prof. Jasna Omejec
prof.
Jasna Omejec

Više

Nastava

Edukacija

Godina diplomiranja: 1985

Godina magistriranja: 1988

Godina doktoriranja: 1994

Na katedri od: 1990

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 610 Telefon kućni:
610
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
Katedra/služba:
Upravno pravo
Konzultacije:

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Referendum kao instrument političkog dijaloga

Jasna, Omejec
Poglavlja u knjigama, 2021.

Malta: Urgent Opinion on the Reform of Fair Trial Requirements Relating to Substantial Administrative Fines

Barrett, Richard ; Cameron, Ian ; Eşanu, Nicolae ; Omejec, Jasna
, 2021.

The Netherlands. Opinion on the Legal Protection of Citizens, CDL-AD(2021)031, Opinion No. 1031/2021

Barret, Richard ; Bazy Malaurie, Claire ; Holmøyvik, Eirik ; Omejec, Jasna
, 2021.

O prijedlogu Zakona o referendumu

Omejec, Jasna
Stručni radovi, 2021.

Značenje i doseg prava na poštovanje obiteljskog života u praksi Europskog suda za ljudska prava

Omejec, Jasna
Poglavlja u knjigama, 2021.

Primjena Europske konvencije o ljudskim pravima u doba koronavirusa

Omejec, Jasna
Drugi radovi u časopisima, 2020.

O suočavanju hrvatskog društva s nepravnom prošlošću

Omejec, Jasna
Poglavlja u knjigama, 2019.

Appointment, Promotion and Dismissal of Judges and their Ethical Standards

Omejec, Jasna
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
European Court of Human Rights' Judical Seminar: Strengthening Confidence into Judiciary

Kamo ide hrvatsko naturalizacijsko pravo?

Omejec, Jasna ; Staničić, Frane
Stručni radovi, 2019.

Zaštita poduzetnika - pravnih osoba u praksi Europskog suda za ljudska prava

Omejec, Jasna
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
57. susret pravnika: Aktualnosti zakonodavstva i prakse

Armenia – Joint Opinion on the Draft law amending the Law on Freedom of Conscience and on Religious Organisations

Omejec, Jasna ; Velaers, Jan ; Vermeulen, Ben ; Combalia, Zoila ; Thomas, Alice
, 2018.

Zaključak Visokog upravnog suda RH o troškovima upravnog spora - Korak nazad u zaštiti prava stranaka?

Omejec, Jasna ; Staničić, Frane ; Ofak, Lana ; Turudić, Marko
Drugi radovi u časopisima, 2018.

O Venecijanskoj komisiji i njezinom utjecaju na jurisprudenciju hrvatskog Ustavnog suda

Omejec, Jasna ; Banić, Slavica
Poglavlja u knjigama, 2018.

Predstavljanje serije PRAVNA ZAŠTITA OKOLIŠA nakladničkog niza HAZU "Modernizacija prava"

Omejec, Jasna
, 2018.

Pravni status krajobraznih arhitekata u hrvatskom pravu (Prilog raspravi o ulozi "ovlaštenih krajobraznih arhitekata" u obavljanju poslova i djelatnosti gradnje)

Omejec, Jasna
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Kazakhstan: Opinion on the Concept Paper on the Reform of the High Judicial Council

Kūtris, Gunars ; Mathieu, Bertrand ; Omejec, Jasna
, 2018.

Program Europske unije i Vijeća Europe "Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey": Obuka za advokate o primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima na nacionalnom nivou: ustavna žalba i predstavka pred Evropskim sudom za ljudska prava // Podgorica, Crna Gora, 17-18.03.2017.

Omejec, Jasna
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Training seminar for lawyers on the implementation of the European Convention on Human Rights (ECHR) at national level: constitutional complaint and individual application before the European Court of Human Rights (ECtHR) // Obuka za advokate o primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima na nacionalnom nivou: ustavna žalba i predstavka pred Evropskim sudom za ljudska prava

Zabrana političkih stranaka u svjetlu suvremenog političkog ekstremizma u Europi – njemački poučak

Omejec, Jasna
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Zabrana političkih stranaka u svjetlu suvremenog političkog ekstremizma u Europi: njemački poučak

Omejec, Jasna
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Venecijanska komisija – lučonoša ustavnih vrijednosti

Banić, Slavica ; Omejec, Jasna
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Kršenje članka 6. Europske konvencije o ljudskim pravima kao rezultat nekonzistentne sudske prakse nacionalnih sudova u Crnoj Gori

Jasna Omejec
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Round table "Harmonization of court practice and alignment with the ECtHR case law" // Okrugli stol "Harmonizacija sudske prakse i usuglašavanje sa sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava"

Razvoj primjene konvencijskih standarda u Hrvatskoj // Zagreb, 09.11.2017.

