prof. dr. sc. Ivana Vukorepa
prof. dr. sc.
Ivana Vukorepa

Godine 1999. diplomirala je na studiju prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2001. je završila poslijediplomski studij iz prava Europske zajednice na College of Europe, Brugge. Pravosudni ispit je položila 2001. g. Tijekom akademske god. 2007/2008 je boravila na Georgetown University Law Center, Washington,  DC u svojstvu gostujućeg istraživača u okviru Fulbright Foreign Student Program. Doktorirala je 2011. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (disertacija pod naslovom „Kapitalno financirani mirovinski sustavi kao čimbenici socijalne sigurnosti). Vrlo dobro vlada engleskim i njemačkim jezikom, dobro se služi francuskim jezikom te se na osnovnoj razini služi talijanskim jezikom.

Radno iskustvo je stjecala kao odvjetnički vježbenik (1999.-2001., 2003.), te kao stručni suradnik, a potom i kao voditeljica odsjeka u Upravi za usklađivanje pravnog sustava Ministarstva za europske integracije (2001.-2003.). Bila je voditeljica radne skupine za područje pregovora „Sloboda kretanja radnika“ u pregovorima za  pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (2005.-2012). Na Katedri za radno i socijalno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zaposlena je od 2004.

Aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima i seminarima, u stručno-znanstvenim usavršavanjima, te istraživanjima radno- i socijalno-pravne tematike, s posebnim interesom za mirovinske sustave. Iz tih je područja autorica i suautorica znanstvenih i stručnih članaka, te knjiga. Članica je uredništva časopisa „Revija za socijalnu politiku“ (od 2010.) i časopisa „Labor“ (od 2023.), novoosnovanog časopisa međunarodne udruge International Society for Labour and Social Security Law. Također je članica uredništva nacionalnih korespondenata časopisa „European Labour Law Journal“ (od 2009.). Sudjeluje u radu nekoliko strukovnih udruga: članica je Hrvatske udruge za radno pravo i socijalnu sigurnost (od 2004.), udruge European Institute of Social Security (od 2011.), te udruge European Network for Research on Supplementary Pensions (od 2022.). 

Suradnik je na nekoliko znanstvenih projekata, te djeluje kao nacionalni i analitčki ekspert u europskim mrežama nezavisnih stručnjaka, kao npr: ESPN iz područja socijalne politike, (od 2014-2018), MoveS iz područja slobodne kretanja radnika i kooordinacije sustava socijalne sigurnosti (od 2018), te ECE iz područja radnog prava (od 2020). 

Tijekom diplomskog studija bila je dobitnica nekoliko nagrada: dekanove nagrade (1997.), rektorove nagrade (1999.), te nagrade Instituta za međunarodno trgovačko pravo Pace University School of Law (1999.). Godine 2022. dobila je priznanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) za izniman doprinos razvoju mirovinskog sustava Republike Hrvatske i HZMO-a. 

Upisana je u upisnik znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, pod brojem 258330. Ostali znanstveni profili i brojevi:

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Croatia

Grgurev, Ivana ; Vukorepa, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2023.

Faktičan (neizravan) prijenos gospodarske cjeline i utjecaj na radnopravni položaj radnika

Vukorepa, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Tackling New Forms of Work in Pension Systems: Necessary Shift from ‘Work-type-related’ to ‘Income-related’ Systems

Vukorepa, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2022.

Pensions

Vukorepa, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
ERA Summer School on European Social Security Law (2022)

Pensions: workshop and practical cases

Vukorepa, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
ERA Summer Course on European Social Security Law (2022)

Protection of pension rights in the context of free movement of persons

Vukorepa, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
MoveS seminar Iceland: Social security coordination and free movement in the EEA: Pension rights, maternity/paternity payments

New forms of work: challenge for social security financing and benefit adequacy

Vukorepa, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
EISS Conference 2021 Zagreb: Tackling new forms of work in social security

Croatia

Vukorepa, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2021.

Pensions in the Fluid EU Society: Challenges for (Migrant) Workers

Vukorepa, Ivana (i u ime Jorens, Yves ; Strban, Grega)
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
The Future of Pension Plans in Europe

MoveS analytical report 2018 - Social security coordination and non-standard forms of employment and self-employment: Interrelation, challenges and prospects

Strban, Grega ; Carrascosa Bermejo, Dolores ; Schoukens, Paul ; Vukorepa, Ivana.
, 2020.

