prof. dr. sc. Jasenko Marin
prof. dr. sc.
Jasenko Marin

Jasenko Marin redoviti je profesor u trajnom zvanju na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Rođen je 1970. u Sisku. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1995. godine, magistrirao 2001. te doktorirao 2003. Od 1996. do 2003. godine bio je zaposlen u Jadranskom zavodu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Od 2003. do danas zaposlen je na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Održava nastavu na dodiplomskom studiju iz kolegija na hrvatskom jeziku Pomorsko i općeprometno pravo i Pravo osiguranja, kao i na kolegijima na engleskom jeziku European Transport Law, Insurance Law, Carriage of Goods by Sea, Transport Insurance Law. Na poslijediplomskom specijalističkom kao i sveučilišnom (doktorskom) studiju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održava nastavu iz kolegija Pomorsko pravo I - ugovori o prijevozu, Pomorsko pravo II - izvanugovorna odgovornost brodovlasnika, Pravo osiguranja te Pomorsko osiguranje. Na Sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju Upravljanje krizama voditelj je kolegija Pravno-ekonomski sustav i krize. U ak.god. 2015./2016. i 2016./2017. bio je prodekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Profesor Marin član je Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Član je upravnog odbora Hrvatskog društva za pomorsko pravo i Hrvatskog društva za pravo osiguranja, čiji je bio i prvi predsjednik. Član je nadzornog odbora Hrvatskog društva za transportno pravo. Član je akademskog savjetodavnog odbora Instituta za europsko prometno pravo sa sjedištem u Luksemburgu. Arbitar je Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori za sporove s međunarodnim elementom kao i za sporove bez međunarodnog elementa. Arbitar je pri Centru za međunarodnu arbitražu sa sjedištem u Šangaju. Izmiritelj je pri Centru za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje. U razdoblju od studenog 2014. do svibnja 2018. bio je pravobranitelj na području osiguranja pri Hrvatskom uredu za osiguranje. Bio je član stručnog povjerenstva ministarstva nadležnog za poslove pomorstva pri izradi teksta Prijedloga Pomorskog zakonika iz 2004. godine. Također je bio član stručnih povjerenstava za izradu teksta Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (2007, 2008, 2011, 2013.). Član je uredništva znanstvenih časopisa Hrvatsko pomorsko pravo – Comparative Maritime Law (izdavač: HAZU – Jadranski zavod, Zagreb). Preko četiri godine je bio član uredništva časopisa Zagrebačka pravna revija (izdavač: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu). Autor je jednog udžbenika i jedne znanstvene monografije, a koautor je u još dva udžbenika i dvije znanstvene monografije. Napisao je preko 30 recenziranih znanstvenih i stručnih članaka na hrvatskom i engleskom jeziku. Recenzirao je tri sveučilišna udžbenika iz prometnog prava i prava osiguranja te preko 50 radova objavljenih u znanstvenim časopisima. Aktivno je sudjelovao na dvadesetak međunarodnih i nacionalnih znanstvenih konferencija i seminara posvećenih različitim pitanjima pomorskog, transportnog i osigurateljnog prava.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Passengers’ Rights and Consumer Protection

Marin, Jasenko
Poglavlja u knjigama, 2020.

Uber - Brave New Service or Unfair Competition


Uredničke knjige, 2020.

Primjena Zakona o pružanju usluga u turizmu – što je novo za pružatelje i korisnike usluga paket- aranžmana i povezanih putnih aranžmana

Marin, Jasenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Redefinirana uloga Frontexa u upravljanju migrantskim krizama

Marin, Jasenko ; Mudrić, Mišo
Poglavlja u knjigama, 2019.

Redefinirana uloga Frontexa i privatne sigurnosne kompanije kao novi akteri u upravljanju migrantskim krizama

Marin, Jasenko ; Mudrić, Mišo
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Pravni okvir obavljanja djelatnosti prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu u RH s posebnim osvrtom na autotaksi prijevoz i iznajmljivanje vozila s vozačem

Marin, Jasenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Private Maritime Security Contractors and Use of Lethal Force in Maritime Domain

Marin, Jasenko ; Mikac, Robert ; Mudrić, Mišo
Poglavlja u knjigama, 2017.

Privremeno zaustavljanje plovila unutarnje plovidbe

Marin, Jasenko
Poglavlja u knjigama, 2013.

