prof. dr. sc. Hano Ernst
prof. dr. sc.
Hano Ernst

Glavna područja istraživanja: građansko pravo, komparativno pravo, zemljišne knjige, prava na nekretninama, osiguranja tražbina i stečaj, pravo i razvoj

 

Obrazovanje i radno iskustvo:

Studirao pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2003); položio pravosudni ispit (2006); stekao doktorat znanosti Sveučilišta u Zagrebu (2011). Fullbright pozvani znastvenik, Sveučilište u Kaliforniji, Berkeley (2008-2009), pozvani znanstvenik na Max Planck institutu za komparativno i međunarodno privatno pravo, Hamburg, Njemačka (2008-2012); zaposlen na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao docent (2012), viši asistent (2011), asistent (2003); sudski vježbenik na Općinskom sudu u Zagrebu i Županijskom sudu u Zagrebu (2003-2005); istraživač na nekoliko Common Core projekata (2012, 2013), član radne skupine za reformu zemljišnoknjižnog prava (2012), član radne skupine za poglavlje pregovora Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga u postupku pristupanja Republike Hrvatske EU (2005-2011). Jezici: engleski, njemački, francuski, španjolski, talijanski.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Pojam, pravni izvori i pojam stvarnih prava u privatnom pravu Europske Unije

Ernst, Hano ; Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2022.

Sloboda kretanja robe i stvarna prava na kulturnim dobrima

Ernst, Hano
Poglavlja u knjigama, 2022.

Stvarnopravna osiguranja tražbina

Ernst, Hano
Poglavlja u knjigama, 2022.

Komunalna infrastruktura i urbana obnova

Ernst, Hano
Poglavlja u knjigama, 2022.

Legal Liability for Allocation of Scarce Resources in Health Care in the COVID-19 Pandemics in Croatia

Roksandić, Sunčana ; Ernst, Hano
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Legal Liability for Allocation of Scarce Resources in Health Care in the Covid-19 Pandemics

Security Rights in Intellectual Property in Croatia

Matanovac Vučković, Romana ; Ernst, Hano ; Gliha, Igor
Poglavlja u knjigama, 2020.

DEPLOYMENT OF 5G WIRELESS TELECOM INFRASTRUCTURE: AN EMERGING TRAGEDY OF THE (ANTI)COMMONS?

Ernst, Hano
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Celebrating Commons Scholarship

Dvadeset godina pravne evidencije nekretnina

Ernst, Hano
Poglavlja u knjigama, 2018.

Studija o primjeni i učinkovitosti građanskopravne zaštite potrošača kod financijskih, javnih i telekomunikacijskih usluga / Josipović, Tatjana (ur.)

Josipović, Tatjana ; Ernst, Hano ; Grubišić, Ksenija ; Nikšić, Saša
Autorske knjige, 2018.

Scarcity, Taxes, and Telecom Infrastructure: An Uneasy Case for Easements

Ernst, Hano
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Association of Law, Property, and Society 8th Annual Meeting

Stvarnopravna i carinskopravna zaštita kulturnih dobara u svjetlu europske antiterorističke politike

Ernst, Hano ; Poljanec, Kristijan
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Revisiting Private Law Responses to Cultural Property Trafficking: How EU Counterterrorist Measures Measure Up

Ernst, Hano ; Poljanec, Kristijan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Social Legal Studies Association Conference 2017

Napuštanje zemljišnoknjižnog sustava i uvođenje jedinstvene evidencije nekretnina u Hrvatskoj

Josipović, Tatjana ; Ernst, Hano
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse: tradicionalno XXI. savjetovanje

Recent Crisis-Motivated Reforms in Croatian Private Law

Josipović, Tatjana ; Ernst, Hano
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

General Introduction

Ernst, Hano
Poglavlja u knjigama, 2014.

Insolvency law

Ernst, Hano
Poglavlja u knjigama, 2014.

Redefiniranje zabrane legis commissoriae

Mihelčić, Gabrijela ; Ernst, Hano
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Odštetnopravna zaštita zbog neodgovarajuće usluge privatnopravnih registara u hrvatskom pravu

Mihelčić, Gabrijela ; Ernst, Hano
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Odšetetnopravna odgovornost zbog neodgovarajuće usluge privatnopravnih registara u hrvatskom pravu

Ernst, Hano ; Mihelčić, Gabrijela
Poglavlja u knjigama, 2013.

Oštetnopravna odgovornost zbog neodgovarajuće usluge privatnopravnih registara u hrvatskom pravu

Ernst, Hano ; Mihelčić, Gabrijela
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Dejudicijalizacija ovršnopravne funkcije

Ernst, Hano
Poglavlja u knjigama, 2013.

Ovrha na žigu - kako premostiti podnormiranost?

Matanovac Vučković, Romana ; Ernst, Hano
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Ovrha na žigu - kako premostiti podnormiranost?

Matanovac Vučković, Romana ; Ernst, Hano
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
IX. međunarodno savjetovanje pravnika "Petar Simonetti (vlasništvo - obveze - postupak)", u organizaciji: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, u suradnji s Visokim upravnim sudom RH i Hrvatskom javnobilježničkom komorom

Prava na izumu koja mogu biti predmet ovrhe - hrvatska, europska i međunarodna perspektiva

Matanovac Vučković, Romana ; Ernst, Hano
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Stjecanje založnog prava na pokretninama od nevlasnika

Ernst, Hano ; Josipović, Tatjana
Poglavlja u knjigama, 2013.

