prof. dr. sc. Jasenko Marin
prof. dr. sc.
Jasenko Marin

Dr.sc. Jasenko Marin je redoviti profesor u trajnom izboru na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U akademskim godinama 2015./2016. i 2016./2017 obavljao je dužnost prodekana toga Fakulteta. Na integriranom pravnom studiju, poslijediplomskom specijalističkom studiju i sveučilišnom (doktorskom) studiju Pravnog fakulteta u Zagrebu održava nastavu iz većeg broja kolegija koji izučavaju pomorsko pravo, transportno pravo i pravo (pomorskog) osiguranja. Autor je četiri znanstvene knjige (udžbenici i znanstvene monografije) i više od 180 znanstvenih i stručnih radova posvećenih pitanjima pomorskog prava, transportnog prava i prava osiguranja (uključujući i pravo pomorskog osiguranja). Profesor Marin počasni je član (titulary member) Međunarodnog pomorskog odbora (Comité Maritime International - CMI). Član je Akademskog savjetodavnog odbora Instituta za europsko prometno pravo sa sjedištem u Luksemburgu. Od 2012. do 2016. bio je član COST MarSafeNet asocijacije – mreže europskih stručnjaka iz područja pomorske sigurnosti. Dugogodišnji je član Hrvatskog društva za pomorsko pravo i Hrvatskog društva za transportno pravo. Jedan je od osnivača i prvi predsjednik Hrvatske udruge za pravo osiguranja. U razdoblju 2014.-2018. bio je Pravobranitelj u osiguranju pri Hrvatskom uredu za osiguranje. Član je Hrvatske akademije pravnih znanosti kao i Znanstvenog vijeća za javnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Dugogodišnji je arbitar pri Centru za međunarodnu arbitražu sa sjedištem u Šangaju. Arbitar je u sporovima s međunarodnim elementom pri Stalnom izbranom sudištu Hrvatske gospodarske komore. Bio je član Stručnih skupina Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za izradu prijedloga teksta Pomorskog zakonika iz 2004., kao i prijedloga tekstova izmjena i dopuna tog propisa iz 2007., 2008., 2011., 2013., 2015. i 2019. Profesor Marin je član uredništava znanstvenih časopisa Poredbeno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law i Hrvatski časopis za osiguranje. Kao izlagač je sudjelovao na više desetaka međunarodnih i domaćih konferencija te drugih znanstveno-stručnih skupova posvećenih pomorskom pravu, transportnom pravu i pravu osiguranja.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Passengers’ Rights and Consumer Protection

Marin, Jasenko
Poglavlja u knjigama, 2020.

Uber - Brave New Service or Unfair Competition


Uredničke knjige, 2020.

Primjena Zakona o pružanju usluga u turizmu – što je novo za pružatelje i korisnike usluga paket- aranžmana i povezanih putnih aranžmana

Marin, Jasenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Redefinirana uloga Frontexa u upravljanju migrantskim krizama

Marin, Jasenko ; Mudrić, Mišo
Poglavlja u knjigama, 2019.

Redefinirana uloga Frontexa i privatne sigurnosne kompanije kao novi akteri u upravljanju migrantskim krizama

Marin, Jasenko ; Mudrić, Mišo
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Pravni okvir obavljanja djelatnosti prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu u RH s posebnim osvrtom na autotaksi prijevoz i iznajmljivanje vozila s vozačem

Marin, Jasenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Private Maritime Security Contractors and Use of Lethal Force in Maritime Domain

Marin, Jasenko ; Mikac, Robert ; Mudrić, Mišo
Poglavlja u knjigama, 2017.

Privremeno zaustavljanje plovila unutarnje plovidbe

Marin, Jasenko
Poglavlja u knjigama, 2013.

Međunarodni i nacionalni izvori hrvatskoga prometnog prava (autori: I.Grabovac, S.Kaštela)(izd. Zagreb:HAZU, Split:Književni krug, 2013) : (prikaz knjige)

Marin, Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 2013.

UREĐENJE SUDSKE NADLEŽNOSTI U KONVENCIJI O UGOVORIMA O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU ROBE U CIJELOSTI ILI DJELOMIČNO MOREM, IZ 2009.

