prof. dr. sc. Igor Gliha
prof. dr. sc.
Igor Gliha

Glavna područja istraživanja: građansko pravo, autorsko pravo, osobna prava, europsko privatno pravo

 

Obrazovanje i radno iskustvo:

Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1985. Magistrirao na istom Fakultetu magistrirao na poslijediplomskom studiju iz međunarodnog privatnog prava na temu “Mjerodavno pravo za izvanugovornu odgovornost za štetu nastalu u sportu s posebnimo osvrtom na skijanje” 1990, a doktorsku disertaciju obranio na temu “Pravna narav nakladnikovih prava” 1996. Položio pravosudni ispit 1988. 1998. i 2004. stipendist Max Planck instituta za pravo intelektualnog vlasništva, tržišnog natjecanja i porezno pravo, München.

Profesionalnu karijeru započeo 1986. kao odvjetnički vježbenik. Od 1987. zaposlen na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, redoviti profesor od 2005. Od 1992. do 1993. savjetnik u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u SAD-u. Od 1997. do 1999. je prodekan na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Arbitar u postupcima pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, arbitar u sporovima o “.hr” domenama. Voditelj radne skupine u pregovorima za pristup EU za poglavlje “Intelektualno vlasništvo”.

Član radnih skupina za izradu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakona o nasljeđivanju. Predsjednik Hrvatskog društva za autorsko pravo (HDAP – ALAI).

Redoviti član Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Dobitnik nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnost za osobitog i trajnog značenja za Republiku Hrvatsku u području društvenih znanosti za monografiju Stvarno pravo (u koautorstvu s prof. dr. sc. Nikolom Gavellom, prof. dr. sc. Tatjanom Josipović, prof. dr. sc. Vladom Belajem,  prof. dr. sc. Zlatanom Stipkovićem).

Osim što predaje Građansko pravo I i II, Autorsko pravo i Osobna prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, predaje na Karl-Franzens-Universität u Grazu Pravo intelektualnog vlasništva u okviru kolegija Trgovačko pravo i jugoistočna Europa, LL.M. iz prava jugoistočne Europe i europske integracije. Izvodi nastavu i na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na poslijediplomskom studiju iz biomedicine i zdravstvenih usluga na kolegiju Uvod u pravo intelektualnog vlasništva te na diplomskom studiju na kolegiju Bioetika.

Više

Nastava

Edukacija

Godina diplomiranja: 1985

Godina magistriranja: 1990

Godina doktoriranja: 1996

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4597 531
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 3, soba 31/II
Katedra/služba:
Građansko pravo
Konzultacije:

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Imisije

Gliha, Igor ; Stilinović, Marko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
35. tradicionalno savjetovanje - Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse

Security Rights in Intellectual Property in Croatia

Matanovac Vučković, Romana ; Ernst, Hano ; Gliha, Igor
Poglavlja u knjigama, 2020.

A view onto ISP's "copyright liability" in the European Union's digital single market

Gliha, Igor ; Gliha, Dino
Poglavlja u knjigama, 2018.

Sportsko pravo

Ivančić-Kačer, Blanka ; Čizmić, Jozo ; Bagić, Snježana ; Mintas Hodak, Ljerka ; Mateša, Zlatko ; Bačić, Arsen ; Bačić, Petar ; Perkušić, Ante ; Gliha, Igor ; Crnić, Ivica ; Proso, Maja ; Hrabar, Dubravka ; Momčilović, Hrvoje ; Medić Musa, Ines ; Bilić, Andrijana ; Smokvina, Vanja ; Labar, Boris ; Petrović, Siniša ; Ivkošić, Marko ; Ceronja, Petar ; Mijatović, Nikola ; Curković, Marijan ; Primorac, Zeljka ; Segvić, Saša ; Sokanović, Lucija ; Pajčić, Matko ; Perkušić, Marko
Udžbenik, 2018.

Pregled hrvatskog autorskopravnog poretka

Gliha, Igor
Poglavlja u knjigama, 2017.

Neka pitanja protupravnosti u sportu

Gliha, Igor
Poglavlja u knjigama, 2017.