Oštećenje vjerovnika i bračna stečevina u novoj ustavnosudskoj analizi

Ernst, Hano
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Perspektive reforme njemačkog prava mobilijarnog osiguranja

Ernst, Hano
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Stvarnopravno osiguranje obveza iz kupoprodaje nekretnina

Ernst, Hano ; Mihelčić, Gabrijela
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Ernst, Hano
Poglavlja u knjigama, 2012.

Redefiniranje zabrane legis commisoriae

Ernst, Hano ; Mihelčić, Gabrijela
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Aktualnosti građanskog i trgovačkog prava i pravne prakse

Oštećenje vjerovnika i bračna stečevina u novoj ustavnosudskoj analizi

Ernst, Hano
Poglavlja u knjigama, 2012.

Underregulation, Overregulation, and Misregulation of Security Interests in Croatian Law

Ernst, Hano
Poglavlja u knjigama, 2012.

Stvarnopravno osiguranje obveza iz kupoprodaje nekretnina (I)

Ernst, Hano ; Mihelčić, Gabrijela
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Stvarnopravno osiguranje obveza iz kupoprodaje nekretnina (II)

Ernst, Hano ; Mihelčić, Gabrijela
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Prijenos prava radi osiguranja - nedorečenosti i nedovršenosti

Ernst, Hano ; Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Prijenos prava radi osiguranja - nedorečenosti i nedovršenosti

Ernst, Hano ; Matanovac Vučković, Romana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
XVIII. međunarodno savjetovanje pravnika "Petar Simonetti (vlasništvo - obveze - postupak)", u organizaciji: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, u suradnji s Visokim upravnim sudom RH i Hrvatskom javnobilježničkom komorom

Stvarnopravna osiguranja tražbina na integriranom europskom tržištu

Josipović, Tatjana ; Ernst, Hano
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Tribina Kluba Pravnika Grada Zagreba

Funkcionalizam u mobilijarnom osiguranju tražbina

Ernst, Hano
Doktorske disertacije, 2011.

Stvarno pravo - posebna pravna uređenja

Gavella, Nikola ; Ernst, Hano ; Belaj, Vlado ; Jug, Jadranko ; Nikšić, Saša ; Gliha, Igor ; Josipović, Tatjana ; Radionov, Nikoleta ; Marin, Jasenko ; Baretić, Marko
Ostalo, 2011.

Bezposjedovna sredstva osiguranja na pokretnim stvarima u Republici Hrvatskoj

Ernst, Hano
Poglavlja u knjigama, 2010.

Stvarnopravna osiguranja na nekretninama u Republici Hrvatskoj

Ernst, Hano
Poglavlja u knjigama, 2010.

Uloga zemljišnih knjiga u pravnom prometu bračnom stečevinom

Josipović, Tatjana ; Ernst, Hano
Poglavlja u knjigama, 2009.

Javni bilježnici i javni registri

Josipović, Tatjana ; Ernst, Hano
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Sekundarna uspostava suglasnosti zemljišne knjige i katastra

Ernst, Hano
Poglavlja u knjigama, 2008.

Odabrane teme iz građanskog i obiteljskog prava

Ernst, Hano ; Kačer Blanka ; Karlović, Tomislav , Klasiček Dubravka
Autorske knjige, 2008.

Primarna uspostava suglasnosti zemljišne knjige i katastra

Ernst, Hano
Poglavlja u knjigama, 2007.

Objekti etažnog vlasništva - dileme i nova rješenja

Ernst, Hano
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Utjecaj prejudicijelnog odlučivanja u postupku urbane komasacije na stvarnopravne odnose

Ernst, Hano
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2007.
Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse

Zaštita vjerovnika u postupku izvlaštenja i urbane komasacije

Ernst, Hano
Poglavlja u knjigama, 2007.

Hrvatski upisnik oporuka i drugi javni registri privatnog prava

Ernst, Hano
Poglavlja u knjigama, 2006.

Kratak pregled novina u uspostavi etažnog vlasništva

Ernst, Hano
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse

Nove pretpostavke za uspostavu etažnog vlasništva

Ernst, Hano
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Pridržaj prava vlasništva

Ernst, Hano
Poglavlja u knjigama, 2006.

Prvenstveni red osiguranja na nekretninama u stečaju i izvan stečaja

Ernst, Hano
Poglavlja u knjigama, 2006.

Simultana hipoteka

Ernst, Hano
Poglavlja u knjigama, 2005.

Građansko pravo i pripadnost hrvatskog pravnog poretka kontinentalnoeuropskom pravnom krugu : teorijske osnove građanskog prava

Gavella, Nikola ; Alinčić, Mira ; Klarić, Petar ; Sajko, Krešimir ; Tumbri, Tanja ; Stipkovic, Zlatan ; Josipović, Tatjana ; Gliha, Igor ; Matanovac, Romana ; Ernst, Hano
Ostalo, 2005.

Zabilježba zabrane otuđenja ili opterećenja nekretnine na temelju pravnog posla

Ernst, Hano
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2004.
Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse