prof. dr. sc. Igor Gliha
prof. dr. sc.
Igor Gliha

Glavna područja istraživanja: građansko pravo, autorsko pravo, osobna prava, europsko privatno pravo

 

Obrazovanje i radno iskustvo:

Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1985. Magistrirao na istom Fakultetu magistrirao na poslijediplomskom studiju iz međunarodnog privatnog prava na temu “Mjerodavno pravo za izvanugovornu odgovornost za štetu nastalu u sportu s posebnimo osvrtom na skijanje” 1990, a doktorsku disertaciju obranio na temu “Pravna narav nakladnikovih prava” 1996. Položio pravosudni ispit 1988. 1998. i 2004. stipendist Max Planck instituta za pravo intelektualnog vlasništva, tržišnog natjecanja i porezno pravo, München.

Profesionalnu karijeru započeo 1986. kao odvjetnički vježbenik. Od 1987. zaposlen na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, redoviti profesor od 2005. Od 1992. do 1993. savjetnik u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u SAD-u. Od 1997. do 1999. je prodekan na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Arbitar u postupcima pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, arbitar u sporovima o “.hr” domenama. Voditelj radne skupine u pregovorima za pristup EU za poglavlje “Intelektualno vlasništvo”.

Član radnih skupina za izradu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakona o nasljeđivanju. Predsjednik Hrvatskog društva za autorsko pravo (HDAP – ALAI).

Redoviti član Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Dobitnik nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnost za osobitog i trajnog značenja za Republiku Hrvatsku u području društvenih znanosti za monografiju Stvarno pravo (u koautorstvu s prof. dr. sc. Nikolom Gavellom, prof. dr. sc. Tatjanom Josipović, prof. dr. sc. Vladom Belajem,  prof. dr. sc. Zlatanom Stipkovićem).

Osim što predaje Građansko pravo I i II, Autorsko pravo i Osobna prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, predaje na Karl-Franzens-Universität u Grazu Pravo intelektualnog vlasništva u okviru kolegija Trgovačko pravo i jugoistočna Europa, LL.M. iz prava jugoistočne Europe i europske integracije. Izvodi nastavu i na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na poslijediplomskom studiju iz biomedicine i zdravstvenih usluga na kolegiju Uvod u pravo intelektualnog vlasništva te na diplomskom studiju na kolegiju Bioetika.

Više

NASTAVA

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 1985

Godina magistriranja: 1990

Godina doktoriranja: 1996

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4597 531
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 3, soba 31/II
Katedra/služba:
Građansko pravo
Konzultacije:

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Profesionalni interesi i članstva

Građansko pravo

Autorsko pravo

Građanskopravna klinika

Osobna prava

Psihijatrijskopravna klinika: pravo prisilnog smještaja


Povijest zaposlenja

Igor Gliha redoviti je profesor na Katedri za građansko pravo. Autor je većeg broja radova objavljenih u domaćim i inozemnim publikacijama. Član je radnih grupa za izradu nacrta prijedloga Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu, Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima i Zakona o nasljeđivanju. Primio Nagradu HAZU za doprinos od osobitog i trajnog značenja za Republiku Hrvatsku u području društvenih znanosti za 1999. godinu za knjigu "Stvarno pravo" (zajedno s prof. dr. Nikolom Gavellom, prof. dr. Tatjanom Josipović, prof. dr. Vladom Belajem i prof. dr. Zlatanom Stipkovićem).