dr. sc. Ines Rezo Bagarić
dr. sc.
Ines Rezo Bagarić

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Zašto svajpamo na Tinderu? Psihološki korelati uporabe Tindera

Stanić, Luka ; Rezo Bagarić, Ines ; Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Impact of Earthquake Trauma on Adolescents’ Mental Health During COVID‐19 pandemic

Ajduković, Marina ; Kožljan Petra ; Rezo Bagarić, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2022.
ISTSS 38th Annual Meeting

Izvori i prediktori adolescentskog stresa u vrijeme nepovoljnih okolnosti

Kožljan, Petra ; Rezo Bagarić, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2022.
23. Dani psihologije u Zadru

Is there anything good about the COVID-19 pandemic? Perceptions of the positive consequences at the beginning of the pandemic

Ajduković, Marina ; Rezo Bagarić, Ines ; Ajduković, Dean
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Double adversity and mental health: COVID-19 pandemic and earthquake disaster

Ajduković, Dean ; Rezo Bagarić, Ines ; Stevanović, Aleksandra ; Frančišković, Tanja ; Bakić, Helena ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
Virtual conference ESTSS: Trauma and Mental Health during the Global Pandemic (ESTSS 2021)

Stresna iskustva i subjektivna dobrobit djece tijekom kriznih događaja velikih razmjera

Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Rezo Bagarić, Ines
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
25. Dani Ramira i Zorana Bujasa (DRZB)

Mental health status and risk factors during Covid- 19 pandemic in the Croatia’s adult population

Ajduković, Dean ; Rezo Bagarić, Ines ; Bakić, Helena ; Stevanović, Aleksandra ; Frančišković, Tanja ; Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Longitudinalno praćenje pozitivnih posljedica pandemije COVID-19 u Hrvatskoj

Rezo Bagarić, Ines ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
3. međunarodna znanstvena konferencija: Suočavanje s kriznim situacijama – putevi jačanja otpornosti

Ethical aspects of mental health research with socially vulnerable groups of parents and children after major natural disasters: How to achieve an empowering effect on research participants

Ajduković, Marina ; Rezo Bagarić, Ines ; Keresteš, Gordana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
IFSW EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL WORK 2021 Social Work in Europe Meeting New Challenges

Why Do We Drop Out? Typology of Dropping Out of High School

Ogresta, Jelena ; Rezo, Ines ; Kožljan, Petra ; Pare, Marie-Helene ; Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Zašto se ja bojim više nego drugi? Zdravstvena kriza kao retraumatizacija

Rezo, Ines ; Puhovski, Sena ; Ćosić Pregrad, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2020.

Psychosocial functioning of adolescents with different types of behavioural problems

Sušac, Nika ; Rezo, Ines ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Kožljan, Petra
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
Child maltreatment and well-being: challenges across borders, research and practices

Prolonged autoaggression in the context of adolescents’ resilience, family victimization and stressful life events

Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
16th European Congress of Psychology (ECP 2019)

Obiteljski odnosi i roditeljstvo u obiteljima različitog prihoda: kako je život u visokom riziku od siromaštva povezan s funkcioniranjem obitelji adolescenata?

Ajduković, Marina ; Rajter, Miroslav ; Rezo, Ines
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Dobrobit mladih u kontekstu nepovoljnih životnih događaja u djetinjstvu i ekonomskih teškoća

Sušac, Nika ; Ajduković, Marina ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
24. međunarodni psihologijski znanstveni skup: Dani Ramira i Zorana Bujasa (DRZB 2019)

Stresni životni događaji kod majki i rizik za zlostavljanje adolescenata

Ajduković, Marina ; Rezo, Ines ; Rajter, Miroslav ; Rimac, Ivan
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
24. međunarodni psihologijski znanstveni skup: Dani Ramira i Zorana Bujasa (DRZB 2019)

Socioeconomic Contexts, Adverse Childhood Experiences and Adolescents’ Well-Being

Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
European Society for Traumatic Stress Studies conference (ESTSS2019)

Links between attachment to parents and internalizing problems in adolescence: The mediating role of adolescents’ personality

Keresteš, Gordana ; Rezo, Ines ; Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Autoagresivna ponašanja adolescenata u kontekstu različitih sociodemografskih obilježja