Omejec, Jasna
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Republika Hrvatska - 20 godina pred Europskim sudom za ljudska prava

Evropska konvencija o ljudskim pravima i njena primjena na nacionalnom nivou

Omejec, Jasna
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Regional Conference "Implementation of European Convention on Human Rights (ECHR) at national level - exchange of best practices among lawyers" // Regionalna konferencija "Primjena Evropske konvencije o ljudskim pravima na nacionalnom nivou – advokatska iskustva"

Ustavna žalba kao djelotvoran pravni lijek za zaštitu ljudskih prava na nacionalnom nivou

Omejec, Jasna
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Regional Conference "Implementation of European Convention on Human Rights (ECHR) at national level - exchange of best practices among lawyers" // Regionalna konferencija "Primjena Evropske konvencije o ljudskim pravima na nacionalnom nivou – advokatska iskustva"

Uloga upravnog sudstva u zaštiti i promicanju hrvatskih ustavnih vrednota

Omejec, Jasna
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Upravno sudovanje u Hrvatskoj, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava

Grundrechte in Kroatien

Omejec, Jasna
Poglavlja u knjigama, 2016.

Veliki njemački ustav i nepromjenjiva ustavna načela u praksi Saveznog ustavnog suda

Omejec, Jasna
, 2016.

Croatia: Commitment to reform: Assessing the impact of the ECtHR's case law on reinforcing democratization efforts in Croatian legal order

Turković, Ksenija ; Omejec, Jasna
Poglavlja u knjigama, 2016.

Study on European Constitutional Courts as the Courts of Human Rights - Assessment, challenges, perspectives

Omejec, Jasna
Poglavlja u knjigama, 2016.

Države bivše SFRJ: od zajedničkog socijalističkog pravnog nasljeđa do zajedničkog europskog pravnog nasljeđa

Omejec, Jasna
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Council of Europe International Conference "Interpretation and Implementation of the ECHR by Constitutional Courts of the Western Balkans"

Predgovor glavnog urednika Izboru odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske 2015. // Foreword by the Editor-in-Chief: Selection of Decisions of the Constitutional Court of the Republic of Croatia 2015

Omejec, Jasna
, 2016.

Koncept domaćih pravnih lijekova, primjena sudskih i nesudskih mehanizama u praksi – iskustvo hrvatskog Ustavnog suda

Omejec, Jasna
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Protection of Human Rights in Montenegro: Use of domestic remedies, judicial and non-judicial mechanisms by legal professionals

Hrvatska uprava - od socijalističkog do europskog koncepta zakonitosti

Omejec, Jasna
Poglavlja u knjigama, 2016.

Turkey: Opinion on the Suspension of the Second Paragraph of Article 83 of the Constitution (Parliamentary Inviolability)

Frendo, Michael ; Meridor, Dan ; Omejec, Jasna ; Scholsem, Jean Claude ; Tuori, Kaarlo
, 2016.

Challenges of Implementation of the ECHR in the Post-Yugoslav Context – The Lessons from Experience of Croatian Constitutional Court // International Conference, Vilnius, Lithuania, 8-9.12.2016.

Omejec, Jasna
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Regional Challenges in Implementation of the European Convention on Human Rights, organised by the Council of Europe, Constitutional Court of the Republic of Lithuania and European Humanities University in Vilnius

Armenia: Opinion on the Draft Constitutional Law on the Human Rights Defender

Aurescu, Bogdan ; Holmøyvik, Eirik ; Omejec, Jasna ; Sørensen, Jørgen Steen
, 2016.

Obrana demokracije – novo čitanje Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama

Omejec, Jasna
Drugi radovi u časopisima, 2016.

