Garašić, Jasnica
Autorske knjige, 2001.

Sadržaj stečajnog plana

Garašić, Jasnica
Poglavlja u knjigama, 2001.

Die Anerkennung auslaendischer Konkurse in der Republik Kroatien - ein Vergleich mit dem deutschen und schweizerischen Recht sowie mit dem Europaeischen Insolvenzuebereinkommen, Istanbuler Uebereinkommen und UNCITRAL-Modellgesetz ueber grenzueberschreitende Insolvenzen

Garašić, Jasnica
, 1999.

O upravnom sporu pred Upravnim sudom RH u svjetlu čl. 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Garašić, Jasnica
Znanstveni i pregledni radovi, 1998.