Cross-Border Platform Work: Riddles for Free Movement of Workers and Social Security Coordination

Vukorepa, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Continuation of wage payment - Sickness and accidents at work ; The situation in Croatia

Grgurev, Ivana ; Vukorepa, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
Internationaler Arbeitsrechtlicher Dialog: Entgeltfortzahlung bei Krankheit und Arbeitsunfall im internationalen Vergleich

Pensions of atypical workers in cross-border situations: legal and financial challenges

Vukorepa, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Workers' Rights at the Intersection of Labour Law and Economics

Pensions

Vukorepa, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
ERA Summer Course on European Social Security Law (2019)

Pensions: workshop and practical cases

Vukorepa, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
ERA Summer Course on European Social Security Law (2019)

Changing family structures and impact on pensions

Vukorepa, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Annual Conference of the European Institute of Social Security (EISS Conference 2019: "Changing Family Structures and Social Security")

A1's probative value and the duty of sincere cooperation: legal framework and CJEU case law

Vukorepa, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
MoveS seminar Croatia: Upućivanje radnika u kontekst slobode kretanja i koordinacije sustava socijalne sigurnosti te najnovije promjene u zakonodavstvu EU (Posting of workers in the context of free movement and coordination of social security and recent changes in the EU legislation)

Pensions in the Fluid EU Society: Challenges for (Migrant) Workers

Vukorepa, Ivana ; Jorens, Yves ; Strban, Grega
Poglavlja u knjigama, 2019.

Impact of digital economy on employment in Croatia (El impacto de la economía digital en el empleo en Croacia)

Vukorepa, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
XIV International Congress on Comparative Labor Law

Comparative Legal Report 2019: Report on the preliminary assessment of the national transposition measures of Directive 2014/50/EU

Vukorepa, Ivana. ; Wollenschläger, Ferdinand
, 2019.

Irregular immigrants: employment and social security protection in Croatia

Vukorepa, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
XII International Conference on Comparative Labor Law

Migracije i pravo na rad u Europskoj uniji

Vukorepa, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Croatia: Government remains committed to second pension pillar in face of public debate

Vukorepa, Ivana
, 2018.

Rethinking Labour law in the Context of 4th Industrial Revolution

Vukorepa, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Novelties in Labour Law

Prikaz knjige: Maximilian Fuchs, Franz Marhold, Europäisches Arbeitsrecht, Handbuch, 5. izdanje, Verlag Österreich, Wien, 2018.

Vukorepa, Ivana
Drugi radovi u časopisima, 2018.

Maximilian Fuchs (Hrsg.): Europäisches Sozialrecht

Vukorepa, Ivana
Drugi radovi u časopisima, 2018.

Rethinking social security in the context of non- standard working arrangements

Vukorepa, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Organisation of the labour market: stimulating innovation and the growth of skills

Pensions

Vukorepa, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
ERA Summer Course on European Social Security Law

Pensions: workshop and practical cases

Vukorepa, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
ERA Summer Course on European Social Security Law

Probative value of A1 (E 101) certificates and the duty of cooperation

Vukorepa, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
MoveS seminar Latvia: Posting of workers in the context of free movement and coordination of social security

Flexible and New Forms of Employment in Croatia and their Pension Entitlement Aspects

Grgurev, Ivana ; Vukorepa, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2018.

Drugi mirovinski stup: prijepori i moguća poboljšanja

Potočnjak Željko ; Vukorepa, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
56. susret pravnika: Aktualnosti zakonodavstva i prakse

Retirement Policy Changes for Workers in Arduous and Hazardous Jobs: Comparative Overview and Lessons for Croatia (Promjena mirovinske politike prema radnicima zaposlenim na opasnim i za zdravlje štetnim i napornim poslovima: usporedni prikaz i pouke za Hrvatsku)

Vukorepa, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

ESPN thematic report on access to social protection of people working as self-employed or on non-standard contracts

Vukorepa, Ivana ; Tomić, Iva ; Stubbs, Paul
, 2017.

Analytical Report 2017: The interrelation between social security coordination law and labour law

Lhernould, Jean-Philippe ; Strban, Grega ; Van der Mei, Anne Pieter ; Vukorepa, Ivana
, 2017.

ESPN Thematic Report: Contribution to the 2018 Pension Adequacy Report (Croatia)

Vukorepa, Ivana
, 2017.

Flexible retirement: working into old age

Vukorepa, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
2016 European Annual Conference of the European Institute of Social Security (EISS): Social security and the changing concept of work

ESPN Thematic Report on retirement regimes for workers in arduous or hazardous jobs: Croatia

Vukorepa, Ivana
, 2016.

