prof. dr. sc. Ivo Josipović
prof. dr. sc.
Ivo Josipović

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Prekršajna odgovornost za promicanje ideologija suprotnih Ustavu Republike Hrvatske

Josipović, Ivo
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Kaznena odgovornost i progon pravnih osoba za kaznena djela u Republici Hrvatskoj

Božić, Vanda ; Josipović, Ivo
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Mjere osiguranja prisutnosti okrivljenika i druge mjere opreza

Josipović, Ivo ; Bonačić, Marin
Poglavlja u knjigama, 2020.

SPORAZUM STRANAKA O KRIVNJI U KAZNENOM POSTUPKU: PRAVNE I MORALNE OSNOVE I DILEME

Josipović, Ivo ; Božić, Vanda
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
Međunarodna tripartitna naučna konferencija "Prednosti alternativnog rješavanja sporova"

Zastara u predmetima ratnog profiterstva i kriminala u pretvorbi i privatizaciji i kontroverze nakon odluke Ustavnog suda u predmetu HYPO

Josipović, Ivo
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Drugs abuse in the Republic of Croatia, Faculty of Law Istanbul, Turkey

Josipović, Ivo ; Božić, Vanda
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
8TH INTERNATIONAL CRIME & PUNISHMENT FILM FESTIVAL, FACULTY OF LAW, ISTANBUL

Predsjednik vs. kriptopredsjednik: esej o ustavnom položaju predsjednika/predsjednice Republike

Josipović, Ivo
Poglavlja u knjigama, 2017.

Pravni i politički aspekti spora Hrvatske i Srbije o nadležnosti za ratne zločine

Josipović, Ivo
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Kazneno procesno pravo – Primjerovnik (VI. izmijenjeno i dopunjeno izdanje)

Bonačić, Marin ; Đurđević, Zlata ; Gluščić, Stjepan ; Ivičević Karas, Elizabeta ; Josipović, Ivo ; Novoselec, Hajrija
Priručnik, 2017.

Zbirka zakona iz kaznenog procesnog prava

Josipović, Ivo ; Đurđević, Zlata ; Ivičević Karas, Elizabeta ; Bonačić, Marin ; Burić, Zoran
, 2017.

Mjere osiguranja prisutnosti okrivljenika i druge mjere opreza

Josipović, Ivo ; Bonačić, Marin
Poglavlja u knjigama, 2017.

Načelo ne bis in idem u kontekstu prekršajnog, kaznenog i upravnog prava

Josipović, Ivo ; Novak Hrgović, Karmen
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Mjere osiguranja prisutnosti okrivljenika i druge mjere opreza

Josipović, Ivo ; Bonačić, Marin
Poglavlja u knjigama, 2014.

Kazneno procesno pravo, Primjerovnik

Đurđević, Zlata ; Gluščić, Stjepan ; Ivičević Karas, Elizabeta ; Josipović, Ivo ; Novoselec Hajrija
Poglavlja u knjigama, 2012.

Prekršajni zakon i njegov reformski potencijal u praksi

Josipović, Ivo ; Rašo, Marko
Poglavlja u knjigama, 2009.

Istražni zatvor vs. pritvor: reforma ili restauracija

Josipović, Ivo
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Prekršajni zakon u kontekstu reforme pravosuđa

Josipović, Ivo
Poglavlja u knjigama, 2008.

Novi prekršajni zakon: konačno, reformski iskorak

Josipović, Ivo ;
Poglavlja u knjigama, 2008.

Reforma pravosuđa - pretpostavka društvenog i ekonomskog razvoja hrvatskog društva i njegove europske budućnosti

Josipović, Ivo
Poglavlja u knjigama, 2008.

Prekršajno pravo i sigurnost prometa na cestama

Josipović, Ivo ; Rašo, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Seminar Hrvatskog autokluba i Narodnih novina

3.3. Specifičnosti kaznenih postupaka za ratne zločine po stadijima kaznenog postupka 3.3.1. Predistražni postupak 3.3.2. Istraga

Josipović, Ivo
Poglavlja u knjigama, 2007.

Progon ratnih zločina u Republici Hrvatskoj: Izvori prava, dosadašnji rad sudova, preuzimanje postupaka od MKSJ-a i ostala važna pravna i druga pitanja

Josipović, Ivo
Poglavlja u knjigama, 2007.

Posebni režimi prekršajnopravne zaštite od nasilničkog ponašanja u obitelji

Josipović, Ivo ; Rašo, Marko
Poglavlja u knjigama, 2007.

Odgovornost za ratne zločine nakon II. svjetskog rata

Josipović, Ivo
Poglavlja u knjigama, 2007.

