OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Pravo okoliša
Studij: Ustavno-upravni - 10. semestar
Šifra: 61292
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tatjana Josipović
prof. dr. sc. Maja Seršić
prof. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Lana Ofak
Izvođači: prof. dr. sc. Sonja Cindori - Predavanja
prof. dr. sc. Leo Cvitanović - Predavanja
prof. dr. sc. Igor Gliha - Predavanja
Valentina Grubešić Črnelč - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Ivana Kanceljak - Predavanja
doc. dr. sc. Irena Klemenčić - Predavanja
prof. dr. sc. Frane Staničić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Pravo okoliša Ustavno-upravni - 10. semestar
4.0 61292
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Tatjana Josipović

utorak 16,00 - 17,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 34/II
prof. dr. sc. Maja Seršić

utorkom, od 12 sati

Ćirilometodska 4, soba 19
prof. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Lana Ofak

Ponedjeljkom od 9:30 - 11:00

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Sonja Cindori (Predavanja)

Srijeda od 10 do 11 sati

Ćirilometodska 4, soba 48
prof. dr. sc. Leo Cvitanović (Predavanja)

petak, 10:00 sati

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 16/I
prof. dr. sc. Igor Gliha (Predavanja)

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 31/II
Valentina Grubešić Črnelč (Predavanja)
izv. prof. dr. sc. Ivana Kanceljak (Predavanja)

srijedom od 15,00 do 16,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 303, treći kat
doc. dr. sc. Irena Klemenčić (Predavanja)

Termin po dogovoru uz najavu mailom

Ćirilometodska 4, soba 45
prof. dr. sc. Frane Staničić (Predavanja)

Četvrtkom od 10:15 do 11:45 sati

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
Literatura
O. Lončarić-Horvat, L. Cvitanović, I. Gliha, T. Josipović, D. Medvedović, J. Omejec, M. Seršić; Pravo okoliša (poglavlje: Kaznenopravni aspekti zaštite okoliša - v. novi Kazneni zakon - kaznena djela protiv okoliša, NN 125/2011, 144/2012); Organizator (2003), str
Zakon o zaštiti okoliša; , str
Zakon o zaštiti prirode; , str
Zakon o vodama; , str
Zakon o zaštiti zraka; , str
Zakon o zaštiti od buke; , str
Zakon o šumama; , str
Zakon o održivom gospodarenju otpadom; , str
Kazneni zakon; , str
Opis predmeta
Pojam okoliša.
Povjesni razvitak zaštite okoliša, posebice pravne zaštite.
Pravni izvori prava okoliša: hrvatsko pravo (Ustav, zakoni, podzakonski propisi ), međunarodni ugovori (multilateralni i bilateralni), pravo Europske unije (odluke, preporuke) i sudska praksa domaćih i međunarodnih sudova.
Temeljna načela unapređenja i zaštite okoliša.
Hrvatska i međunarodna tijela (agencije) i asocijacije nadležana za okoliš (nadležnost, ovlasti).
Pravno uređenje biološke raznolikosti i zaštita prirode, šuma, tla, voda (tekućih i stajačih, nadzemnih i podzemnih, posebno pitke vode), morskog područja i zraka (atmosfere). Pravni problemi gosporaenja otpadom.
Osnovni oblici pravne zaštite okoliša: upravnopravni, građanskopravni i kazenopravni. Porezna politika i porezne mjere u području unapređenja i zaštite okoliša.
Ispitni rokovi
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.