OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Autorsko pravo
Studij: Građanskopravni - 10. semestar
Šifra: 61270
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Igor Gliha
prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković
Ispitni rokovi:
  • 15. 04. 2024.
  • 10. 06. 2024.
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Autorsko pravo Građanskopravni - 10. semestar
4.0 61270
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Igor Gliha

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 31/II
prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković

Utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 32/II
Literatura
OBVEZNA: Ivan Henneberg; Autorsko pravo; Informator d.d. (2001), str
OBVEZNA: Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima; , str
OBVEZNA: Bernska konvencija za zaštitu književnih i umjetničkih djela; , str
OBVEZNA: Međunarodna konvencija za zaštitu umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju (Rimska konvencija); , str
OBVEZNA: Ugovor o autorskom pravu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WCT); , str
OBVEZNA: Ugovor o izvedbama i fonogramima Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WPPT); , str
OBVEZNA: Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS); , str
PREPORUČENA: Igor Gliha; Copyright in Croatia; Thomson Reuters/West (2010), str. 1-93
PREPORUČENA: Michel M. Walter (ur.); Europaeisches Urheberrecht - Kommentar; Springer (2001), str
PREPORUČENA: Copinger and Skone James on Copyright; Sweet and Maxwell (2004), str
Opis predmeta
Pojam autorskog pravo, povijesni razvoj, mjesto u pravnom sustavu, pravna narav. Izvori autorskog prava. Utjecaj prava EU na hrvatsko autorsko pravo. Objekt autorskog prava. Autor i drugi nositelji autorskog prava. Sadržaj autorskog prava. Raspolaganje autorskim pravom inter vivos i mortis causa. Srodna prava: pravo umjetnika izvođača, pravo proizvođača fonograma, pravo filmskog producenta (proizvođača videograma), pravo organizacija za radiodifuziju, pravo proizvođača baza podataka, pravo nakladnika. Pravna zaštita autorskog prava i srodnih prava. Ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava; individualno i kolektivno ostvarivanje. Sadržajna i vremenska ograničenja autorskog prava i srodnih prava. Autorsko pravo u EU (acquis communautaire). Konvencijsko autorsko pravo. Unifikacija autorskog prava. Utjecaj globalizacije na autorskopravni poredak.
Ispitni rokovi
15. 04. 2024.
10. 06. 2024.
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.