prof. dr. sc. Ivana Dobrotić
prof. dr. sc.
Ivana Dobrotić

Ivana Dobrotić, izv. profesorica komparativne socijalne politike na Katedri za socijalnu politiku pri Studijskom centru socijalnog rada i pridružena članica Odjela za socijalnu politiku i intervencije pri Sveučilištu u Oxfordu. Njezin je istraživački interes u području komparativne socijalne politike, s posebnim interesom za politike usklađivanja obiteljskih obaveza i plaćenog rada, rodne, socijalne i teritorijalne nejednakosti. PI je na Obzor Europa projektu rEUsilience: Risks, Resources and Inequalities: Increasing Resilience in European Families i voditeljica WG5 Sustainable PPL data na COST projektu Parental Leave Policies and Social Sustainability (Sustainability@Leave). Članica je upravnog odbora ECPR Standing Group Gender & Politics, urednica godišnjeg izvješća Annual Review of Leave Policies & Related Research i izvršna urednica časopisa European Societies.

Ivana je doktorirala iz područja sociologije na Fakultetu društvenih znanosti Sveučilišta u Ljubljani (smjer socijalna politika i socijalni razvoj) i diplomirala socijalni rad pri Studijskom centru socijalnog rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kontinuirano se stručno osposobljavala, posebice iz komparativne i kvalitativne metodologije u okviru European Consortium for Political Research (ECPR) metodoloških škola te pri Sveučilištu u Oxfordu. U razdoblju od 2018. do 2021. godine bila je Marie Curie Fellow na Odjelu za socijalnu politiku i intervencije pri Sveučilištu u Oxfordu, gdje je vodila InCARE projekt "Socijalne i rodne nejednakosti u skrbi: politike usmjerene skrbi za djecu te roditeljske prakse u post-jugoslavenskim zemljama i uloga javnopolitičkih ideja". U razdoblju od 2013. do 2015. godine bila je znanstvena suradnica pri Centru za istraživanje skrbi, tržišta rada i nejednakosti Sveučilišta u Leedsu (CIRCLE). Prije prelaska na Pravni fakultet, u razdoblju od 2003. do 2007. godine, bila je zaposlena u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, Upravi za socijalnu skrb, gdje je bila zadužena za područje politika usmjerenih suzbijanju siromaštva i politike rodne ravnopravnosti. Radila je i na pregovorima u okviru pristupanja Hrvatske u EU.

Od 2010. godine aktivna je članica međunarodne znanstveno-istraživačke mreže International Network on Leave Policies & Researchgdje je od 2018. godine i jedna od urednica godišnjeg izvješća o politikama roditeljskih dopusta u pedesetak zemalja. Od 2021. godine članica je upravnog odbora ECPR Standing Group Gender & Politics. Od 2017. godine aktivno sudjeluje u radu doktorske škole EUSOC Interdisciplinary International School of Postgraduate Studies in the Social Sciences, Masaryk University, kao članica nadzornog odbora škole i mentorica doktorskih studenata. Od 2022. godine izvršna je urednica u European Societies, a od 2012.-2018. godine bila je izvršna urednica Revije za socijalnu politiku, gdje od 2018. godine ostaje članica uredništva. Osim toga, članica je uredništva znanstvenih časopisa European Journal of Social Security, The Social Policy Forum i Ljetopisa socijalnog rada. Članica je međunarodnog uredništva časopisa Teorija in praksa (Slovenija) i Journal of Social Policy (S. Makedonija).