O potrebi novog čitanja Europske konvencije o ljudskim pravima // Regionalna konferencija, Budva, Crna Gora, 19-21.12.2016.

Omejec, Jasna
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Uloga Ustavnog suda u izgradnji vladavine prava - zaštita ljudskih prava i sloboda // Council of Europe i Ustavni sud Crne Gore

Dialogue entre juges constitutionnels européens: Croatie

Omejec, Jasna
Poglavlja u knjigama, 2016.

The Role of Constitutional Justice in Promoting Social Justice // International Forum, Rabat, Morocco, 19-20.02.2016.

Omejec, Jasna
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
The Parliamentary Social Justice Forum in Celebration of the World Day of Social Justice "Promoting human dignity for living in unity"

Dialogue on the Advisory Jurisdiction of the European Court of Human Rights

Omejec, Jasna
Poglavlja u knjigama, 2015.

Jurisprudencija njemačkog Saveznog ustavnog suda i hrvatsko ustavno sudstvo

Omejec, Jasna
Poglavlja u knjigama, 2015.

Još uvijek ne osjećamo ustavna načela kao dio svog državnog bića

Omejec, Jasna
, 2015.

Zaštita okoliša u praksi Europskog suda za ljudska prava

Omejec, Jasna
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Upravnopravna zaštita okoliša - gdje smo bili, a gdje smo sada?

Principle of the Separation of Powers and the Constitutional Justice System

Omejec, Jasna
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Conference of bodies of Constitutional control of Central Asia "The Role of the Constitutional Court in Safeguarding the Supremacy of the Constitution"

Uloga hrvatskog upravnog sudstva u promicanju vladavine prava i ljudskih prava

Omejec, Jasna
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Novosti u upravnoj i upravnosudskoj praksi (organizator savjetovanja: Novi informator u suradnji s Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske)

Dan neovisnosti Republike Hrvatske u zakonodavnoj, kaznenosudskoj i ustavnosudskoj praksi

Omejec, Jasna
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
"Dan kada je nastala država Hrvatska 1991.", Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za mir i ljudska prava

Narodna ustavotvorna inicijativa i razgraničenje nadležnosti između Hrvatskog sabora i Ustavnog suda

Omejec, Jasna
Stručni radovi, 2014.

European Legal Standards in Transitional Democracy

Omejec, Jasna
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Kultura, identitet, društvo – europski realiteti, I. međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup u organizaciji Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu

Novi europski tranzicijski ustavi i transformativna uloga ustavnih sudova

Omejec, Jasna
Poglavlja u knjigama, 2014.

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava. Strasbourški acquis. (Drugo dopunjeno izdanje)

Omejec, Jasna
Autorske knjige, 2014.

Comments on the Amendments to the Constitution of the "The Former Yugoslav Republic of Macedonia"

Omejec, Jasna
, 2014.

Final Expert Mission Report (TAIEX) - Montenegro

Omejec, Jasna
, 2014.

The future of human rights litigation in Europe from the perspective of the Judge of the Constitutional Court from a new EU Member State

Omejec, Jasna
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
European Law Institute’s annual Projects Conference "The future of human rights litigation in Europe"

Istine i zablude o ulozi Ustavnog suda u svjetlu europeizacije hrvatskog prava

Omejec, Jasna
Stručni radovi, 2013.

Modernizacija prava

Omejec, Jasna
Stručni radovi, 2013.

Odgovornost ustavnog sudstva za ustavne norme

Omejec, Jasna
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Okrugli stol: ustavna demokracija i odgovornost

Istine i zablude o ulozi Ustavnog suda u svjetlu europeizacije hrvatskog prava

Omejec, Jasna
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2013.
178. tribina: "Istine i zablude o ulozi Ustavnog suda u svjetlu europeizacije hrvatskog prava"

Primjenjivost jamstava članka 6. stavka 1. Konvencije na privremene mjere i postupke sudskih zabrana ratione materiae

Omejec, Jasna
Poglavlja u knjigama, 2013.

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava. Strasbourški acquis. (Prvo izdanje)

Omejec, Jasna
Autorske knjige, 2013.

Postupci odlučivanja o dopuštenosti i osnovanosti zahtjeva

Omejec, Jasna
Stručni radovi, 2012.