Marin, Jasenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Protection of the Rights of Passengers Travelling by Sea

Marin, Jasenko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
4th International Maritime Science Conference IMSC 2012

Registration of Ships under Construction in Public Registers

Marin, Jasenko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
The 20th Symposium on Theory and Practice of Shipbuilding SORTA 2012

The Harmonization of Liability Regimes Concerning Loss of Goods During Multimodal Transport

Marin, Jasenko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
15th International Conference on Transport Science ICTS 2012

Posebno stvarnopravno uređenje za brodove i plovila unutarnje plovidbe

Marin, Jasenko
Poglavlja u knjigama, 2011.

Opće i posebno ograničenje odgovornosti za pomorske tražbine u novijoj stranoj sudskoj praksi

Marin, Jasenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

PROTECTION OF PASSENGERS’ RIGHTS IN THE EUROPEAN UNION

Marin, Jasenko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
14. MEDNARODNO POSVETOVANJE O PROMETNI ZNANOSTI (14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRANSPORT SCIENCE)

Europsko prometno pravo

Radionov, Nikoleta ; Ćapeta, Tamara ; Marin, Jasenko ; Bulum, Božena ; Kumpan, Ana ; Popović, Nikola ; Savić, Iva
Autorske knjige, 2011.

Atenska konvencija o prijevozu putnika i njihove prtljage morem, iz 2002. : (prijevod)

Marin, Jasenko ; Padovan, Adriana Vincenca ; Mudrić, Mišo
Drugi radovi u časopisima, 2011.

IMO rezerva i smjernice za primjenu Atenske konvencije (prijevod)

Ćorić, Dorotea ; Padovan, Adriana Vincenca ; Marin, Jasenko ; Mudrić, Mišo
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Stvarno pravo - posebna pravna uređenja

Gavella, Nikola ; Ernst, Hano ; Belaj, Vlado ; Jug, Jadranko ; Nikšić, Saša ; Gliha, Igor ; Josipović, Tatjana ; Radionov, Nikoleta ; Marin, Jasenko ; Baretić, Marko
Ostalo, 2011.

Opće i posebno ograničenje odgovornosti za pomorske tražbine : Analiza odabranih slučajeva iz sudske prakse

Marin, Jasenko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Izazovi i perspektive u pomorskom pravu i pravu mora : interesi Republike Hrvatske

THE ROTTERDAM RULES - AN OVERVIEW OF THEIR KEY PROVISIONS

Marin, Jasenko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
13th International Conference on Transport Science ICTS 2010, Transport, Maritime and Logistic Science

Stvarnopravno uređenje za plovila unutarnje plovidbe

Marin, Jasenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Teretni list u kopnenom, pomorskom i zračnom prijevozu

Marin, Jasenko ; Kumpan, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Hipoteka na brodu i pravni učinci upisa hipoteke u upisnik brodova

Marin, Jasenko
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2008.
Registar sudskih i javnobilježničkih osiguranja - aktualna pitanja u vezi s pretpostavkama i pravnim učincima upisa u javnu knjigu te namirenjem osigurane tražbine

Privilegiji na brodu - sigurnost i neizvjesnost u isto vrijeme

Marin, Jasenko
Poglavlja u knjigama, 2008.

Odgovornost prijevoznika za plovidbenu sposobnost broda

Marin, Jasenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Rights of Passengers Carried by Sea in the Case of Accidents

Marin, Jasenko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
Mednarodno posvetovanje o prometni znanosti (11 ; 2008 ; Portorož) Prometna politika

Međunarodne konvencije i protokoli kao izvori hrvatskog pomorskog prava

Marin, Jasenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

''Pomorsko imovinsko pravo''(autor: D.Pavić)(Split, Književni krug, 2006) : (prikaz knjige)

Marin, Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Razvoj zajedničke transportne politike kroz transportne grane

Marin, Jasenko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
Informacijski izazovi Europske Unije: Prometna i energetska politika

Ugovorna odgovornost prijevoznika u unutarnjoj plovidbi

Marin, Jasenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Registri plovnih objekata i zrakoplova

Marin, Jasenko
Poglavlja u knjigama, 2006.