Izazovi intelektualnog vlasništva

Gliha, Igor
Poglavlja u knjigama, 2017.

Computer programs in between copyright, contract and consumer protection law – a Croatian perspective

Gliha, Igor ; Matanovac Vučković, Romana
Poglavlja u knjigama, 2016.

Promišljanje prava intelektualnog vlasništva

Gliha, Igor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Okrugli stol Zaštita intelektualnog vlasništva, HAZU

Što su autorsko i srodna prava i kome pripadaju?

Gliha, Igor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Mjesec intelektualnog vlasništva na Sveučilištu u Splitu, Festival znanosti

Portability, accessibility and territoriality within the framework of digital single market

Gliha, Igor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Expert Conference Shaping the Future [of IP]

Autorskopravni aspekt izdavanja časopisa

Gliha, Igor
Poglavlja u knjigama, 2015.

Alternative Licensing Contracts in Croatian Copyright Legislation

Gliha, Igor ; Matanovac Vučković, Romana
Poglavlja u knjigama, 2015.

Copyright Throughout the World - Croatia

Gliha, Igor
Autorske knjige, 2015.

Impact of the EU accession negotiations on intellectual property on a candidate country

Gliha, Igor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
International Conference on Intellectual Property Law to Honor Professor Joseph Straus - The Role of Intellectual Property in Positioning the Economy of the Western Balkans in the Global Market

Ograničenja ugovorne slobode u ugovorima o raspolaganju autorskim pravom

Gliha, Igor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
III. Međunarodna autorska kreativna konferencija

Succession Law

Gliha, Igor ; Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2014.

Copyright and Related Rights

Gliha, Igor
Poglavlja u knjigama, 2014.

Regional and EU Challenges in the Field of Collective Management of Copyright and Related Rights - Croatia

Gliha, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Croatia

Josipović, Tatjana ; Gliha, Igor ; Nikšić, Saša
Poglavlja u knjigama, 2014.

Intelektualno vlasništvo kao ograničenje prava na pristup informacijama

Gliha, Igor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Konferencija Pravo na pristup informacijama i 
njegova ograničenja u europskom demokratskom društvu

Paradigma autorskog prava

Gliha, Igor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Međunarodna autorska kreativna konferencija, XV. Savjetovanje o autorskom pravu i srodnim pravima

Implementacija Direktive 2011/77/EU o produljenju trajanja zaštite autorskog i srodnih prava

Gliha, Igor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Međunarodna autorska kreativna konferencija, XV. Savjetovanje o autorskom pravu i srodnim pravima

Zastara u intelektualnom vlasništvu

Gliha, Igor ; Matanovac Vučković, Romana
Poglavlja u knjigama, 2013.

Dissemination and Management of Works of Authorship on the Internet

Gliha, Igor ; Matanovac Vučković, Romana ; Katulić, Tihomir
, 2013.

Autorsko pravo u oblacima - autorsko pravo i Cloud tehnologija

Igor Gliha
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Glava u oblacima - Cloud computing rješenja i infrastruktura startup kompanija i akademske zajednice

Implementation of the new Copyright Directives: Term Protection Directive and Orphan Works Directive

Igor Gliha
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Turkey – Croatia Jurist Day

Pravna zaštita autorskih djela stvorenih u radnom odnosu na sveučilištu

Igor Gliha
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Okrugli stol HAZU Intelektualno vlasništvo i sveučilište

Autorsko pravo i javne ustanove

Igor Gliha
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Dani otvorenih vrata Instituta za povijest umjetnosti

Implementacija Direktive 2011/77/EU o produljenju trajanja zaštite autorskog i srodnih prava

Igor Gliha
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Međunarodna autorska kreativna konferencija

Toward the extension of obligations to financial and advertising intermediaries?

Igor Gliha
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
ALAI Conference 2013, Dissemination and Management of Works of Authorship on the Internet

Pravna zaštita autorskih djela stvorenih u svezi s radnim odnosom na sveučilištu

Gliha, Igor
Poglavlja u knjigama, 2013.

Balancing Copyright, Croatia

Igor Gliha
Poglavlja u knjigama, 2012.