Rezo, Ines ; Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
27. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Psihologija i digitalni svijet

Doprinos modela obiteljskoga stresa u objašnjenju rizika za zlostavljanje adolescenata u obitelji

Rezo, Ines ; Rajter, Miroslav ; Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Navigation of new life circumstances: Experiences of early school leavers

Rezo, Ines ; Kožljan, Petra ; Ogresta, Jelena ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
Child maltreatment and well-being: challenges across borders, research and practices

Pathways of dropping out from high school

Ogresta, Jelena ; Ajduković, Marina ; Rezo, Ines ; Kožljan, Petra
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
European Conference for Social Work Research 2019

Napuštanje srednje škole iz perspektive mladih: Uloga obrazovnih iskustava i životnih događaja

Ogresta Jelena ; Rezo Ines ; Kožljan Petra
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
24. međunarodni psihologijski znanstveni skup: Dani Ramira i Zorana Bujasa (DRZB 2019)

Tko i zbog čega napušta srednju školu? Poznavanje rizika kao prilika za intervencije

Ogresta, Jelena ; Rezo, Ines ; Kožljan, Petra ; Kletečki Radović, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
X.Konferencija socijalnih radnika "Drugi i drugačiji"

Rodne specifičnosti stresnih životnih događaja kod adolescenata

Rezo, Ines ; Ajduković, Marina ; Ogresta, Jelena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
2. međunarodni znanstveno-stručni skup: Mozak i um: promicanje dobrobiti pojedinca i zajednice

Zamka roditeljskih očekivanja.

Buljan Flander, Gordana ; Rezo, Ines
Poglavlja u knjigama, 2018.

Samohrano roditeljstvo

Buljan Flander, Gordana ; Hanžek, Valentina ; Rezo, Ines
Poglavlja u knjigama, 2018.

Samoozljeđivanje u adolescenciji

Rezo, Ines ; Roje, Mia ; Buljan Flander, Gordana
Poglavlja u knjigama, 2018.

Obitelji u riziku od siromaštva: što nam poručuju i možemo li ih podržati?

Družić Ljubotina, Olja ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
IX. Konferencija socijalnih radnika s međunarodnim sudjelovanjem „Socijalni rad između politika i prakse“

Subjektivna dobrobit adolescenata u kontekstu različitih sociodemografskih obilježja

Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Rezo, Ines ; Kožljan, Petra
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
26. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kvaliteta života kroz životni vijek: izazovi i preporuke

Značaj Skale depresivnosti, anksioznosti i stresa u procjeni internaliziranih problema kod adolescenata

Sušac, Nika ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
26. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kvaliteta života kroz životni vijek: izazovi i preporuke

Individual and contextual factors for the child abuse potential of Croatian mothers: The role of social support in times of economic hardship

Ajduković, Marina ; Rajter, Miroslav ; Rezo, Ines
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Mentalno zdravlje adolescenata u kontekstu materijalnog statusa obitelji

Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
2. hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih s međunarodnim sudjelovanjem „Mentalno zdravlje mladih – bogatstvo naroda“

Izvori otpornosti kod adolescenata koji su doživjeli viktimizaciju u obitelji

Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
2. hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih s međunarodnim sudjelovanjem „Mentalno zdravlje mladih – bogatstvo naroda“

Predictors of risk for child abuse among Croatian families facing economic hardship

Ajduković, Marina ; Rajter, Miroslav ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
The ISPCAN XXII International Congress on Child Abuse and Neglect

Neka obilježja roditeljstva u obiteljima u riziku od siromaštva: dječji doplatak je nužan, no je li dovoljan za ublažavanje svih rizika?

