OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Zaštita potrošača
Zaštita potrošača
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 74208
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marko Baretić
Izvođači: prof. dr. sc. Saša Nikšić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Zaštita potrošača Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 74208
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marko Baretić

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 26/II
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Saša Nikšić (Predavanja)

utorkom 16,00 - 17,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 30/II
Literatura
Tatjana Josipović; Zaštita potrošača od nepoštenih ugovornih odredbi; Narodne Novine (2018); , str
grupa autora; Zaštita potrošača - zbornik radova; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (2016); , str
Twigg-Flesner, Christian; A Cross-Border-Only Regulation for Consumer Transactions in the EU; Springer (2012); , str
Weatherill, Stephen; EU consumer law and policy; Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: Edward Elgar (2013); , str
Baretić M.; Zaštita potrošača u Europskoj zajednici, Gavella N., Alinčić M., Hrabar D., Gliha I., Josipović T., Korać A., Baretić M., Nikšić S.: "Europsko privatno pravo"; Pravni fakultet u Zagrebu (2002); , str
Baretić M.; Nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima s posebnim osvrtom na ugovore banaka i osiguravajućih društava, Zbornik radova: Dika M., Pogarčić Z: Obveze trgovaca u sustavu zaštite potrošača; Narodne novine (2003); , str
Baretić M.; Implementacija prava Europske zajednice o zaštiti potrošača u hrvatsko pravo; Zbornik XLI. Susreta pravnika (2003); , str
Baretić, M.; Baretić M.: Odgovornost za neispravan proizvod, Zbornik radova: Baretić M, Crnić I, Ćurković M, Grbin I, Kačer H, Klarić P, Momčinović H, Petrović S, Radolović A, Sessa Đ.: Zakon o obveznim odnosima, najznačajnije izmjene, novi instituti; Inženjerski biro (2005); , str
Baretić, M.; Baretić M.: Utjecaj pravila o zaštiti potrošača na zaštitu vjerovnika, Zbornik radova: M. Baretić, A. Eraković, H. Ernst, D. Gulin, O. Jelčić, T. Josipović, Z. Koharić, J. Matko Ruždjak, S. Porobija, Z. Struhne: Zaštita vjerovnika, pravni, porezni i računovodstveni aspekti; (2006); , str
Baretić, M.; Baretić M.: Nove obveze trgovca prema novom Zakonu o zaštiti potrošača s posebnim osvrtom na nepoštenu poslovnu praksu, Zbornik XLV. Susreta pravnika; Pravo u gospodarstvu: 46(2007) (2007), str. 229-268; , str
Baretić, M.; Položaj vjerovnika u odnosima s potrošačima prema novom Zakonu o zaštiti potrošača - s posebnim osvrtom na potrošački ugovor o financijskim uslugama sklopljen na daljinu, Zbornik radova: D. Bajuk, M. Baretić, H. Ernst, M. Jelić, T. Josipović, Z. Koharić, N. Marković, N. Nekić-Plevko, N. Radišić, Z. Stuhne, I. Tepšić, Ž. Željko: Zaštita vjerovnika - financijski, pravni i porezni aspekti; Narodne novine (2007); , str
Baretić, M.; Baretić M.: Individualna i kolektivna zaštita potrošača u hrvatskom pravu, Zbornik radova: Tomljenović V., Čulinović Herc E., Butorac Malnar V. (ur.): Republika Hrvatska na putu prema Europskom pravosudnom području - rješavanje trgovačkih i potrošačkih sporova; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (2009); , str
Baretić, M.; Baretić M.: Zaštita potrošača u turizmu, Propisi u poslovanju turističkih agencija; Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika i Udruga hrvatskih putničkih agencija (2009); , str
Baretić M.; Baretić M. Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj - trenutno stanje i perspektive, radni materijali; neobjavljeno (2009); , str
Čikara, E.; Novosti u razvoju europskog prava zaštite potrošača: Osvrt na Zelenu knjigu o reviziji pravne stečevine na području zaštite potrošača Europske zajednice; Hrvatska pravna revija br. 1, 2008. (2008); , str
Čikara, E.; Nova Direktiva 2008/48/EZ o ugovorima o potrošačkom kreditu; Pravo i porezi, br. 7-8/2009 i br. 9/2009.; , str
Čikara, E.; Otvorena pitanja potrošačkog kreditiranja u hrvatskome pravu,; Zbornik 48. Susreta pravnika - Opatija 10 Hrvatskog saveza udruga pravnika u gospodarstvu (2010); , str
Čikara, E.; Prijevremena otplata kredita prema novom Zakonu o potrošačkom kreditiranju; Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol. 31 br. 1, Supplement (2010); , str