Ivana intenzivno sudjeluje u različitim aktivnostima kreiranja politika na nacionalnoj i EU razini, s ciljem poboljšanja prava roditelja i djece, savjetujući i surađujući s ministarstvima i drugim dionicima. Bila je angažirana kao ekspertica na različitim projektima ili u radnim grupama i povjerenstvima ministarstava nadležnih za područje socijalne politike, Europske komisije, Europskog instituta za rodnu ravnopravnost (EIGE), Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA), Vijeća Europe, UNDP-a, UNICEF-a, Svjetske banke te Grada Zagreba. Između ostaloga, bila je članica radne skupine Odbora za socijalnu zaštitu EU-a Pokazatelji ravnoteže između poslovnog i privatnog života te je vodila tim koji je izradio analitičku podlogu s preporukama za provedbu EU jamstva za djecu u Hrvatskoj. Pokrenula je inicijativu Pravo svakog djeteta na školski obrok, s ciljem da se svakom djetetu u osnovnim školama u Hrvatskoj osigura jedan besplatan školskih obrok dnevno. Za tu je inicijativu, zajedno s kolegicama Oljom Družić Ljubotina, Marijanom Kletečki i Antonijom Petričušić dobila nekoliko nagrada: posebnu nagradu Udruge socijalnih radnika (2022); priznanje “Krunoslav Sukić” za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava (2023); Croatian Women of Influence Award 2023 te nagradu Grada Zagreba (2023).  

Ivana sudjeluje na brojnim znanstveno-istraživačkim projekatima, a koji se bave različitim pitanjima iz područja socijalne politike, sudjelovala je na brojnim međunarodnim znanstvenim konferencijama te je objavila brojne znanstvene radove u lokalnim i inozemnim časopisima i knjigama. Njezin je rad objavljen u časopisima poput: Journal of European Social Policy; Social Politics; European Societies, Social Policy & Administration; European Journal of Politics and Gender; Journal of International and Comparative Social Policy; Journal of Contemporary European Studies; Europe-Asia Studies; International Journal of Sociology & Social Policy; i Southeast European and Black Sea Studies. Uredila je Edward Elgar Research Handbook on Leave Policy: Parenting and Social Inequalities in a Global Perspective te tematske brojeve o politikama skrbi, roditeljskih dopusta i nejednakostima u časopisima International Journal of Sociology and Social Policy, Social Inclusion i Revija za socijalnu politiku.  

Više

Edukacija

Godina diplomiranja: 2003

Godina doktoriranja: 2012

Na katedri od: 2007

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 890 Telefon kućni:
890
Adresa:
Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 20
Katedra/služba:
Socijalna politika
Konzultacije:

Konzultacije će se u zimskom semestru 2021/2022 održavati neposredno nakon nastave, a u drugim terminima sukladno individualnom dogovoru sa studentima/cama. 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Parenting Leave Policies and Their Variations: Policy Developments in OECD Countries

Dobrotić, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2023.

EUROPEIZACIÓN AMBIVALENTE: TRABAjO, FAMILIA Y NACIÓN EN LA REESTRUCTURACIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL EN CROACIA

Dobrotić, Ivana ; Zrinščak, Siniša ; Stubbs, Paul
Poglavlja u knjigama, 2023.

Deep Dive Analysis of Policies, Programs, Services, Sources of Financing and Mechanisms Aimed at Preventing Poverty and Social Exclusion of Children in Croatia - The Basis for the Development of the National Action Plan for the Implementation of the European Child Guarantee in Croatia

Dobrotić, Ivana ; Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana ; Buković, Nikola
, 2022.

(Active) Ageing, Gender and Social Policy Reforms: The Case of Pension and Eldercare Reforms in Croatia

Dobrotić, Ivana ; Zrinščak, Siniša
Poglavlja u knjigama, 2022.

Research Handbook on Leave Policy. Parenting and Social Inequalities in a Global Perspective


Uredničke knjige, 2022.

Introduction to the Research Handbook on Leave Policy: Parenting and Social Inequalities in a Global Perspective

Dobrotić, Ivana ; Blum, Sonja ; Koslowski, Alison
Poglavlja u knjigama, 2022.

Leave policy in the time of pandemic: new developments and lessons learned

Koslowski, Alison ; Blum, Sonja ; Dobrotić, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2022.

Leave policy design and inequalities: reconfiguring leave as a social right?

