OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Medicinsko odštetno pravo
Medicinsko odštetno pravo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 146367
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Saša Nikšić
Izvođači: prof. dr. sc. Marko Baretić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Medicinsko odštetno pravo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 146367
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Saša Nikšić

utorkom 16,00 - 17,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 30/II
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marko Baretić (Predavanja)

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 26/II
Literatura
P. Klarić, M. Baretić, S. Nikšić: Odštetno medicinsko pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2022.
Opis predmeta
Na području odštetnog prava istaknuto mjesto pripada materiji odgovornosti za štete u medicini. Bez obzira na to što je medicinsko pravo još uvijek najvećim dijelom uređeno općim propisima odštetnog prava, za pravilno razumijevanje tog područja potrebno je poznavati čitav niz elemenata. To se odnosi, između ostalog,na pretpostavke odgovornosti za štetu, koje su u svojoj biti opće pretpostavke odgovornosti za štetu, ali na području medicinskog odštetnog prava nose posebne nazive (npr. medicinska greška i liječenje bez pristanka). Isto tako, postoje neke posebnosti u odnosu na pravo na popravljanje štete, što također obuhvaća neke nove trendove u vezi sa samim sustavom odgovornosti za štetu (tzv. no-fault sustavi). Osim toga, pored općeg predmeta (Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo), koji se bavi općenito odgovornošću za štetu, te pojedinih izbornih predmeta koji se bave različitim dijelovima medicinskog prava, niti jedan od njih ne bavi se cjelovito institutom odgovornosti za štete u medicini. Stoga bi predmet medicinsko odštetno pravo trebao obuhvatiti sve građanskopravne aspekte odgovornosti za štete u medicini.
Ispitni rokovi
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.
Obavijesti