mr. sc. Hrvoje Škrtić
mr. sc.
Hrvoje Škrtić

Više

Edukacija

Kontakt

E-mail:
E-mail
Katedra/služba:
Financijsko pravo i financijska znanost