Ogledne (pilot)presude Europskog suda za ljudska prava o »staroj deviznoj štednji«

Omejec, Jasna
Stručni radovi, 2012.

Ogledne (pilot)presude Europskog suda za ljudska prava o »staroj deviznoj štednji« (2. dio)

Omejec, Jasna
Stručni radovi, 2012.

Izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava

Omejec, Jasna
Poglavlja u knjigama, 2012.

Diferencijacija propisa i općih akata u budućoj praksi Ustavnog suda i Upravnog suda u povodu Zakona o upravnim sporovima (2010.)

Omejec, Jasna ; Banić, Slavica
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Новые европейские конституции переходного периода и преобразующая роль конституционных судов

Omejec, Jasna
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Новые европейские конституции переходнoгo пeриoдa и рeфorмaтoрскaя роль конституционных судов

Omejec, Jasna
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Mеждународной конференции "Конституционный контроль: доктрина и практика", посвященной 20-летию Конституционного Суда Российской Федерации

Novi europski tranzicijski ustavi i transformativna uloga ustavnih sudova

Omejec, Jasna
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Okrugli stol Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti: Dvadeseta obljetnica Ustava Republike Hrvatske

Analiza primjene i efikasnost ustavne žalbe u Crnoj Gori u smislu čl. 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća (Savjeta) Europe - pravo na djelotvorno pravno sredstvo

Omejec, Jasna
, 2011.

Новые европейские переходные конституции и преобразующая роль конституционных судов

Omejec, Jasna
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Kontrola ustavnosti ustavnih normi (ustavnih amandmana i ustavnih zakona)

Omejec, Jasna
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Ways and Means to Recognize the Interpretative Authority of Judgments against Other States - the Experience of the Constitutional Court of Croatia

Omejec, Jasna
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Conference on "Strengthening subsidiarity: integrating the European Court's case-law into national law and judicial practice", organized by the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) in co-operation with the Ministry of Justice of 'the former Yugoslav Republic of Macedonia' (in the framework of the Chairmanship of the Committee of Ministers of the Council of Europe)

The Constitutional Development оf European Post-Communist аnd Post-Socialist States

Omejec, Jasna
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
Международная научно-праᴋтичесᴋая ᴋонференция "Kонституция - основа демоᴋратичесᴋого развития государства", посвященная 15-летию Kонституции Республиᴋи Kазахстан

Neovisnost Ustavnog suda Republike Hrvatske

Omejec, Jasna
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Independence of Constitutional Courts

Stručno mišljenje u povodu izmjena i dopuna Zakona o Ustavnom sudu Republike Srbije

Omejec, Jasna
, 2010.

O važnosti jurisprudencije njemačkog Saveznog ustavnog suda za hrvatsko ustavno sudovanje

Omejec, Jasna
Stručni radovi, 2009.

Prilog raspravi o reformi hrvatskog ustavnog sudovanja

Omejec, Jasna
Stručni radovi, 2009.

Prilog raspravi o reformi hrvatskog ustavnog sudovanja (2. dio)

Omejec, Jasna
Stručni radovi, 2009.

Prilog raspravi o reformi hrvatskog ustavnog sudovanja (3. dio)

Omejec, Jasna
Stručni radovi, 2009.

Prilog raspravi o reformi hrvatskog ustavnog sudovanja (4. dio)

Omejec, Jasna
Stručni radovi, 2009.

Promjene Ustava Republike Hrvatske 2009.

Omejec, Jasna
Stručni radovi, 2009.

Zabrana diskriminacije u praksi Europskog suda za ljudska prava

Omejec, Jasna
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

O potrebnim promjenama u strukturi hrvatskog ustavnog sudovanja (prilog reformi ustavnog sudovanja)

Omejec, Jasna
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Okrugli stol Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti: Hrvatsko ustavno sudovanje de lege lata i de lege ferenda

Ustavno i konvecijsko jamstvo prava vlasništva

Omejec, Jasna
Poglavlja u knjigama, 2009.