Blum, Sonja ; Dobrotić, Ivana ; Koslowski, Alison
Poglavlja u knjigama, 2022.

Eastern European welfare states

Filipović Hrast, Maša ; Dobrotić, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2022.

18th International Review on Leave Policies and Related Research 2022

Koslowski, Alison ; Blum, Sonja ; Dobrotić, Ivana ; Kaufman, Gayle ; Moss, Peter
, 2022.

Zagovaračke inicijative kao pokretači promjena u socijalnoj politici i socijalnom radu

Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja ; Dobrotić, Ivana ; Petričušić, Antonija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2022.
XI. Konferencija socijalnih radnika Socijalni rad na prekretnici: identitet, moć i promjena

The (in)equality dynamic of childcare-related policy development in post-Yugoslav countries

Dobrotić, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Challenges to the Europeanisation of work-care policies in the Western Balkans

Dobrotić, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Introduction to the Thematic Issue of the Journal: Care Policies in the Post-Yugoslav Countries

Dobrotić, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Politike roditeljskih dopusta, sustavi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, rodne i društvene nejednakosti u postjugoslavenskim zemljama

Dobrotić, Ivana
Drugi radovi u časopisima, 2021.

17th International Review of Leave Policies and Related Research 2021

Koslowski, Alison ; Blum, Sonja ; Dobrotić, Ivana ; Kaufman, Gayle ; Moss, Peter
, 2021.

Provedba dubinske analize politika, programa, usluga, izvora financiranja te mehanizama usmjerenih suzbijanju siromaštva i socijalne isključenosti djece u Hrvatskoj. Pregled literature

Dobrotić, Ivana ; Družić Ljubotina, Olja ; Kletečki Radović, Marijana ; Buković, Nikola
, 2021.

Childcare policies, gender and social inequalities: Serbia in comparative perspective

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Institute of Philosophy and Social Theory

Same challenges, different solutions: how to explain the variations in leave policy development in Croatia and Serbia

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
18th International LP & R Seminar: The Politics of Parental Leave Policies

Pandemic childcare-policy responses in 28 European countries: A fuzzy-set ideal type analysis

Dobrotić, Ivana ; Blum, Sonja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
18th International LP&R Seminar: The Politics of Parental Leave Policies

Pandemic childcare-policy responses in 28 European countries: A fuzzy-set ideal type analysis

Dobrotić, Ivana ; Blum, Sonja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Reconceptualizing social care

Pandemic childcare-policy responses in 28 European countries: A fuzzy-set ideal type analysis

Dobrotić, Ivana ; Blum, Sonja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
28. Wissenschaftlichen Kongress der DVPW: Wir haben die Wahl! Politik in Zeiten von Unsicherheit und Autokratisierung

The conceptualisation and delivery of family policy and support in Europe: A review of international and European frameworks and standards

Churchill, H. ; Sandbæk, M. ; Jackson, A. ; Jerinić, J. ; Arsić, J. ; Dobrotić, Ivana ; Rybinska, A. ; Ruggiero, R.
, 2021.

CROATIA - National report on family support policy & provision

Brajša-Žganec, Andreja ; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana ; Pečnik, Ninoslava ; Dobrotić, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2021.

Die Kita- und Schulschließungen in der COVID-19-Pandemie

Blum, Sonja ; Dobrotić, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

The Inclusiveness of Social Rights: The Case of Leave Policies

Blum, Sonja ; Dobrotić, Ivana
Drugi radovi u časopisima, 2021.

„Rastuća (ne)vidljiva većina“? Nesigurna i netipična zaposlenost i roditeljstvo

Dobrotić, Ivana
, 2021.