Josipović, T.; Zaštita potrošača u ugovoru o pravu na vremenski ograničenu uporabu nekretnine, Zbornik radova: Dika M., Pogarčić Z. (ur.): Obveze trgovaca u sustavu zaštite potrošača; Narodne novine (2003); , str
Josipović, T.; Zaštita potrošača iz ugovora o timesharingu u Europskoj uniji; Zbornik PFZ (2003); , str
Petrić, S.; Nacrt zajedničkog referentnog okvira za europsko privatno pravo; Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, 30 (2009) (2009); , str
Petrić, S.; O nepravičnim klauzulama općih uvjeta ugovora u pravu Europske unije; Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu (2002); , str
Petrić, S.; Zaštita potrošača u bankarskim kreditnim poslovima u hrvatskom pravu u odnosu na pravo EU; Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu (2002); , str
Petrić, S.; Sudski nalog za zaštitu interesa potrošača u pravu Europske unije, Zbornik radova: Tomljenović V., Čulinović Herc E., Butorac Malnar V. (ur.) Republika Hrvatska na putu prema Europskom prvosudnom području; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (2009); , str
Tomljenović, V.; Grupne tužbe - učinkovita pravna sredstva zaštite potrošača u poredbenom pravu, Zbornik radova: Hrvatska na putu prema europskom pravosudnom području - rješavanje trgovačkih i potrošačkih sporova; (2006); , str
Čulinović-Herc E.; Financijska transparentnost potrošačkog zajma - trendovi u europskom i rvatskom pravu I praksi; Zbornik PFS (2005); , str
Čulinović-Herc E.; Način obračuna kamatne stope potrošačkog zajma - otvorena pitanja hrvatskog prava i financijske prakse; Zbornik PFR (2006); , str
Čulinović-Herc E.; Način obračuna kamatne stope potrošačkog zajma - otvorena pitanja hrvatskog prava i financijske prakse; Zbornik PFR (2006); , str
Čulinović-Herc E.; Zaštita potrošača kod pojedinih bankovnih ugovora - usklađenost s europskim pravom; Zbornik PFR (2005); , str
Marco Loos; Review of the European Consumer Acquis; Sellier European Law Pub (2008); , str
Geraint G. Howells, Stephen Weatherill; Consumer Protection Law; Gower Publishing, Ltd. (2005); , str
Hans Schulte-Nolke, Christian Twigg-Flesner, Martin Ebers; EC Consumer Law Compendium; Walter de Gruyter (2008); , str
Lynden Griggs, Eileen Webb, A. Y. M. Freilich; Consumer Protection Law; (2008); , str
W. H. van Boom, Marco Loos; Collective Enforcement of Consumer Law; 2007; , str
Christopher J. S. Hodges; The Reform of Class and Representative Actions in European Legal Systems; Hart Pub Limited (2008),; , str
Christopher J. S. Hodges; European Regulation of Consumer Product Safety; Oxford University Press on Demand (2005); , str
Consolidated versions of the treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union (selected provisions); ; , str
Zakon o zaštiti potrošača; Zakon o obveznim odnosima; Zakon o potrošačkom kreditiranju; Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu; Zakonu o kreditnim institucijama; Zakon o općoj sigurnosti proizvoda; Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti; Zakonu o hrani; Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju; Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova; Zakon o pružanju usluga u turizmu.; , str
Opis predmeta
Zaštita potrošača danas predstavlja jednu od najaktivnijih službenih politika Europske unije. Aktivnošću tijela Europske unije tijekom godina stvoren je ekstenzivan pravni okvir zaštite potrošača koji je u velikoj mjeri izmijenio neka temeljna načela i, do određene mjere, samu strukturu domaćih pravnih sustava Država članica Europske unije.
Ovim predmetom daje se opći pregled prava zaštite potrošača u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj kao i detaljna analiza temeljnih obilježja prava zaštite potrošača. Predmet se sastoji od dva dijela. U prvom dijelu, izučava se opća obilježja zaštite potrošača u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj. U tom dijelu obrađivat će se sljedeće teme: razvoj zaštite potrošača u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj, temeljna prava potrošača, razlika između politike zaštite potrošača i prava zaštite potrošača, metode usklađivanja prava Država članica na području zaštite potrošača, osnovna obilježja prava zaštite potrošača, budući razvoj zaštite potrošača. Drugi dio predmeta fokusira se na pojedinačne segmente prava zaštite potrošača. U ovom dijelu obrađivat će se sljedeće teme: kvaliteta i sigurnost proizvoda, tržišno uređenje, materijalno ugovorno i odštetno pravo, procesnopravna zaštita potrošača.
Ispitni rokovi
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.