Međunarodni i nacionalni izvori hrvatskoga prometnog prava (autori: I.Grabovac, S.Kaštela)(izd. Zagreb:HAZU, Split:Književni krug, 2013) : (prikaz knjige)

Marin, Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 2013.

UREĐENJE SUDSKE NADLEŽNOSTI U KONVENCIJI O UGOVORIMA O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU ROBE U CIJELOSTI ILI DJELOMIČNO MOREM, IZ 2009.

Marin, Jasenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Protection of the Rights of Passengers Travelling by Sea

Marin, Jasenko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
4th International Maritime Science Conference IMSC 2012

Registration of Ships under Construction in Public Registers

Marin, Jasenko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
The 20th Symposium on Theory and Practice of Shipbuilding SORTA 2012

The Harmonization of Liability Regimes Concerning Loss of Goods During Multimodal Transport

Marin, Jasenko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
15th International Conference on Transport Science ICTS 2012

Posebno stvarnopravno uređenje za brodove i plovila unutarnje plovidbe

Marin, Jasenko
Poglavlja u knjigama, 2011.

Opće i posebno ograničenje odgovornosti za pomorske tražbine u novijoj stranoj sudskoj praksi

Marin, Jasenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

PROTECTION OF PASSENGERS’ RIGHTS IN THE EUROPEAN UNION

Marin, Jasenko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
14. MEDNARODNO POSVETOVANJE O PROMETNI ZNANOSTI (14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRANSPORT SCIENCE)

Europsko prometno pravo

Radionov, Nikoleta ; Ćapeta, Tamara ; Marin, Jasenko ; Bulum, Božena ; Kumpan, Ana ; Popović, Nikola ; Savić, Iva
Autorske knjige, 2011.

Atenska konvencija o prijevozu putnika i njihove prtljage morem, iz 2002. : (prijevod)

Marin, Jasenko ; Padovan, Adriana Vincenca ; Mudrić, Mišo
Drugi radovi u časopisima, 2011.

IMO rezerva i smjernice za primjenu Atenske konvencije (prijevod)

Ćorić, Dorotea ; Padovan, Adriana Vincenca ; Marin, Jasenko ; Mudrić, Mišo
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Stvarno pravo - posebna pravna uređenja

Gavella, Nikola ; Ernst, Hano ; Belaj, Vlado ; Jug, Jadranko ; Nikšić, Saša ; Gliha, Igor ; Josipović, Tatjana ; Radionov, Nikoleta ; Marin, Jasenko ; Baretić, Marko
Ostalo, 2011.

Opće i posebno ograničenje odgovornosti za pomorske tražbine : Analiza odabranih slučajeva iz sudske prakse

Marin, Jasenko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Izazovi i perspektive u pomorskom pravu i pravu mora : interesi Republike Hrvatske

THE ROTTERDAM RULES - AN OVERVIEW OF THEIR KEY PROVISIONS

Marin, Jasenko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
13th International Conference on Transport Science ICTS 2010, Transport, Maritime and Logistic Science

Stvarnopravno uređenje za plovila unutarnje plovidbe

Marin, Jasenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Teretni list u kopnenom, pomorskom i zračnom prijevozu

Marin, Jasenko ; Kumpan, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Hipoteka na brodu i pravni učinci upisa hipoteke u upisnik brodova

Marin, Jasenko
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2008.
Registar sudskih i javnobilježničkih osiguranja - aktualna pitanja u vezi s pretpostavkama i pravnim učincima upisa u javnu knjigu te namirenjem osigurane tražbine

Privilegiji na brodu - sigurnost i neizvjesnost u isto vrijeme

Marin, Jasenko
Poglavlja u knjigama, 2008.

Odgovornost prijevoznika za plovidbenu sposobnost broda

Marin, Jasenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Rights of Passengers Carried by Sea in the Case of Accidents

Marin, Jasenko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
Mednarodno posvetovanje o prometni znanosti (11 ; 2008 ; Portorož) Prometna politika

Međunarodne konvencije i protokoli kao izvori hrvatskog pomorskog prava

Marin, Jasenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

''Pomorsko imovinsko pravo''(autor: D.Pavić)(Split, Književni krug, 2006) : (prikaz knjige)

Marin, Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Razvoj zajedničke transportne politike kroz transportne grane

Marin, Jasenko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
Informacijski izazovi Europske Unije: Prometna i energetska politika

Ugovorna odgovornost prijevoznika u unutarnjoj plovidbi

Marin, Jasenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Registri plovnih objekata i zrakoplova

Marin, Jasenko
Poglavlja u knjigama, 2006.

