izv. prof. dr. sc. Henrik-Riko Held
izv. prof. dr. sc.
Henrik-Riko Held

Rođen u Dubrovniku, Republika Hrvatska, gdje je završio osnovnu i srednju školu (Umjetnička škola Luke Sorkočevića, smjer glazbenik violoncellist). Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao 2005., te diplomirao integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (mag. iur.) 2010. magna cum laude. Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao 2011., a doktorski rad pod naslovom "Nastanak i razvoj modela kondikcijske zaštite u rimskoj pravnoj tradiciji" iz znanstvene grane rimsko pravo obranio 2015.

Studirao je i jednopredmetni studij filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u čijem sklopu je položio tečaj antičkog grčkog jezika.

Pohađao postdoktorske međunarodne znanstvene seminare u Centru za studije i istraživanja antičkih prava (Centro di studi e ricerche sui Diritti Antichi (CEDANT)), Almo Collegio Borromeo, Università degli Studi di Pavia (2016., “Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo”) i u Institutu za studije o mediteranskim društvima (Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo-CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)), Napoli (2019., “Il notaio nella società nell’Europa mediterranea (secc. XIV-XIX)”).

Nagrađen kao najbolje diplomirani student u akademskoj godini 2010./2011. Nagrađen kao najbolji student Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2005./2006., 2006./2007. i 2007./2008. Stipendist Zaklade Zlatko Crnić za akademske godine 2007./2008. i 2008./2009.

Kao student sudjelovao na međunarodnom natjecanju Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot iz međunarodne trgovačke arbitraže u Beču 2010.

Ima brojne objavljene znanstvene i stručne radove iz područja rimskog prava, srednjovjekovne pravne povijesti, kanonskog prava i poredbenog privatnog prava, te je aktivno sudjelovao na nizu međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova na kojima je održao izlaganje.

Redoviti član Akademije pravnih znanosti Hrvatske (Academia scientiarum iuridicarum Croatiae).

Redoviti član Hrvatskog kanonističkog društva (Consociatio canonistica Croatica).

Član uredništva Zagrebačke pravne revije.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Maritime commercial features in the documents of notary Thomasinus de Savere (Dubrovnik 1277-1286)

Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
6th International Conference Medieval Europe in Motion - The Sea

Actio de in rem verso (verzijski zahtjev) u hrvatskom i poredbenom pravu

Held, Henrik-Riko
Poglavlja u knjigama, 2022.

Sacred and religious objects in the provinciae - an exegesis of Gai. 2, 7

Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
Ius romanum - Provinciae - Seventh International Conference of the Balkan Association of Roman Law and Roman Legal Tradition

Poslovodstvo bez naloga i posjedovanje tuđe stvari - problem konkurencije tužbi u doktrini i sudskoj praksi

Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
2nd Zagreb International Conference on the Law of Obligations

Ženidba u Državi Vatikanskog Grada i crkvene odluke o ženidbi u pravnom poretku RH

Hoško, Tena ; Held, Henrik-Riko
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Transactions mortis causa in the documents of Thomasinus de Savere, notarius iuratus and scriba communis in Dubrovnik (Ragusa) 1277-1286

Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
6th Biennial Conference Of The European Society For Comparative Legal History: "Professions and Methods in Comparative Legal History"

Res sacrae in Romano-canonical legal tradition. Vicissitudes of a Roman legal concept in canon law and contemporary legal systems

Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
A New Role for Roman Taxonomies in the Future of Goods?

Pravni okvir oduzimanja imovine u kontekstu zrinsko- frankopanske urote

Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan u hrvatskoj i europskoj povijesti (u povodu 350. obljetnice kaznenog postupka) - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zaklada Marija i Mirjan Damaška, Hrvatski institut za povijest

Cessio in the documents of Thomasinus de Savere, notarius iuratus and scriba communis in Dubrovnik 1277-1286

Held, Henrik-Riko
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Konkurencija verzijskog zahtjeva i sporednog zahtjeva uz reivindikaciju za naknadu koristi u sudskoj praksi

Held, Henrik-Riko
Stručni radovi, 2021.

Peregrini u rimskom pravu i suvremeni migranti - povijesna kontekstualizacija aktualne problematike

Held, Henrik-Riko ; Orešković, Luka
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Mala fides superveniens (non) nocet kod dosjelosti u rimsko-kanonskoj pravnoj tradiciji i suvremenim pravnim sustavima

Held, Henrik-Riko
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Konkurencija zahtjeva za naknadu troškova na tuđoj stvari - zahtjev poslovođe bez naloga i (protu)zahtjev posjednika kod reivindikacije

Held, Henrik-Riko
Stručni radovi, 2021.

Relevantnost instituta poslovodstva bez naloga u sudskoj praksi

Held, Henrik-Riko
Stručni radovi, 2021.