Domaine Public Payant - Few Doubts and Questions

Igor Gliha
Poglavlja u knjigama, 2012.

Sporovi u vezi sa štetama u medicini u Republici Hrvatskoj i osiguranje

Igor Gliha
Stručni radovi, 2012.

Liber amicorum Petar Klarić: zbornik radova u čast prof. dr. sc. Petru Klariću


Uredničke knjige, 2012.

Posebno stvarnopravno uređenje za biljni i životinjski svijet

Gliha, Igor
Poglavlja u knjigama, 2011.

Stvarno pravo - posebna pravna uređenja

Gavella, Nikola ; Ernst, Hano ; Belaj, Vlado ; Jug, Jadranko ; Nikšić, Saša ; Gliha, Igor ; Josipović, Tatjana ; Radionov, Nikoleta ; Marin, Jasenko ; Baretić, Marko
Ostalo, 2011.

Zakonski okviri za nove formate

Igor Gliha
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) 2011 Regional Conference

Bioetika i prava pacijenata

Igor Gliha
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
IV. Kongres pravnika u zdravstvu

Utjecaj Općeg građanskog zakonika na hrvatsko građansko pravo

Igor Gliha
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Međunarodni znanstveni skup 100 godina Katedre za povijest hrvatskog prava i države, 200 godina Općeg građanskog zakonika

The Edge of Protection - Originality

Igor Gliha
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
ALAI Study Days 2011, Expansion and Contraction of Copyright: Subject matter, Scope, Remedies

Autorska prava u regiji (sudionik panela)

Igor Gliha
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Adria Music Conference 2011

Family and Succession Law

Šarčević, Petar ; Josipović, Tatjana ; Gliha, Igor ; Hlača, Nenad ; Kunda, Ivana
Autorske knjige, 2011.

The Impact of Uniform Laws on the Protection of Cultural Heritage and the Preservation of Cultural Heritage in the 21 st Century

Josipović, Tatjana ; Gliha, Igor
Poglavlja u knjigama, 2010.

Das Einfluss des ABGB auf Kodifikationen in Kroatien

Gliha, Igor ; Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2010.

Copyright Throughout the World - Croatia

Gliha, Igor
Autorske knjige, 2010.

Questionnaire ALAI Study Days The Duration of Copyright and Related Rights

Igor Gliha ; Romana Matanovac Vučković
, 2010.

Uloga autora u kreativnoj industriji

Igor Gliha
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Konferencija o intelektualnom vlasništvu "Intelektiv"

Domaine Public Payant - pro et contra

Igor Gliha
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
ALAI Study Days 2010, Duration of Author's right and Related Rights

Autorsko pravo i kreativnost

Igor Gliha
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Media festival Rovinj (Panel Evolucija copyrighta)

(Uvod u) športsko pravo

Grupa autora: Crnić, Ivica ; Crnić, Jadranko ; Čurković, Marijan ; Gliha , Igor ; Kačer- Ivančić, Blanka ; Kačer, Hrvoje ; Ivkošić, Marko ; Labal, Boris ; Mateša, Zlatko ; Mijatović, Nikola ; Mintas-Hodak, Ljerka ; Momčinović, Hrvoje ; Perkušić, Ane ; Petrović, Siniša ; Primorac, Damir
Autorske knjige, 2009.

Pravni položaj nematerijalnih kulturnih dobara

Gliha, Igor
Poglavlja u knjigama, 2009.

Izvanugovorna odgovornost za štetu nastalu u sportu

Gliha, Igor
Poglavlja u knjigama, 2009.

Pravni položaj stranaca kao nositelja autorskog i srodnih mu prava

Matanovac Vučković Romana ; Gliha, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Negotiations on the Accession to the EU and the Harmonization of Intellectual Property with the acquis communautaire in Light of Globalization

Gliha, Igor
Poglavlja u knjigama, 2009.

"From 1710 to Cyberspace", celebrating 300 years of copyright and looking to its future

Gliha, Igor ; Matanovac Vučković, Romana
, 2009.