Childcare policies and their variations in former socialist countries

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
EUSOC PhD School

Inequality dynamic of childcare policy development in the post-Yugoslav countries

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Reimagining care policies in South-Eastern Europe and beyond

Childcare Policy Development in South-Eastern Europe through the intersectionality lens

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Council of European Studies, Gender & Sexuality Research Network Online Conversations

Childcare policy responses in the COVID-19 pandemic: Unpacking cross-country variation

Blum, Sonja ; Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
International Network for Leave Policies & Research Webinar "Parental Leave under COVID-19: global perspectives"

Childcare policy responses in the COVID-19 pandemic: Unpacking cross-country variation

Blum, Sonja ; Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Annual Conference of the European Group for Public Administration (EGPA)

Inclusiveness of Parental-Leave Benefits in Twenty-One European Countries: Measuring Social and Gender Inequalities in Leave Eligibility

Dobrotić, Ivana ; Blum, Sonja
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

The Croatian welfare system: A lack of coherent policy paradigm followed by inconsistent policy reforms?

Dobrotić, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2020.

Gender equality and parenting-related leaves in 21 former socialist countries

Dobrotić, Ivana ; Stropnik, Nada
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Guest editorial

Doucet, Andrea ; Dobrotić, Ivana ; Haas, Linda ; McKay, Lindsay
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

The exclusionary side of (women’s) social citizenship in Southeastern Europe: childcare policy development in Bosnia-Herzegovina and gender, social and territorial inequalities

Dobrotić, Ivana ; Obradović, Nikolina
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

International Review of Leave Policies and Related Research 2020

Koslowski, Alison ; Blum, Sonja ; Dobrotić, Ivana ; Kaufman, Gayle ; Moss, Peter
, 2020.

The Rise of the Anti-Gender Movement in Croatia and the 2013 Marriage Referendum

Vučković Juroš, Tanja ; Dobrotić, Ivana ; Flego, Sunčica
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Childcare-policy responses in the COVID-19 pandemic: unpacking cross-country variation

Blum, Sonja ; Dobrotić, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Childcare policies developments in the former Yugoslav countries and their implications for gender and social (in)equalities in care and employment

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
5th conference of the London School of Economics and Political Science Research Network on Social Cohesion in SEE with EBRD

Inequality dynamic of childcare-related policies development in the post-Yugoslav countries

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
4th Transforming Care Conference

Access to parental leave benefits: Constructing deservingness and undeservingness through policy narratives

Blum, Sonja ; Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
16th International Leave Policy & Research Seminar

Socijalna politika Hrvatske, 2. izd.

Bežovan, Gojko ; Puljiz, Vlado ; Šućur, Zoran ; Babić, Zdenko ; Dobrotić, Ivana ; Matković, Teo ; Zrinščak, Siniša
Udžbenik, 2019.

Što vrtić ima s tim? Pristup ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju i reprodukcija društvenih nejednakosti u redovnom školovanju: analiza podataka PISA i TIMSS istraživanja

Matković, Teo ; Dobrotić, Ivana ; Baran, Jelena
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

A social right? Access to leave and its relation to parents' labour market position

Dobrotić, Ivana ; Blum, Sonja
Poglavlja u knjigama, 2019.

Redistributivni „dobitnici i gubitnici“ politika usmjerenih skrbi za djecu predškolske dobi u post-jugoslavenskim zemljama

Dobrotić, Ivana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
7. nacionalni kongres Hrvatskog sociološkog društva: Socijalna kohezija u društvu polarizacije, konflikata i nejednakosti

Obiteljska politika Hrvatske

Dobrotić, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2019.

Politike usklađivanja obiteljskih obaveza i plaćenog rada Hrvatske u komparativnoj perspektivi

Dobrotić, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2019.

Obrazovanje

Bežovan, Gojko ; Puljiz, Vlado ; Šućur, Zoran ; Babić, Zdenko ; Dobrotić, Ivana ; Matković, Teo ; Zrinščak, Siniša.
Poglavlja u knjigama, 2019.

International Review of Leave Policies and Research 2019

Koslowski, Alison ; Blum, Sonja ; Dobrotić, Ivana ; Macht, Alexandra ; Moss, Peter
, 2019.

Changing faces of social and gender inequalities in childcare-related policies design in the post-Yugoslav countries

Dobrotić, Ivana
, 2019.

Usluge podrške roditeljstvu u Hrvatskoj: Potrebe roditelja i postojeći programi

Pećnik, Ninoslava ; Dobrotić, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2019.

Analiza pristupačnosti, kvalitete, kapaciteta i financiranja sustava ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj

Dobrotić, Ivana ; Matković, Teo ; Menger, Valentina
, 2018.

Wer hat Zugang zu Elterngeld? Soziale Rechte und Anspruchsbedinungen in vergleichender Perspektive

Blum, Sonja ; Dobrotić, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Ambivalent character of leave policies development in Croatia : between pronatalist and gender equality agenda

Dobrotić, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Zašto su važni očevi dopusti i kvote? Komparativni pregled shema dopusta za očeve u europskim zemljama te čimbenika i učinaka njihova korištenja

Dobrotić, Ivana ; Varga, Mirna
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Croatia country note 2018

Dobrotić, Ivana
, 2018.

Catching up on their own? Limits of expansion of early childhood education and care in devolved system marked by territorial economic disparities

Dobrotić, Ivana ; Matković, Teo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
1. Annual ESPAnet Conference Transformation of European welfare systems: challenges, problems and future prospects

Childbirth related leaves in the European former communist countries: Transitions in the last several decades

Stropnik, Nada ; Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
15. godišnja konferencija International Leave Policies and Research Network

Eligibility to Parental-Leave Benefits in 21 European Countries: Social and gender inequalities in policy design

Dobrotić, Ivana ; Blum, Sonja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
15. godišnja konferencija International Leave Policies and Research Network

Croatian welfare state: a lack of coherent policy paradigm followed by inconsistent policy reforms

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Routledge Handbook of European Welfare Systems – author`s workshop

Što vrtić ima s tim? Pristup ranom predškolskom odgoju i obrazovanju i reprodukcija socijalnih nejednakosti u redovnom školovanju: analiza podataka pisa i timss istraživanja

Matković, Teo ; Dobrotić, Ivana ; Baran, Jelena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
4. Dani obrazovnih znanost "Odgojno-obrazovni sustav: ograničavajuće i/ili poticajno okruženje"

Hrvatska obiteljska politika u europskom kontekstu

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, „Socijalno-demografska reprodukcija Hrvatske

Croatia country note 2017

Dobrotić, Ivana
, 2017.

De-commodification or re-commodification: The changing relation of parental leave and parents' attachment to the labour market

Blum, Sonja ; Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Tagung des DVPW AK „Vergleichende Wohlfahrtsstaatsforschung“ Kassel, Aktivierend – investiv – prädistributiv: Neue Paradigmen in der Sozialpolitik(forschung)?

Važnost razvoja sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja iz perspektive javnih politika

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Za boljitak malih i velikih

Changes in Parental Leave Rights 2006-2017: Are European countries heading towards an employment– led social investment paradigm?

Dobrotić, Ivana ; Blum, Sonja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
15th ESPAnet conference ‘New Horizons of European Social Policy: Risks, Opportunities and Challenges`

Socijalne politike i rodni ugovor: što govore komparativna istraživanja i prakse?

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Ženska sindikalna škola 2017

Posao ili obitelj? Uloga i važnost politika usklađivanja obiteljskih obaveza i plaćenog rada

Dobrotić, Ivana
, 2017.

Coping Strategies of Economically (Partially) Inactive Households: The Case of Croatia .

Bagić, Dragan ; Dobrotić, Ivana ; Lažnjak, Jasminka ; Rodik, Petra ; Vučković Juroš, Tanja
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Parental leave as a social right

Dobrotić, Ivana ; Blum, Sonja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
5th European Congress on Family Science Family – education – migration

Mogućnosti unapređenja socijalne politike u smanjivanju siromaštva djece : perspektiva ključnih dionika

Ajduković, Marina ; Dobrotić, Ivana ; Matančević, Jelena
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Usluge usmjerene roditeljima koji podižu djecu u otežanim okolnostima: Što nam govore inozemna iskustva?

Dobrotić, Ivana ; Baran, Jelena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Završna konferencija projekta VIZIJE – volonteri za roditelje i djecu

Crisis and Croatian welfare state: a new opportunity for welfare state retrenchment?

Dobrotić, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2016.

Razvoj i poteškoće sustava skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj

Dobrotić, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Position of women in political decision-making

Dobrotić, Ivana
, 2016.

Who Should Finance Childcare? Multilevel Analysis of 24 Countries

Dobrotić, Ivana ; Vučković Juroš, Tanja
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Karakter mjera politika usklađivanja obiteljskih obaveza i plaćenog rada s osvrtom na situaciju u Hrvatskoj

Dobrotić, Ivana
, 2016.

Croatia country note 2016

Dobrotić, Ivana
, 2016.

Croatian leave policies - past reforms and future challenges

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
13th LPR annual seminar

Izazovi i perspektiva politika usklađivanja obiteljskih obaveza i plaćenog rada u Hrvatskoj

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Usklađivanje obiteljskih i poslovnih obaveza: politike, izazovi i praksa

Poteškoće i perspektiva hrvatske obiteljske politike

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Obiteljska i demografska slika Hrvatske

Žene na tržištu rada - baza podataka o ulozi gradova i općina u mjerama usklađivanja profesionalnog i obiteljskog života u Hrvatskoj

Kekez Koštro, Anka ; Dobrotić, Ivana ; Munta, Mario ; Henjak, Andrija ; Varga, Melita
, 2016.

Parental needs and provision of support services to parents raising children in difficult circumstances

Dobrotić, Ivana ; Pećnik, Ninoslava ; Baran, Jelena
, 2016.

Discursive Strategy of the Religious-Conservative Mobilisation Against the Same-Sex Marriage in Croatia

Vučković Juroš, Tanja ; Dobrotić, Ivana ; Flego, Sunčica
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Fringe Politics in Southeastern Europe II - Conservative Social Movements and the Mainstreaming of Extremism in Southeast Europe

Support to single parents in Croatia: an absent agenda

Dobrotić, Ivana
, 2015.

Croatia country note 2015

Dobrotić, Ivana
, 2015.

Obiteljska politika i demografska kretanja: postoji li veza?

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Demografska slika Varaždinske županije – stanje i perspektive

Položaj žena u hrvatskom društvu: javnopolitički okvir i rodne prakse

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Tjedan ravnopravnosti

Politike usklađivanja obiteljskih obaveza i plaćenog rada i položaj roditelja na tržištu rada

Dobrotić, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Ciljana podrška roditeljstvu: višestruke perspektive

Pećnik, Ninoslava ; Dobrotić, Ivana ; Baran, Jelena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
VII. Simpozij socijalnih radnika

Potrebe roditelja i pružanje usluga roditeljima koji podižu djecu u otežanim okolnostima

Dobrotić, Ivana ; Pećnik, Ninoslava ; Baran, Jelena
Autorske knjige, 2015.

Family Policies in ‘Hybrid’ Welfare States after the Crisis : Pathways between Policy Expansion and Retrenchment

Blum, Sonja ; Formánková, Lenka ; Dobrotić, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Factors determining work-family policies in the Czech Republic, Croatia and Slovenia

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
AcadEU Panels at the Slovenian Political Science Association Convention

Framing LGBT Issues in Croatian Newspapers: Between Civil Rights and Traditional Morality

Dobrotić, Ivana ; Flego, Sunčica ; Vučković Juroš, Tanja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
International Scientific Conference "Towards a European Society? Boundaries, Borders, Barriers"

Očevi i dopusti: komparativna perspektiva

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Budi tata

Trends and Challenges in Care Policies Development in Croatia and the Czech Republic

Plasová, Blanka ; Dobrotić, Ivana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
XVIII ISA World Congress of Sociology "Facing an unequal world: challenges for global sociology"

Early childhood education and care in Croatia

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
11th International LP & R seminar

Croatia country note 2014

Dobrotić, Ivana
, 2014.

Romska svakodnevnica u Hrvatskoj: prepreke i mogućnosti za promjenu = Everyday life of Roma in Croatia: challenges and potentials for transformation

Bagić, D. ; Burić, D. ; Dobrotić, I. ; Potočnik, D. ; Zrinščak, S.
, 2014.

Socijalna distanca i društveno okruženje: Manjinske skupine u postkomunističkim i južnoeuropskim zemljama

Vučković, Juroš, Tanja ; Dobrotić, Ivana ; Zrinščak, Siniša
Poglavlja u knjigama, 2014.

Gender Equality Policies and Practices in Croatia – The Interplay of Transition and Late Europeanization

Dobrotić, Ivana ; Matković, Teo ; Zrinščak, Siniša
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Gender equality policies and practices in Croatia – The interplay of transition and late Europeanization

Dobrotić, I. ; Matković, T. ; Zrinščak, S.
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
IPSA RC32 CONFERENCE 2013: Europeanization of public administration and policy: sharing values, norms and practices

Dostupnost i korištenje usluga predškolskog odgoja i obrazovanja te drugih oblika skrbi

Dobrotić, I.
Poglavlja u knjigama, 2013.

Eldercare puzzles in postcommunist countries: experiences and trends in Croatia and the Czech Republic

Dobrotić, Ivana ; Plasová, Blanka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
11th Annual ESPAnet Conference: Social Policy and economic development

Family Policies in ‘Hybrid’ Welfare States after the Crisis – Still spending on new social risks policies?

Blum, Sonja ; Dobrotić, Ivana ; Formankova, Lenka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Drei-Länder-Tagung von DVPW, ÖGPW und SVPW "Politik der Vielfalt"

Eldercare trends in Croatia

Dobrotić, Ivana ; Prpić, Iva
, 2013.

Parenting in Croatia – reconciliation of work and family life

Dobrotić, Ivana
, 2013.

Croatia country note

Dobrotić ; Ivana
, 2013.

Zašto je važno ulagati u usluge predškolskog odgoja i obrazovanja?

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Ženska platforma +2

Promjene u obuhvatu programima predškolskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj na nacionalnoj i županijskoj razini između 1990. i 2012. godine

Matković, Teo ; Dobrotić, Ivana
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Praksa modela otvorene koordinacije u pripremi, donošenju i provedbi socijalnih programa

Dobrotić, Ivana ; Baturina, Danijel
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Jačanje lokalnih kapaciteta za primjenu europskog socijalnog modela i pristupanje europskim socijalnim mrežama

Europski socijalni model

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Jačanje lokalnih kapaciteta za primjenu europskog socijalnog modela i pristupanje europskim socijalnim mrežama

Doživljaj roditeljstva, roditeljsko ponašanje i prakse: postoje li rodne razlike?

Dobrotić, Ivana ; Pećnik, Ninoslava
Poglavlja u knjigama, 2013.

Roditeljske potrebe za podrškom i dostupnost usluga za podršku roditeljstvu: perspektiva predstavnika jedinica lokalne i područne samouprave

Pećnik, Ninoslava ; Dobrotić, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2013.

Obrasci društvenosti i percepcija izvora neformalne socijalne podrške u Hrvatskoj

Dobrotić, Ivana ; Laklija, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Europska socijalna politika i mladi

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Zapošljavanje mladih iz sustava socijalne skrbi

Kvalitativne metode i primjenjivost rezultata istraživanja: primjer komparativnog istraživanja javnih politika

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Godišnja konferencija Hrvatskog sociološkog društva

Dejavniki politik usklajevanja plačanega dela in družinskih obveznosti v posocialističnih državah

Dobrotić, Ivana
Doktorske disertacije, 2012.

International Review of Leave Policies and Related Research 2012: Croatia

Dobrotić, Ivana
, 2012.