Procuratores i advocati u zapisima notara Tomazina de Savere (1277-1286)

Held, Henrik-Riko
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Prikaz knjige: Katolička Crkva, vjerske zajednice i hrvatski pravni sustav (autori: Marko Petrak i Frane Staničić)

Held, Henrik-Riko
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Bona fides (poštenje posjeda) kod zastare (praescriptio acquisitiva) i dosjelosti (usucapio) – prilog raspravi o suodnosu kanonskog i hrvatskog prava

Held, Henrik-Riko
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Philosophical Background of the Condictio Claims in Classical Roman Law

Held, Henrik-Riko
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Representation in Procedure in Roman Law and ius commune

Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
LXXIIIe Session de la Société Internationale Fernand de Visscher pour l'Histoire des droits de l'Antiquité (SIHDA): Le Droit et sa Place dans le Monde Antique

Procuratores e advocati nei documenti di Tomasino de Savere, notaio di Ragusa

Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
6th Seminar of Doctoral Studies "History and Economy in the Mediterranean Countries": PUBLIC NOTARIES IN MEDITERRANEAN EUROPEAN SOCIETIES (14th - 19th century)

Kondikcijski zahtjevi i turpitudo u rimskom pravu

Held, Henrik-Riko
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Razvoj koncepta neopravdanog obogaćenja u recepciji rimskog prava

Held, Henrik-Riko
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Odnos između rimske države i kršćanstva i klasična rimska jurisprudencija

Held, Henrik-Riko ; Ostojić, Martina
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Actio de in rem verso (verzijski zahtjev) u hrvatskom i poredbenom pravu

Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Zagrebačka međunarodna konferencija o obveznom pravu

Functions of the legis actio per condictionem and the Prerequisites for the Just War in Roman Law

Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
LXXIIe Session de la Société Internationale Fernand de Visscher pour l'Histoire des droits de l'Antiquité (SIHDA): Plus ratio quam vis

Does the New Always Prevail? Parallel Modes of Procedure in the History of Procedural Transformations

Held, Henrik-Riko
Poglavlja u knjigama, 2018.

Procuratoris revocatio u pravu Tripartita

Held, Henrik-Riko
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Izazovi procesnih preobrazbi u tradiciji procesnog prava

Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Reforme parničnog postupka između brzine i kvalitete, In memoriam Srećko Zuglia

Podrijetlo postupka legis actio per condictionem

Held, Henrik-Riko
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Procesno zastupanje od rimskog prava do prava Tripartita

Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Preobrazba građanskog pravosuđa u Hrvatskoj i Sloveniji: povijest i suvremenost

Ob turpem rem condicere in the Context of Moral Prohibitions in Roman Law

Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
LXXIe Session de la Société Internationale Fernand de Visscher pour l'Histoire des droits de l'Antiquité (SIHDA): Liberté et Interdictions dans les droits de l'Antiquité

Prikaz knjige: Prof. dr. sc. Magdalena Apostolova-Maršavelski, DAS RECHT DES MITTELALTERLICHEN ZAGREB (Mitte 13. – Anfang 16. Jahrhundert), Grazer Rechtswissenschaftliche Studien, Bd. 66, Leykam, Graz, 2015., 289 str., ISBN: 978-3-7011-0276-1

Held, Henrik-Riko
Drugi radovi u časopisima, 2016.

Nastanak i razvoj modela kondikcijske zaštite u rimskoj pravnoj tradiciji

Held, Henrik-Riko
Doktorske disertacije, 2015.

Iustum bellum and legis actio per condictionem – common origins of two different procedures?

Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
XIX. Internationales Sommerseminar für Antike Rechtsgeschichte und Römisches Recht: Arma et Leges – Rechtliche Aspekte des römischen Militärwesens

Zakon (lex) i pravo (ius) u djelu Summa Halensis

Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Drugi znanstveni skup “Franjevački velikani”

Functions of Notaries Public in Medieval Ragusa

Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Public and Private Justice - Private Justice in Service of Public Goals? Outsourcing of Judicial Tasks and Functions - Blessing or Betrayal

Koncept imovine u rimskom pravu

Held, Henrik-Riko
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

'Condicere autem denuntiare est prisca lingua' - an interpretation of Gaius' report on 'legis actio per condictionem'

Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Giornate tridentine di diritto romano (seconda edizione)

Kondikcijski i verzijski zahtjevi de iure condito

Held, Henrik-Riko
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Neki problemi suvremenog uređenja stjecanja bez osnove

Held, Henrik-Riko
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Pokušaj kodifikacije neopravdanog obogaćenja u Nacrtu Zajedničkog referentnog okvira (DCFR)

Miladin, Petar ; Held, Henrik-Riko
Poglavlja u knjigama, 2015.

Condictio ex paenitentia in the context of manumissio – an exegetic analysis

Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
XVII. Internationales Sommerseminar zur antiken Rechtsgeschichte: Vertikale soziale Mobilität in der Antike

Unjustified enrichment: transformations of a concept in European legal traditions

Held, Henrik-Riko
Poglavlja u knjigama, 2012.

Roman concept of bona in the context of the formulary procedure

Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
XVI. Internationales Sommerseminar zur antiken Rechtsgeschichte: Kampf ums Recht. Prozess und Vollstreckung als Zentrum der antiken Rechtsordnungen

Legal development of the concept of bona in Roman law

Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
XVIII. European Forum of Young Legal Historians: Recht (durch) setzen / Making things legal

Unjustified enrichment: transformations of a concept in European legal traditions

Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
XVII. European Forum of Young Legal Historians: European Traditions: Integration or Disintegration?

Stjecanje na temelju nemoralne ili nedopuštene osnove

Karlović, Tomislav ; Held, Henrik-Riko
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

The controversy about condicere in D. 12, 1, 4, 1

Karlović, Tomislav ; Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
XV. Internationales Sommerseminar zur antiken Rechtsgeschichte: Leges damnatae – exegetische Übungen in der antiken Rechtsgeschichte

Philosophical origins of the condictiones sine causa in the context of Seneca's De Beneficiis

Held, Henrik-Riko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
XIV. Internationales Sommerseminar zur antiken Rechtsgeschichte: Recht und Philosophie in Senecas De Beneficiis

Izabrani projekti

Sudionik na projektu Rimska pravna tradicija i europeizacija hrvatskog privatnog prava (voditelj prof. dr. sc. Marko Petrak, šifra projekta: 066-0662501-2516), (2011-2014).