Chapter 7 Intellectual Property Right

Igor Gliha
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Experience in accessing the EU, Round table

Pravni položaj stranih autora i umjetnika izvođača

Igor Gliha
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
X. Međunarodno savjetovanje o autorskom pravu i srodnim pravima, Hrvatsko društvo za autorsko pravo

The Duration of Copyright and Related Rights- National Report Croatia

Matanovac Vučković, Romana ; Gliha, Igor
, 2009.

"From 1710 to Cyberspace", celebrating 300 years of copyright and looking to its future- National Report Croatia

Matanovac Vučković, Romana ; Gliha, Igor
, 2009.

Uloga regatnih pravila u slučajevima odgovornosti za štetu nastalu na morskim jedriličarskim regatama

Gliha, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Skulptura kao autorsko djelo

Gliha, Igor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Original u skulpturi

Pravni aspekti otkupa autorskog djela i stjecanje prava na korištenje autorskog djela

Igor Gliha
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Međunarodni simpozij (novo)medijska umjetnost u muzejima, Muzej Moderne i suvremene umjetnosti

Korištenje autorskih djela nastalih radom kod poslodavca

Igor Gliha
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
134. tribina Klub pravnika Grada Zagreba

The introduction of Intangible Cultural Heritage as a new concept under the Cultural Heritage Act in Croatia

Igor Gliha
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Thematic Congress of the International Academy of Comparative Law: The impact of Uniform Law in National Law. Limits and possibilities

Droits exclusifs versus droits à rémunération.

Igor Gliha
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Conférence sur la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins en Europe

Cultural Diversity:Its Effect on Authors and Performers in the Context of Globalisation

Igor Gliha
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
ALAI Conference 2008

Pure Economic Loss in Croatian Law

Gliha, Igor ; Baretić, Marko ; Nikšić, Saša
Poglavlja u knjigama, 2007.

Novela Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima iz 2007. godine

Matanovac Vučković, Romana ; Gliha, Igor
Poglavlja u knjigama, 2007.

Ograničenja u izvršavanju prava vlasništva zbog postojanja autorskog prava

Gliha, Igor
Poglavlja u knjigama, 2007.

Učinci pristupanja Europskoj uniji na pravni položaj autora i umjetnika izvođača

Gliha, Igor ; Matanovac Vučković, Romana
Poglavlja u knjigama, 2007.

Stvarno pravo, svezak I. i II.

Gavella, Nikola ; Josipović, Tatjana ; Gliha, Igor ; Belaj, Vlado ; Stipković, Zlatan
Ostalo, 2007.

Questionnaire ALAI The Author’s Place in XXI Century Copyright

Gliha, Igor
, 2007.

Pregovori RH i EU iz područja autorskog prava

Gliha, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

International Encyclopaedia of Laws

Sikirić, Hrvoje ; Gliha, Igor ; Vukmir, Mladen
Autorske knjige, 2006.

Pravna zaštita baza podataka

Gliha, Igor
Poglavlja u knjigama, 2006.

Građansko pravo i pripadnost hrvatskog pravnog poretka kontinentalnoeuropskom pravnom krugu : teorijske osnove građanskog prava

Gavella, Nikola ; Alinčić, Mira ; Klarić, Petar ; Sajko, Krešimir ; Tumbri, Tanja ; Stipkovic, Zlatan ; Josipović, Tatjana ; Gliha, Igor ; Matanovac, Romana ; Ernst, Hano
Ostalo, 2005.

Autorsko pravo u doba uključenosti u socijalistički pravni krug

Gliha, Igor
Poglavlja u knjigama, 2005.

Promjene autorskog i srodnih prava

Gliha, Igor
Poglavlja u knjigama, 2005.

Family and Succession Law

Gliha, Igor
Poglavlja u knjigama, 2005.