Pravo multimodalnog prometa (autor: R.Zelenika)

Marin, Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 2006.

Slot charter

Marin, Jasenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

York-Antwerpenska pravila, 1994. - York-Antwerpenska pravila, 2004.

Marin, Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 2005.

Ugovori o prijevozu putnika i prtljage morem

Marin, Jasenko
Autorske knjige, 2005.

Međunarodni pomorski odbor i unifikacija pomorskog prava : doprinos akademika Vladislava Brajkovića

Marin, Jasenko
Poglavlja u knjigama, 2005.

Pravni status morskih luka kao pomorskog dobra u RH (autor: D.Bolanča)(Split, Pravni fakultet, 2003.) : prikaz knjige

Marin, Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 2004.

Treba li Republika Hrvatska pristupiti Protokolu iz 1996. o izmjeni Konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine iz 1976.

Marin, Jasenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Budimpeštanska konvencija o ugovoru o prijevozu robe unutarnjim plovnim putovima

Živojnović, Vlatka ; Marin, Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 2003.

Privremene mjere zaustavljanja broda

Marin, Jasenko
Autorske knjige, 2003.

Međunarodno pravo mora u miru i u oružanim sukobima (autor: V.Đ.Degan)

Marin, Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 2003.

Protokol iz 2002. o izmjenama Atenske konvencije o prijevozu putnika i njihove prtljage morem

Marin, Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 2003.

Pravo pomorskih prijevoza (autor: D.Pavić)

Marin, Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 2003.

Međunarodni sustav odgovornosti i naknade štete zbog onečišćenja mora uljem (autorica: D.Ćorić)

Marin, Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 2003.

Abeceda pomorskega prava in začasna zaustavitev ladje (autor: M.Pavliha)

Marin, Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 2003.

Plovidbeno pravo Republike Hrvatske (autor: I. Grabovac)

Marin, Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 2003.

Nacrt Protokola o izmjenama Atenske konvencije iz 1974. godine o prijevozu putnika i njihove prtljage morem

Marin, Jasenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Izmjene Atenske konvencije o prijevozu putnika i prtljage morem

Marin, Jasenko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2002.
Novosti na području unifikacije pomorskog prava

Međunarodna konvencija o zaustavljanju brodova iz 1999.

Marin, Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 2002.

Odgovornost brodara za štetu nastalu zbog bolesti člana posade

Marin, Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 2002.

Zaustavljanje broda - vjerojatnost opasnosti da će protivnik osiguranja svojim postupanjem spriječiti ili znatno otežati naplatu tražbine

Marin, Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 2002.

Zaustavljanje broda koji nije u vlasništvu osobe odgovorne za pomorsku tražbinu

Marin, Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 2002.

Odgovornost pomorskog prijevoznika za štetu zbog smrti i tjelesne ozljede putnika

Marin, Jasenko
Magistarski radovi, 2001.

Proboj pravne osobnosti u pomorskom pravu

Marin, Jasenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Isplata nagrade za spašavanje

Marin, Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 2001.

Privremena mjera naloga peljaru da pruža usluge obveznog peljarenja

Marin Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 2001.

Međunarodno pravo (autor: VĐ.Degan, Rijeka, Pravni fakultet, 2000)

Marin, Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 2001.

Koncesija i pravo vlasništva na objektima izgrađenima na pomorskom dobru

Marin, Jasenko
Stručni radovi, 1998.

Pravo vlasništva na brodu

Marin, Jasenko
Znanstveni i pregledni radovi, 1997.

Opće ograničenje odgovornosti brodovlasnika i doktrina Forum non Conveniens

Marin, Jasenko
Znanstveni i pregledni radovi, 1997.

Međunarodna konvencija o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem iz 1992. : (prijevod)

Marin, Jasenko ; Živojnović, Vlatka
Drugi radovi u časopisima, 1997.

Zaustavljanje broda - pitanje osobnog dužnika : (prikaz sudske presude)

Marin, Jasenko
Stručni radovi, 1997.

