OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Pravo okoliša
Studij: Ustavno-upravni - 10. semestar
Šifra: 61292
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tatjana Josipović
prof. dr. sc. Maja Seršić
prof. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Lana Ofak
Izvođači: prof. dr. sc. Sonja Cindori - Predavanja
prof. dr. sc. Leo Cvitanović - Predavanja
prof. dr. sc. Igor Gliha - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Ivana Kanceljak - Predavanja
prof. dr. sc. Frane Staničić - Predavanja
dr. sc. Irena Klemenčić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 15. 04. 2024.
  • 10. 06. 2024.
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Pravo okoliša Ustavno-upravni - 10. semestar
4.0 61292
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Tatjana Josipović

utorak 16,00 - 17,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 34/II
prof. dr. sc. Maja Seršić

utorkom, od 12 sati

Ćirilometodska 4, soba 19
prof. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Lana Ofak

Ponedjeljkom od 9:30 - 11:00

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Sonja Cindori (Predavanja)

Srijeda od 10 do 11 sati

Ćirilometodska 4, soba 48
prof. dr. sc. Leo Cvitanović (Predavanja)

petak, 10:00 sati

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 16/I
prof. dr. sc. Igor Gliha (Predavanja)

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 31/II
izv. prof. dr. sc. Ivana Kanceljak (Predavanja)

srijedom od 15,00 do 16,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 303, treći kat
prof. dr. sc. Frane Staničić (Predavanja)

Četvrtkom od 12 do 13:30

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
dr. sc. Irena Klemenčić (Predavanja)

Termin po dogovoru uz najavu mailom

Ćirilometodska 4, soba 45
Literatura
O. Lončarić-Horvat, L. Cvitanović, I. Gliha, T. Josipović, D. Medvedović, J. Omejec, M. Seršić; Pravo okoliša (poglavlje: Kaznenopravni aspekti zaštite okoliša - v. novi Kazneni zakon - kaznena djela protiv okoliša, NN 125/2011, 144/2012); Organizator (2003), str
Zakon o zaštiti okoliša; , str
Zakon o zaštiti prirode; , str
Zakon o vodama; , str
Zakon o zaštiti zraka; , str
Zakon o zaštiti od buke; , str
Zakon o šumama; , str
Zakon o održivom gospodarenju otpadom; , str
Kazneni zakon; , str
Opis predmeta
Pojam okoliša.
Povjesni razvitak zaštite okoliša, posebice pravne zaštite.
Pravni izvori prava okoliša: hrvatsko pravo (Ustav, zakoni, podzakonski propisi ), međunarodni ugovori (multilateralni i bilateralni), pravo Europske unije (odluke, preporuke) i sudska praksa domaćih i međunarodnih sudova.
Temeljna načela unapređenja i zaštite okoliša.
Hrvatska i međunarodna tijela (agencije) i asocijacije nadležana za okoliš (nadležnost, ovlasti).
Pravno uređenje biološke raznolikosti i zaštita prirode, šuma, tla, voda (tekućih i stajačih, nadzemnih i podzemnih, posebno pitke vode), morskog područja i zraka (atmosfere). Pravni problemi gosporaenja otpadom.
Osnovni oblici pravne zaštite okoliša: upravnopravni, građanskopravni i kazenopravni. Porezna politika i porezne mjere u području unapređenja i zaštite okoliša.
Ispitni rokovi
15. 04. 2024.
10. 06. 2024.
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.