RASPORED PREDAVANJA:
Osnove europskog privatnog prava
Raspored predavanja

Predavanja će se u zimskom semestru održavati od 29. studenog - 6. prosinca 2021. u terminu od 8:00-12:00 u dvorani 5, TRH3.