O korištenju autorskih djela i izvedbi s osvrtom na one nastale u radnom odnosu

Gliha, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

The New Croatian Copyright System

Gliha, Igor
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Raspolaganje autorskim pravom i srodnim pravima

Gliha, Igor
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2004.
Međunarodno savjetovanje o autorskom pravu i srodnim pravima

The Recoverability of Pure Economic Loss in Croatia

Gliha, Igor
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2004.
East and West in the European Tort Law Perspective

Autorsko pravo, pravni položaj i značenje

Gliha, Igor
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2004.
Seminar o zaštiti autorskog prava i identifikaciji piratskih nosača autorskih djela u provedbi carinskih mjera

Zakon o autorskom pravu

Gliha, Igor
Autorske knjige, 2004.

Diskusija na 82.Tribini Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika grada Zagreba, Što donosi novi Zakon o nasljeđivanju

Gliha, Igor
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2003.
Što donosi novi Zakon o nasljeđivanju

Novo uređenje susjedskih odnosa u svijetlu prilagodbe hrvatskog građanskopravnog poretka europskim

Gliha, Igor
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2003.
Das Budapester Symposium - Beitraege zur Reform des Sachenrechts in den Staaten Suedosteuropas

Impact of a Copyright to Media - Information Society Directive (2001/29/EC)

Gliha, Igor
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2003.
Copyright and Media

Moralna i imovinska prava autora

Gliha, Igor
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2003.
Međunarodno savjetovanje o autorskom pravu i srodnim pravima

Razvoj autorskog prava u Europskoj zajednici

Gliha, Igor
Poglavlja u knjigama, 2002.

Intelektualno vlasništvo

Gliha, Igor
Poglavlja u knjigama, 2002.

Novo uređenje susjedskih prava u svjetlu prilagodbe hrvatskog građanskopravnog poretka europskim

Gliha, Igor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2002.
Simpozijum o stvarnom pravu

Utjecaj nacionalnog sustava autorskog prava i srodnih prava na gospodarski i kulturni razvitak u zemljama u tranziciji

Gliha, Igor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2002.
Subregionalni seminar o autorskom pravu i srodnim pravima kao dijelu nacionalne gospodarske i kulturne infrastrukture

Autorsko pravo u digitalnom okružju

Gliha, Igor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2002.
Kolokvij knjižnice Instituta Ruđer Bošković

Proizvođač fonograma i fonogram kao subjekt i objekt subjektivnog prava proizvođača fonograma

Gliha, Igor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2002.
Međunarodno savjetovanje o autorskom pravu i srodnim pravima

Korištenje autorskih djela u elektroničkom obliku prema hrvatskom zakonodavstvu

Gliha, Igor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2002.
Direct Electronic Information For Libraries Direct (eIFL) Copyright and Licencing Workshop

Overview of EC legislation on Intellectual Property/Overview on current Croatian legislation ; Content and scope of copyright ; Content and scope of related rights ; Sui generis protection of data bases ; Dealings with copyright and related rights ; Legal protection of the copyright and related rights

Gliha, Igor ; von Lewinski, Silke
Druga sudjelovanja na skupovima, 2002.
Workshop on Intellectual Property

Osnove građanskog prava, Priručnik za polaganje ispita za stečajnog upravitelja

Josipović, Tatjana ; Gliha, Igor
Ostalo, 2000.

Stvarno pravo

Gavella, Nikola ; Josipović, Tatjana ; Gliha, Igor ; Belaj, Vlado ; Stipković, Zlatan
Autorske knjige, 1998.

Profesionalni interesi i članstva

Građansko pravo

Autorsko pravo

Građanskopravna klinika

Osobna prava

Psihijatrijskopravna klinika: pravo prisilnog smještaja


Povijest zaposlenja

Igor Gliha redoviti je profesor na Katedri za građansko pravo. Autor je većeg broja radova objavljenih u domaćim i inozemnim publikacijama. Član je radnih grupa za izradu nacrta prijedloga Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu, Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima i Zakona o nasljeđivanju. Primio Nagradu HAZU za doprinos od osobitog i trajnog značenja za Republiku Hrvatsku u području društvenih znanosti za 1999. godinu za knjigu "Stvarno pravo" (zajedno s prof. dr. Nikolom Gavellom, prof. dr. Tatjanom Josipović, prof. dr. Vladom Belajem i prof. dr. Zlatanom Stipkovićem).