Ajduković, Marina ; Rajter, Miroslav ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
IX. Konferencija socijalnih radnika s međunarodnim sudjelovanjem „Socijalni rad između politika i prakse“

Adverse Childhood Experiences and Adolescents’ Psychosocial Problems in Different Economic Contexts

Ajduković, Marina ; Sušac, Nika ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
International Society for Traumatic Stress Studies 34th Annual Meeting: Promoting Societal Change: Integrating Traumatic Stress Research, Practice and Policy for Vulnerable Populations

Predicting Child Abuse Potential under Prolonged Economic Hardship

Ajduković, Marina ; Rajter, Miroslav ; Rezo, Ines ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
International Society for Traumatic Stress Studies 34th Annual Meeting: Promoting Societal Change: Integrating Traumatic Stress Research, Practice and Policy for Vulnerable Populations

High School Dropout Recovery? Young people post- school experiences and future aspirations

Ogresta, Jelena ; Ajduković, Marina ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
8th European Conference for Social Work Research

Predviđanje subjektivne dobrobiti adolescenata u kontekstu ekonomskih teškoća obitelji i otpornosti

Rajter, Miroslav ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
Peti kongres psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem

Attachment and internalizing problems in adolescence: The mediating role of personality

Rezo, Ines ; Keresteš, Gordana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
18th European Conference on Developmental Psychology

Adolescents’ wellbeing in face of economic hardship: are parents still important?

Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
ResilienceCon

Individualni i kontekstualni faktori rizika za zlostavljanje djece kod majki: Uloga socijalne podrške u vrijeme ekonomskih teškoća

Rajter, Miroslav ; Rezo, Ines ; Ajduković, Marina ; Kletečki Radović, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
23. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Privrženost roditeljima i internalizirani problemi u adolescenciji

Rezo, Ines ; Keresteš, Gordana ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
23. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Predicting Child Abuse Potential: The Role of Social Support in Times of Economic Hardship

Ajduković, Marina ; Rajter, Miroslav ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
The 15th European Conference on Traumatic Stress: Child Maltreatment Across the Lifespan

Perceived Financial Difficulties and Adolescents’ Well-being: The Role of Parental Monitoring

Rezo, Ines ; Ajduković, Marina ; Kletečki Radović, Marijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
ERFCON 2017 conference: Preconference Growing resilience: researching beyond academia

Neke obiteljske i školske odrednice otpornosti kod adolescenata

Skokandić, Lea ; Rezo, Ines ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
1. međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Quality of Life and Psychosocial Needs of Children Suffering from Chronic Skin Diseases

Roje, Mia ; Rezo, Ines ; Buljan Flander, Gordana
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Intergroup threat and intergroup rapprochement in Mostar

Rezo, Ines ; Ajduković, Dean
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Mini conference on Political psychology in South- East Europe

Uloga individualnih čimbenika u povezanosti ekonomskih teškoća i ishoda kod adolescenata

Rezo, Ines
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Uloga psihologa u skrbi o djeci s kroničnim kožnim bolestima.

Roje, Mia ; Buljan Flander, Gordana ; Rezo, Ines
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
24. godišnja konferenciji hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem: Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja

Ekonomske teškoće obitelji, otpornost i internalizirani problemi adolescenata

Rezo, Ines ; Ajduković, Marina ; Rimac, Ivan ; Rajter, Miroslav
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
24. godišnja konferencija psihologa - Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja

Nasilje u obitelji i sociodemografska obilježja kao prediktori internaliziranih i eksternaliziranih problema mladih

Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Sušac, Nika ; Rezo, Ines
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
1. hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih s međunarodnim sudjelovanjem: „Mentalno zdravlje djece i mladih – imperativ za budućnost“

Dispozicijska zapošljivost: Tko uspijeva na tržišta rada?

Maslić Seršić, Darja ; Tomas, Jasmina ; Bahun, Ivana ; Bitanga, Marita ; Čeč, Petra ; Dautović, Mojra ; Ivanković, Ivna ; Kožljan, Petra ; Lučanin, Nina ; Lučić, Lana ; Mezić, Simona ; Milavec, Sara ; Oštrić, Ines ; Pehar, Lana ; Pelivan, Ante ; Ralić, Lea ; Rauch, Victoria ; Rezo, Ines ; Ružić, Danica ; Ružojčić, Mitja ; Stojević, Marija ; Vincelj Bele, Lana
Autorske knjige, 2014.

Izabrani projekti

FEHAP - Ekonomske teškoće obitelji, psihosocijalni problemi i obrazovni ishodi adolescenata u vrijeme ekonomske krize (Hrvatska zaklada za znanost; glavni istraživač prof.dr.sc. Marina Ajduković)