Primjena Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u radu domaćih sudova

Omejec, Jasna
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Savjetovanje "Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva - 2007"

Odgovornost za ratne zločine pred sudovima u Hrvatskoj. Knjiga I: Izvori prava s uvodnom studijom: Odgovornost za ratne zločine - povijesni korijeni, međunarodna iskustva i hrvatska praksa

Josipović, Ivo
Autorske knjige, 2006.

Odgovornost za ratne zločine pred nacionalnim sudovima u Hrvatskoj

Josipović, Ivo
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

The Implementation of International Criminal Law in the National Legal System and the Liability for War Crimes (the Case of the Republic of Croatia)

Josipović, Ivo
Poglavlja u knjigama, 2006.

Implementacija međunarodnog kaznenog prava u nacionalni pravni sustav i odgovornost za ratne zločine.

Josipović, Ivo
Poglavlja u knjigama, 2006.

Responsibility for war crimes before national courts in Croatia

Josipović, Ivo
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Implementacija međunarodnog kaznenog prava u nacionalni pravni sustav i odgovornost za ratne zločine

Josipović, Ivo
Radovi u postupku objavljivanja, 2006.

Prekršajni nalog u hrvatskom prekršajnom pravu: de lege lata i de lege ferenda aspekt

Rašo, Marko ; Josipović, Ivo
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva - 2006.

Prekršajni nalog u hrvatskom prekršajnom pravu:de lege lata i de lege ferenda aspekt

Rošo, Marko ; Josipović, Ivo
Poglavlja u knjigama, 2006.

Zaštita prava intelektualnog vlasništva u hrvatskom kaznoneom i prekšajnom pravu i prilagodba europskom pravu

Josipović, Ivo ; Matanovac, Romana
Poglavlja u knjigama, 2006.

Hrvatska u procesu globalizacije znanosti - uloga hrvatskih znanstvenika i znanstvene dijaspore i specifičnosti društvenih znanosti

Josipović, Ivo
Poglavlja u knjigama, 2006.

Zaštita prava intelektualnog vlasništva u hrvatskom kaznenom i prekršajnom pravu : zakonodavstvo, sudska praksa i prilagodba europskom pravu

Josipović, Ivo ; Matanovac Vučković, Romana
Poglavlja u knjigama, 2006.

Responsibility for War Crimes : Croatian perspective-selected issues


Uredničke knjige, 2005.

Projekt novog prekršajnog zakonodavstva: evolucija postojećeg modela prekršajnog sustava

Josipović, Ivo
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Progon ratnih zločina: Pravna i politička pretpostavka integracije Republike Hrvatske u Europu, uz poseban osvrt na zapovjednu odgovornost u hrvatskom pravu

Josipović, Ivo
Poglavlja u knjigama, 2004.

The Legal Road to the Resolution of Conflict of Interests Between the ICTY and the States: The Example of Croatia

Josipović, Ivo
Poglavlja u knjigama, 2002.

Rječnik kaznenog prava. I izdanje.

Horvatić, Željko ; Cvitanović, Leo ; Novoselec, Petar ; Carić, Ante ; Derenčinović, Davor ; Bojanić, Igor ; Josipović, Ivo ; Šuperina, Marijan ; Kokić, Ira ; Grozdanić, Velinka ; Šeparović, Zvonimir
Autorske knjige, 2002.

Gaps in Law

Crnić, Jadranko ; Josipović, Ivo ; Uzelac, Alan ; Milić, Gojko ; Visković, Nikola ; Miličić, Vjekoslav ; Rodin, Siniša ; Šprajc, Ivan ; Kregar, Josip ; Vlahinić, Alenka ; Đurović, Nataša ; Martinović, Orhideja ;
Poglavlja u knjigama, 2002.

Praznine u pravu

Crnić, Jadranko ; Josipović, Ivo ; Uzelac, Alan ; Milić, Gojko ; Visković, Nikola ; Miličić, Vjekoslav ; Rodin, Siniša ; Šprajc, Ivan ; Kregar, Josip ; Vlahinić, Alenka ; Đurović, Nataša ; Martinović, Orhideja ;
Poglavlja u knjigama, 2002.

Public Attitudes toward Alternative Punishment

Buđanovac, Aleksandar ; Mikšaj - Todorović, Ljiljana ; Josipović, Ivo
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2001.
International Conference on Probation for Mayor Offenders: Conditions and Perspectives

Stalni Međunarodni kazneni sud

Josipović, Ivo ; Krapac, Davor ; Novoselec, Petar
Autorske knjige, 2001.

Admission of Additional Evidence (commentary on two ICTY decisions)

Josipović, Ivo
Poglavlja u knjigama, 2001.

Admission of Additional Evidence (commentary on two ICTY decisions)

Josipović, Ivo
Poglavlja u knjigama, 2001.

Stalni Međunarodni kazneni sud

Josipović, Ivo ; Krapac, Davor ; Novoselec, Petar
Autorske knjige, 2001.