The effectiveness of Directive 2014/54 and its implementation in Croatia

Vukorepa, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
FreSsco Network Final Conference

Prednosti i nedostaci II. mirovinskog stupa

Vukorepa, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Hrvatski mirovinski sustav i održivost drugog stupa

Mirovinskopravni aspekti novih i fleksibilnih oblika rada u Hrvatskoj

Grgurev, Ivana ; Vukorepa, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Fleksigurnost i novi oblici rada: izazovi modernizacije hrvatskog radnog prava

Odgovornost za štetu iz radnog odnosa i popravljanje štete u Hrvatskoj: socijalni aspekti i rizik poslodavca

Vukorepa, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Prvi hrvatsko - mađarski poredbeni seminar radnog prava

Lost between Sustainability and Adequacy: Critical Analysis of the Croatian Pension System’s Parametric Reform

Vukorepa, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Working time in Croatia: critical analysis of legal framework

Grgurev, Ivana ; Vukorepa, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
VII. International Dialogue of Labour Law, Univesity of St. Gallen

Uloga sindikata u doba gospodarske krize u Hrvatskoj

Grgurev, Ivana ; Vukorepa, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Labour Law

Vukorepa, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2014.

Trade Unions and the Economic Crisis in Europe: Croatian Perspective

Grgurev, Ivana ; Vukorepa, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
The labour unions before the economic crisis in Europe and in the United States

Sloboda kretanja radnika u Europskoj uniji

Vukorepa, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
165. tribina Kluba pravnika Grada Zagreba

Book Review: Pension Reforms in Central, Eastern and Southeastern Europe: From Post-Socialist Transition to the Global Financial Crisis. Igor Guardiancich (London, New York, NY: Routledge/ EUI studies in the political economy of the welfare state, 2012, pp. 304, ISBN 978-415-68898-7)

Vukorepa, Ivana
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Sloboda kretanja radnika u Europskoj uniji

Vukorepa, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Tribina Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti o EU

Reforma mirovinskog sustava: Quo vadis?

Vukorepa, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
180. tribina Kluba pravnika Grada Zagreba

Développement et évolutions de la Loi sur le travail en Croatie

Vukorepa, Ivana
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Report on the Free Movement of Workers in Croatia in 2012-2013

Vukorepa, Ivana
, 2013.

Minimum Wage as a Tool in the Fight against Poverty: Croatian Labour Law Perspective

Grgurev, Ivana ; Vukorepa, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
VI. International Dialogue of Labour Law, Karl-Franzens-Universität Graz

Mirovinski sustavi: kapitalno financiranje kao čimbenik socijalne sigurnosti

Vukorepa, Ivana
Autorske knjige, 2012.

Iskustva Republike Hrvatske u pregovorima s EU: sloboda kretanja radnika

Vukorepa, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Seminar namijenjen edukaciji zastupnika u parlamentima Bosne i Hercegovine u okviru projekta "Uključivanje parlamentarnih komisija za EU" u organizaciji Vanjskopolitičke inicijative BH

Cjeloživotno modeliranje portfelja

Vukorepa, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Nova arhitektura mirovinskog osiguranja

Sloboda kretanja radnika u EU

Vukorepa, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Stručna predavanja Hrvatske odvjetničke komore u okviru projekta „Europska pravna kultura i praksa“ posvećeno edukaciji odvjetnika o pravu EU

Cjeloživotno modeliranje portfelja u kapitalno financiranim mirovinskim sustavima određenih doprinosa

Potočnjak, Željko ; Vukorepa, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Kapitalno financirani mirovinski sustavi kao čimbenici socijalne sigurnosti

Vukorepa, Ivana
Doktorske disertacije, 2011.

Radne migracije u EU s posebnim naglaskom na slobodu kretanja radnika i koordinaciju sustava socijalne sigurnosti

Vukorepa, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Stručni seminar o europskim pitanjima namijenjen članovima sindikalnih središnjica u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija

Novele Zakona o mirovinskom osiguranju - pregled nove regulative

Vukorepa, Ivana
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Novela Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Vukorepa, Ivana
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Radne migracije u EU s posebnim naglaskom na slobodu kretanja radnika

Vukorepa, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Tribina Radne migracije u EU s posebnim naglaskom na slobodu kretanja radnika u oganizaciji Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija u suradnji sa Županijskim savjetom za europske integracije Virovitičko-podravske županije

Izazovi i mogućnosti za ostvarenje primjerenih starosnih mirovina u Hrvatskoj

Nestić, Danijel ; Potočnjak, Željko ; Puljiz, Vlado ; Rašić Bakarić, Ivana ; Švaljek, Sandra ; Tomić, Iva ; Vehovec, Maja ; Vukorepa, Ivana
, 2011.