Pravo multimodalnog prometa (autor: R.Zelenika)

Marin, Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 2006.

Slot charter

Marin, Jasenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

York-Antwerpenska pravila, 1994. - York-Antwerpenska pravila, 2004.

Marin, Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 2005.

Ugovori o prijevozu putnika i prtljage morem

Marin, Jasenko
Autorske knjige, 2005.

Međunarodni pomorski odbor i unifikacija pomorskog prava : doprinos akademika Vladislava Brajkovića

Marin, Jasenko
Poglavlja u knjigama, 2005.

Pravni status morskih luka kao pomorskog dobra u RH (autor: D.Bolanča)(Split, Pravni fakultet, 2003.) : prikaz knjige

Marin, Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 2004.

Treba li Republika Hrvatska pristupiti Protokolu iz 1996. o izmjeni Konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine iz 1976.

Marin, Jasenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Budimpeštanska konvencija o ugovoru o prijevozu robe unutarnjim plovnim putovima

Živojnović, Vlatka ; Marin, Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 2003.

Privremene mjere zaustavljanja broda

Marin, Jasenko
Autorske knjige, 2003.

Međunarodno pravo mora u miru i u oružanim sukobima (autor: V.Đ.Degan)

Marin, Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 2003.

Protokol iz 2002. o izmjenama Atenske konvencije o prijevozu putnika i njihove prtljage morem

Marin, Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 2003.

Pravo pomorskih prijevoza (autor: D.Pavić)

Marin, Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 2003.

Međunarodni sustav odgovornosti i naknade štete zbog onečišćenja mora uljem (autorica: D.Ćorić)

Marin, Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 2003.

Abeceda pomorskega prava in začasna zaustavitev ladje (autor: M.Pavliha)

Marin, Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 2003.

Plovidbeno pravo Republike Hrvatske (autor: I. Grabovac)

Marin, Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 2003.

Nacrt Protokola o izmjenama Atenske konvencije iz 1974. godine o prijevozu putnika i njihove prtljage morem

Marin, Jasenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Izmjene Atenske konvencije o prijevozu putnika i prtljage morem

Marin, Jasenko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2002.
Novosti na području unifikacije pomorskog prava

Međunarodna konvencija o zaustavljanju brodova iz 1999.

Marin, Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 2002.

Odgovornost brodara za štetu nastalu zbog bolesti člana posade

Marin, Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 2002.

Zaustavljanje broda - vjerojatnost opasnosti da će protivnik osiguranja svojim postupanjem spriječiti ili znatno otežati naplatu tražbine

Marin, Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 2002.

Zaustavljanje broda koji nije u vlasništvu osobe odgovorne za pomorsku tražbinu

Marin, Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 2002.

Odgovornost pomorskog prijevoznika za štetu zbog smrti i tjelesne ozljede putnika

Marin, Jasenko
Magistarski radovi, 2001.

Proboj pravne osobnosti u pomorskom pravu

Marin, Jasenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Isplata nagrade za spašavanje

Marin, Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 2001.

Privremena mjera naloga peljaru da pruža usluge obveznog peljarenja

Marin Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 2001.

Međunarodno pravo (autor: VĐ.Degan, Rijeka, Pravni fakultet, 2000)

Marin, Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 2001.

Koncesija i pravo vlasništva na objektima izgrađenima na pomorskom dobru

Marin, Jasenko
Stručni radovi, 1998.

Pravo vlasništva na brodu

Marin, Jasenko
Znanstveni i pregledni radovi, 1997.

Opće ograničenje odgovornosti brodovlasnika i doktrina Forum non Conveniens

Marin, Jasenko
Znanstveni i pregledni radovi, 1997.

Međunarodna konvencija o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem iz 1992. : (prijevod)

Marin, Jasenko ; Živojnović, Vlatka
Drugi radovi u časopisima, 1997.

Zaustavljanje broda - pitanje osobnog dužnika : (prikaz sudske presude)

Marin, Jasenko
Stručni radovi, 1997.

Obveza plaćanja vozarine na osnovi ugovora o prijevozu stvari : prikaz sudske presude

Marin, Jasenko
Stručni radovi, 1997.