Pravni okvir i sudska praksa Ustavnog suda Hrvatske za odlučivanje o suglasnosti zakona s međunarodnim ugovorima

Omejec, Jasna
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
The Competence of the Constitutional Court to Control the Conformity of Laws with Ratified Treaties, organized by the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) in co-operation with the Constitutional Court of Montenegro and the OSCE

Comments on the Draft Amendments to the Law on the Constitutional Court of Latvia

Omejec, Jasna
, 2009.

Predstavljanje prvih deset knjiga nakladničkog niza HAZU "Modernizacija prava"

Omejec, Jasna
, 2009.

(Ne)djelotvornost domaćih pravnih sredstava protiv zlostavljanja u smislu članka 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Omejec, Jasna
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
Savjetovanje "Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva - 2008."

Vijeće Europe i Europska unija. Institucionalni i pravni okvir

Omejec, Jasna
Autorske knjige, 2008.

Pravnost hrvatske države

Omejec, Jasna
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
Okrugli stol Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti: Hrvatska država i uprava – stanje i perspektive

Opinion on the Draft Law on the Constitutional Court of Montenegro

Endzins, Aivars ; Grabenwarter, Christoph ; Gstöhl, Harry ; Omejec, Jasna
, 2008.

Primjena Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u radu domaćih sudova

Omejec, Jasna
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Savjetovanje "Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva - 2007"

Primjena Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u radu domaćih sudova (Prvi dio)

Omejec, Jasna
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Primjena Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u radu domaćih sudova (Drugi dio)

Omejec, Jasna
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Ustavni sud u budućem Ustavu Crne Gore - usporedba s hrvatskim ustavnim sudovanjem

Vukčević, Mladen ; Badescu, Paraschiva ; Šuković, Mijat ; Ademović, Nedim ; Nenadić, Bosa ; Naumoski, Branko ; Mavčić, Arne Marjan ; Omejec, Jasna ; Vučetić, Slobodan ; Lopičić, Desanka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Položaj, uloga i nadležnost Ustavnog suda Crne Gore

The Implementation of the Decisions of the Constitutional Court of the Republic of Croatia

Guhling, Hartmut ; Perez, Miguel A.A. ; Kucsko-Stadlmayer, Gabriele ; Omejec, Jasna ; Colliard, Jean-Claude ; Iliopoulos-Strangas, Julia ; Kuris, Egidijus ; Menouni, Abdeltif ; Safjan, Marek ; Ramos Moura, Rui Manuel ; Cochinescu, Nicolae ; Duchon, Frantisek ; Egana Cea, Jose Luis
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
L'aplicaciό de les decisions de les jurisdiccions constitucionals

Temeljna pitanja vezana uz popise birača

Omejec, Jasna
Poglavlja u knjigama, 2007.

Državni službenici u praksi Europskog suda za ljudska prava

Omejec, Jasna
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Savjetovanje "Upravno pravo – aktualnosti upravnog sudovanja i upravne prakse"

Inspekcijski nadzor u zakonodavstvu Republike Hrvatske /položaj inspekcija u sklopu izvršne vlasti/

Berlengi Feliner, Ana ; Benenfeld, Josip ; Bogdanović, Tamara ; Đerđa, Dario ; Đulabić, Vedran ; Jelić, Jadranka ; Karlovčan Đurović, Ljiljana ; Kriletić, Marija ; Koharić, Zdenka ; Kolakušić, Mislav ; Komadina, Borislav ; Kujundžić, Ivica ; Mahović, Robert ; Nađ, Vesna ; Omejec, Jasna ; Pičuljan, Zoran ; Pipunić, Sanda ; Stipić, Milan ; Škember, Ante ; Vezmar Barlek, Inga
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Upravno pravo - Aktualnosti upravnog sudovanja i upravne prakse

Sudska praksa : Ustavni sud Republike Hrvatske

Omejec, Jasna
, 2006.

Status državnih službenika: pravna stajališta i praksa Europskog suda za ljudska prava, Europskog suda pravde i Ustavnog suda Republike Hrvatske

Omejec, Jasna
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Ustavni sud Republike Hrvatske

Omejec, Jasna
, 2006.

Prilog reformi upravnog spora - odnosi između upravnog i ustavnog sudovanja u Republici Hrvatskoj

Omejec, Jasna
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
Savjetovanje "Upravno pravo i upravni postupak u praksi - aktualna pitanja i problemi"

Odnosi Ustavnog suda Republike Hrvatske i Europskog suda za ljudska prava pri odlučivanju o duljini sudskih postupaka u Republici Hrvatskoj

Omejec, Jasna
Stručni radovi, 2005.