Izazovi i mogućnosti za ostvarenje primjerenih starosnih mirovina u Hrvatskoj (projektna studija)

Nestić, Danijel ; Potočnjak, Željko ; Puljiz, Vlado ; Rašić Bakarić, Ivana ; Švaljek, Sandra ; Tomić, Iva ; Vehovec, Maja ; Vukorepa, Ivana
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Prijedlog promjena hrvatskog mirovinskog sustava

Vukorepa, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Mirovinski sustav između financijske održivosti i socijalne neizdržljivosti

Radne migracije u EU s posebnim nalaskom na slobodu kretanja radnika

Vukorepa, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Računovodstvo i porezi u funkciji gospodarskog razvoja Hrvatske

Novi Zakon o radu

Vukorepa, Ivana
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Radne migracije u EU s posebnim naglaskom na slobodu kretanja radnika

Vukorepa, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Tribina Radne migracije u EU s posebnim naglaskom na slobodu kretanja radnika u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija u suradnji sa Varaždinskom županijom

Zakon o radu i drugi izvori radnog prava: zakonski tekstovi, međunarodni izvori, pojmovno kazalo

Potočnjak, Željko ; Vukorepa, Ivana
Autorske knjige, 2010.

Kritička promišljanja o novom Zakonu o radu

Potočnjak, Željko ; Vukorepa, Ivana
Drugi radovi u časopisima, 2010.

EU politike relevantne za radne migracije

Vukorepa, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Labour Migration in the Western Balkans

Betriebsbedingte Kündigung in der Republik Kroatien

Potočnjak, Željko ; Vukorepa, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
II. International Labour Law Dialogue on the topic of Termination of Employmnet Contracts on Economic Reasons

Upravljanje rizikom prinosa u obveznim kapitalno finaciranim mirovinskim sustavima

Potočnjak, Željko ; Vukorepa, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Zapošljavanje stranaca

Vukorepa, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2007.

Naknada plaće

Vukorepa, Ivana
, 2007.

Naknada štete iz radnog odnosa

Vukorepa, Ivana
, 2007.

Nepuno radno vrijeme

Vukorepa, Ivana
, 2007.

Odmor radnika

Vukorepa, Ivana
, 2007.

Plaća

Vukorepa, Ivana
, 2007.

Poslovna dozvola

Vukorepa, Ivana
, 2007.

Radna dozvola

Vukorepa, Ivana
, 2007.

Puno radno vrijeme

Vukorepa, Ivana
, 2007.

Skraćeno radno vrijeme

Vukorepa, Ivana
, 2007.

Zapošljavanje stranaca

Vukorepa, Ivana
, 2007.

Zaštita na radu

Vukorepa, Ivana
, 2007.

Zapošljavanje stranaca

Vukorepa, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Radni odnosi u Republici Hrvatskoj

Zakon o socijalnoj skrbi, autorski pročišćeni tekst Zakona, stanje na dan 1. listopada 2007

Potočnjak Željko ; Vukorepa Ivana
Autorske knjige, 2007.

Croatia on the Way to EU: Labour Law and the Free Movement of Workers

Vukorepa, Ivana
Drugi radovi u časopisima, 2006.

Public Holidays and thereto Related Labour Rights in Republic of Croatia

Gotovac, Viktor ; Vukorepa, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
International Labour Law Dialog on the topic Public Holidays and Labour Law

Zakon o radu i drugi izvori radnog prava: zakonski tekstovi, prateći propisi, međunarodni izvori, pojmovno kazalo

Potočnjak, Željko ; Vukorepa, Ivana
Autorske knjige, 2006.

New Freedoms in Liberal Professions: Lawyers in Croatia, from the Association Process to a Member State

Vukorepa, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Free Movement of Workers - Challenges and Snares for Croatia

Vukorepa, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2005.
European Union & Association: Necessary Adaptations for a Successful EU Membership

Sloboda kretanja osoba

Vukorepa, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2004.

Europska socijalna politika

Vukorepa, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2004.

Radovi

Cjelovita lista radova objavljenih do 7.7.2023. dostupna je putem CROSBI linka: https://www.bib.irb.hr:8443/pregled/profil/29726.