Međunarodna konvencija o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete zbog onečišćenja uljem iz 1992. : prijevod

Marin, Jasenko ; Živojnović, Vlatka
Drugi radovi u časopisima, 1997.

Međunarodni simpozij 'Sto godina na unifikaciji pomorskog prava - dosadašnja postignuća i planovi za budućnost' : izvješće

Marin, Jasenko
Stručni radovi, 1997.

Davanje osiguranja u postupku osiguranja tražbina određivanjem privremene mjere na brodu

Marin, Jasenko
Znanstveni i pregledni radovi, 1997.

Zastara tražbina za naknadu štete zbog smrti ili tjelesne ozljede putnika na brodu

Marin, Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 1996.

Protokol iz 1996. o izmjeni Konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine, iz 1976. : prijevod

Marin, Jasenko
Stručni radovi, 1996.

Smjernice za raspodjelu odgovornosti radi pronalaženja uspješnog rješenja pitanja slijepih putnika : (prijevod)

Marin, Jasenko
Stručni radovi, 1996.

Prihvat samovoljnog odustanka od ugovora o prijevozu stvari : prikaz presude

Marin, Jasenko
Stručni radovi, 1996.

Obveza prodavatelja broda da obavijesti klasifikacijsko društvo o promjenama koje mogu utjecati na klasu broda : prikaz presude

Marin, Jasenko
Stručni radovi, 1996.

Privremena mjera zaustavljanja 'sister-shipa' države neugovornice Konvencije o zaustavljanju, iz 1952 : prikaz presude i bilješka

Marin, Jasenko
Stručni radovi, 1996.

Plovidbena sposobnost broda i odgovornost brodovlasnika za štetu na teretu prouzročenu požarom : (prikaz sudske presude)

Marin, Jasenko
Stručni radovi, 1996.

Pojam 'tužba' iz Haških pravila i zastara te tužbe : prikaz sudske presude

Marin, Jasenko
Stručni radovi, 1996.

Dopuštenje putovanja brodu zaustavljenome u ovršnome postupku : prikaz sudske presude

Marin, Jasenko
Stručni radovi, 1996.

Uređaji i oprema na brodu kao dio broda : (prikaz sudske presude)

Marin, Jasenko
Stručni radovi, 1996.

Potprijevozni ugovor i odgovornost naručitelja prema podnaručitelju za štetu nastalu zbog neupotrebe dužne pažnje : prikaz sudske presude

Marin, Jasenko
Stručni radovi, 1996.

Klauzula o kvaru u brodarskom ugovoru na vrijeme : (prikaz sudske presude)

Marin, Jasenko
Stručni radovi, 1996.

'Forum non conveniens' : prikaz presude

Marin, Jasenko
Stručni radovi, 1996.

Pravo pomorskog osiguranja (autor: D.Pavić)(Zagreb : Narodne novine, 1997) : prikaz knjige

Marin, Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 1996.

Redovita skupština Hrvatskog društva za pomorsko pravo : (izvješće)

Marin, Jasenko
Drugi radovi u časopisima, 1996.

Izabrani projekti

Bio je stručni suradnik izdavača „Narodne novine d.d.“ na projektu izrade Pravnog internetskog portala (PIP) za područja pomorskog, cestovnog, željezničkog, zračnog i poštanskog prava te prava unutarnje plovidbe i multimodalnog prometa. 

Teorija i praksa pomorskog zakonodavstva Republike Hrvatske, međunarodna unifikacija pomorskog prava i kodifikacija prava mora (do 2007. voditelji: prof.dr.sc. Branko Jakaša/akademik Vladimir Ibler);

Hrvatsko pomorsko pravo i međunarodni standardi (voditelj: akademik Vladimir Ibler);

Hrvatsko transportno pravo i izazovi jedinstvenog tržišta EU (voditelj: prof.dr.sc. Nikoleta Radionov );

Novi hrvatski pravni sustav (projekt Pravnog fakulteta u Zagrebu).

Istraživač, suradnik i član Izvršnog odbora - europski znanstveni projekt NETwork of experts on the legal aspects of MARitimeSAFEty and security – MARSAFENET Cost action IS1105 (2012.-2016.).

 

Dokumenti