Odnosi Ustavnog suda Republike Hrvatske i Europskog suda za ljudska prava pri odlučivanju o duljini sudskih postupaka u Republici Hrvatskoj (2. dio)

Omejec, Jasna
Stručni radovi, 2005.

Političko predstavljanje nacionalnih manjina u parlamentu: usporedba hrvatskog sa slovenskim i rumunjskim izbornim sustavima

Omejec, Jasna
Drugi radovi u časopisima, 2004.

Pravni pojam političke stranke

Omejec, Jasna
Poglavlja u knjigama, 2004.

Izvodi iz presuda Europskog suda za ljudska prava

Omejec, Jasna
, 2004.

Određenje političkih stranaka u ustavima 30 europskih zemalja

Omejec, Jasna
, 2004.

Granice ovlasti Ustavnog suda u postupku ocjene suglasnosti zakona s Ustavom

Omejec, Jasna
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

On Electoral Systems for Local Representative Bodies

Omejec, Jasna
Poglavlja u knjigama, 2003.

The Role of Local Self-Government in Multicultural Issues and Interethnic Relationships in the Republic of Croatia

Omejec, Jasna
Poglavlja u knjigama, 2003.

Pojam i pravna priroda azila

Omejec, Jasna
Stručni radovi, 2003.

D'Hondtova metoda preračunavanja glasova u zastupničke mandate

Omejec, Jasna
Stručni radovi, 2003.

Uvodna i osnovna pitanja prava okoliša

Omejec, Jasna
Poglavlja u knjigama, 2003.

Pravni učinci ustavnosudske kontrole zakona i drugih propisa

Omejec, Jasna
Poglavlja u knjigama, 2002.

Internal Structure of Local Self-Government

Omejec, Jasna
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2001.
Workshop Local Self Government and Decentralization in South-East Europe

Local Government in Croatia

Ivanišević, Stjepan ; Koprić, Ivan ; Omejec, Jasna ; Šimović, Jure
Poglavlja u knjigama, 2001.

O izbornim sustavima za lokalna predstavnička tijela

Omejec, Jasna
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.

Uloga lokalne samouprave u multikulturalnim pitanjima i međuetničkim odnosima u Republici Hrvatskoj

Omejec, Jasna
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.

'Razumni rok' u interpretaciji Ustavnog suda Republike Hrvatske

Omejec, Jasna
Poglavlja u knjigama, 2000.

Enciklopedijski članci - Hrvatska enciklopedija

Omejec, Jasna
, 1999.

Uvodna i osnovna pitanja prava okoliša

Omejec, Jasna
Poglavlja u knjigama, 1998.

Initial Citizenry of the Republic of Croatia at the Time of the Dissolution of Legal Ties with the SFRY, and Acquisition and Termination of Croatian Citizenship

Omejec, Jasna
Drugi radovi u časopisima, 1998.

Introduction: The Citizenship Status of Citizens of the Former SFR Yugoslavia After Its Dissolution

Omejec, Jasna
, 1998.

Uredbe od nužde u pravnoj teoriji

Omejec, Jasna
Drugi radovi u zbornicima skupova, 1997.
Okrugli stol Legalitet/Legitimitet uredaba kojima se ukidaju temeljna čovjekova prava

Legal Requirements for Acquiring Croatian Citizenship by Naturalization in Comparison with the Naturalization Laws of Some European and Anglo-Saxon Countries

Omejec, Jasna
Znanstveni i pregledni radovi, 1996.

Izvanredna stanja u pravnoj teoriji i ustavima pojedinih zemalja

Omejec, Jasna
Znanstveni i pregledni radovi, 1996.

Ograničavanje sloboda i prava čovjeka i građanina u izvanrednim stanjima

Omejec, Jasna
Znanstveni i pregledni radovi, 1996.

Površinske tekuće vode kao dobro u općoj uporabi

Omejec, Jasna
Doktorske disertacije, 1994.

Razvitak i aktualno stanje vodnog prava na području SR Hrvatske

Omejec, Jasna
Magistarski radovi, 1988.