Politike usklađivanja obiteljskih obaveza i plaćenog rada – stanje i perspektive

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Usklađivanje obiteljskih i radnih uloga

Family policies development in Croatia from the perspective of other European countries experiences: should more active role of fathers be recognized?

Dobrotić, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
”Reassessing the Nordic Welfare Model –Final International Conference”

Slovenia and Croatia compared : remained similarities, increasing differences, future challenges...

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
9th Leave Policies and Research Network seminar

Socijalna distanca: antidiskriminacijske politike i društveno okruženje

Dobrotić, Ivana ; Vučković Juroš, Tanja ; Zrinščak, Siniša
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Perspektive antidiskriminacijskog prava

How (un)equal gender contract work-family policies promote in postcommunist countries? Comparison of Croatia, Czech Republic and Slovenia

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
3rd Young Scientists Forum on Central and South East Europe "(In-)Equality - Political, Economic, Social, Spatial and Gender Aspects"

Leave policies and research reports: Croatia

Dobrotić, Ivana
, 2011.

Razvoj institucionaliziranog predškolskog odgoja u Hrvatskoj: promjene paradigme ili ovisnost o prijeđenom putu?

Baran, Jelena ; Dobrotić, Ivana ; Matković, Teo
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Μothers or Ιnstitutions? Ηow Women Work and Care in Slovenia and the Czech Republic

Formánková, Lenka ; Dobrotić, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Mothers or institutions? How women work and care in Slovenia and Czech Republic

Formánková, Lenka ; Dobrotić, Ivana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
Community, Work and Family IV International Conference: Actors, Structures and Theories

Zaposlenost žena i pristup sustavu predškolske skrbi za djecu u Hrvatskoj: postoji li veza?

Dobrotić, Ivana ; Matković, Teo ; Baran Jelena
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Leave policies and research reports: Croatia

Dobrotić, Ivana
, 2010.

In search for determinants of work-family policies development in postcommunist countries: some methodological considerations

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Multi-level approaches to the analysis of work, care and welfare: An introductory workshop to theory, data and analyses

Procjena socijalnih potreba: primjer socijalne slike

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Postignuća i izazovi razvoja kombinirane socijalne politike u Hrvatskoj

Korelati sukoba obiteljskih i radnih obveza u Hrvatskoj

Dobrotić, Ivana ; Laklija, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Croatian family policy: challenges of demographic ageing and pluralisation

Dobrotić, Ivana ; Zrinščak, Siniša
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
1st ENSACT Joint European Conference, Social action in Europe: different legacies & common challenges?

Indicators of family policy development in Croatia

Dobrotić, Ivana ; Zrinščak, Siniša
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Europeanization, development of Croatian social model and social cohesion

Sustav skrbi za branitelje iz Domovinskog rata

Dobrotić, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Domaći izvori statističkih podataka relevantnih za područje socijalne politike

Dobrotić, Ivana ; Matković, Teo
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Međunarodni izvori podataka relevantnih za područje socijalne politike

Dobrotić, Ivana ; Matković, Teo
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama

Dobrotić, Ivana
Drugi radovi u časopisima, 2008.

O antidiskriminacijskom zakonodavstvu

Dobrotić, Ivana
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Determinants of work-family polices in postcommunist countries: impact of Europeanization

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Work, care and well-being: public and private arrangements

In search for determinants of work-family policies development in postcommunist countries: some theoretical considerations

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
ESPAnet/RECWOWE Summer School Utrecht: New Risks and New Governance in Europe

Sastav kućanstava i obiteljski odnosi

Dobrotić, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2007.

Usklađenost obiteljskog života i rada

Dobrotić, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2007.

Nacionalni program za suzbijanje trgovanja ljudima od 2005. do 2008.

Dobrotić, Ivana
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Struktura kućanstava, obiteljski odnosi i usklađivanje obiteljskih obveza i plaćenog rada

Dobrotić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
Kvaliteta života u Hrvatskoj: Regionalne nejednakosti