Obveza plaćanja vozarine na osnovi ugovora o prijevozu stvari : prikaz sudske presude

Marin, Jasenko
Stručni radovi, 1997.

Međunarodna konvencija o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem iz 1992. : prijevod

Marin, Jasenko ; Živojnović, Vlatka
Drugi radovi u časopisima, 1997.

Međunarodni simpozij 'Sto godina na unifikaciji pomorskog prava - dosadašnja postignuća i planovi za budućnost' : izvješće

Marin, Jasenko
Stručni radovi, 1997.

Davanje osiguranja u postupku osiguranja tražbina određivanjem privremene mjere na brodu

Marin, Jasenko
Znanstveni i pregledni radovi, 1997.

Zastara tražbina za naknadu štete zbog smrti ili tjelesne ozljede putnika na brodu

Marin, Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 1996.

Protokol iz 1996. o izmjeni Konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine, iz 1976. : prijevod

Marin, Jasenko
Stručni radovi, 1996.

Smjernice za raspodjelu odgovornosti radi pronalaženja uspješnog rješenja pitanja slijepih putnika : (prijevod)

Marin, Jasenko
Stručni radovi, 1996.

Prihvat samovoljnog odustanka od ugovora o prijevozu stvari : prikaz presude

Marin, Jasenko
Stručni radovi, 1996.

Obveza prodavatelja broda da obavijesti klasifikacijsko društvo o promjenama koje mogu utjecati na klasu broda : prikaz presude

Marin, Jasenko
Stručni radovi, 1996.

Privremena mjera zaustavljanja 'sister-shipa' države neugovornice Konvencije o zaustavljanju, iz 1952 : prikaz presude i bilješka

Marin, Jasenko
Stručni radovi, 1996.

Plovidbena sposobnost broda i odgovornost brodovlasnika za štetu na teretu prouzročenu požarom : (prikaz sudske presude)

Marin, Jasenko
Stručni radovi, 1996.

Pojam 'tužba' iz Haških pravila i zastara te tužbe : prikaz sudske presude

Marin, Jasenko
Stručni radovi, 1996.

Dopuštenje putovanja brodu zaustavljenome u ovršnome postupku : prikaz sudske presude

Marin, Jasenko
Stručni radovi, 1996.

Uređaji i oprema na brodu kao dio broda : (prikaz sudske presude)

Marin, Jasenko
Stručni radovi, 1996.

Potprijevozni ugovor i odgovornost naručitelja prema podnaručitelju za štetu nastalu zbog neupotrebe dužne pažnje : prikaz sudske presude

Marin, Jasenko
Stručni radovi, 1996.

Klauzula o kvaru u brodarskom ugovoru na vrijeme : (prikaz sudske presude)

Marin, Jasenko
Stručni radovi, 1996.

'Forum non conveniens' : prikaz presude

Marin, Jasenko
Stručni radovi, 1996.

Pravo pomorskog osiguranja (autor: D.Pavić)(Zagreb : Narodne novine, 1997) : prikaz knjige

Marin, Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 1996.

Redovita skupština Hrvatskog društva za pomorsko pravo : (izvješće)

Marin, Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 1996.

Izabrani projekti

Bio je stručni suradnik izdavača „Narodne novine d.d.“ na projektu izrade Pravnog internetskog portala (PIP) za područja pomorskog, cestovnog, željezničkog, zračnog i poštanskog prava te prava unutarnje plovidbe i multimodalnog prometa. 

Teorija i praksa pomorskog zakonodavstva Republike Hrvatske, međunarodna unifikacija pomorskog prava i kodifikacija prava mora (do 2007. voditelji: prof.dr.sc. Branko Jakaša/akademik Vladimir Ibler);

Hrvatsko pomorsko pravo i međunarodni standardi (voditelj: akademik Vladimir Ibler);

Hrvatsko transportno pravo i izazovi jedinstvenog tržišta EU (voditelj: prof.dr.sc. Nikoleta Radionov );

Novi hrvatski pravni sustav (projekt Pravnog fakulteta u Zagrebu).

Istraživač, suradnik i član Izvršnog odbora - europski znanstveni projekt NETwork of experts on the legal aspects of MARitimeSAFEty and security – MARSAFENET Cost action IS1105 (2012.-2016.).

 

Dokumenti