OPOREZIVANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA:
Oporezivanje trgovačkih društava
Oporezivanje trgovačkih društava
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1., 2. semestar
Šifra: 166948
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Jasna Bogovac
Izvođači: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina - Predavanja
Osnovni podaci
Oporezivanje trgovačkih društava Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1., 2. semestar
4.0 166948
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Jasna Bogovac

Ponedjeljkom od 15.30  i po dogovoru (soba 9, ĆM ili online).

Prethodna najava na jbogovac@pravo.hr

Ćirilometodska 4, soba Room 9
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina (Predavanja)

Srijeda od 13 do 14,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 8
Literatura
OBVEZNA: Jasna Bogovac; Oporezivanje multinacionalnih korporacija; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i SCJUJF (2014), str. [object Object]
OBVEZNA: Land, M., Pistone, P., Schuch, J., Staringer, C. (Eds.),; Common Consolidated Corporate Tax Base,; Linde Verlag Wien (2008), str
OBVEZNA: Claire Micheau; State Aid, Subsidy and Tax Incentives Under EU and WTO Law; Kluwer Law International (2014), str. [object Object]
OBVEZNA: Brauner, Y., Pistone, P. (Eds.); BRICS and the Emergence of International Tax Coordination; IBFD Amsterdam (2017), str
OBVEZNA: Bogovac, J.,; Važnost poreznopravnih čimbenika prilikom donošenja strateških odluka multinacionalnih korporacija - hrvatska i komparativna iskustva; / Četvrti Zagrebačko-skopski kolokvij. Skopje, 2013.; , str
OBVEZNA: Bogovac, J.; The paradox of tax incentives in developing countries, System of Financial Law: Sistem of Tax Law: Conference Proceedings / Radvan, Michal (ur.).; Brno: Masaryk University (2015), str
OBVEZNA: Hrvoje Arbutina, Tereza Rogić Lugarić, Sonja Cindori, Jasna Bogovac, Irena Klemenčić; Javnofinancijski sustav Republike Hrvatske; Narodne novine (2022), str. 63-122
PREPORUČENA: Cotrut, M. (ed.); International Tax Structures in the BEPS Era: An Analysis of Anti-Abuse Measures,; IBFD, Amsterdam (2015), str
PREPORUČENA: Lamb, M., Lymer, A., Freedman, J. James, S; Taxation: An Interdisciplinary Approach to Research; Oxford University Press (2005), str
PREPORUČENA: Panayi, C. H.; European Union Corporate Tax Law; Cambridge University Press (2013), str
PREPORUČENA: Maisto, G. (Ed.),; Taxtation of Intercompany Dividends under Tax Treaties and EU Law; IBFD (2012), str
Opis predmeta
1. Uvod. Pojam trgovačkog društva. Vrste trgovačkih društava. Koncept ograničene odgovornosti. Osnove koncepta oporezivanja trgovačkih društava.
2. Organizacija i sustav upravljanja korporacijama, uloga financijske funkcije i funkcije upravljanja porezima.
3. Specifičnosti oporezivanja trgovačkih društava i multinacionalnih korporacija.
4. Rezidentni i nerezidentni porezni obveznici. Konsolidirana oporeziva dobit i važnost financijskih izvještaja na oporezivanje korporacija.
5. Odgođeni porezi. Zajednička konsolidirana korporativna porezna osnovica u Europskoj uniji.
6. Porez na promet kao element poreznog opterećenja trgovačkih društava.
7. Integracija poreza na dobit i poreza na dohodak i utjecaj na porezno opterećenje trgovačkih društava.
8. Oporezivanje dohotka kao čimbenik poreznog opterećenja trgovačkih društava.
9. Ostali porezni oblici relevantni za oporezivanje trgovačkih društava. Porez po odbitku.
10. Izbjegavanje plaćanja poreza i štetno porezno planiranje. Nadzor ispunjavanja poreznih obveza i međunarodna suradnja u području sprečavanja porezne evazije.
11. Transferne cijene, potkapitalizacija, nadzirana inozemna društva (CFC) i prelijevanje dobiti u kontekstu aktivnosti OECD-a, Europske unije i nacionalnog zakonodavstva.
12. Kodeksi i praksa korporativnog upravljanja. Proboj pravne osobnosti.
13. Zaključno o pravnim i ekonomskim čimbenicima oporezivanja korporacija.
14. Praksa Suda Europske unije u dijelu oporezivanja trgovačkih društava.
15. Istraživanja o važnosti poreznih čimbenika prilikom donošenja strateških odluka trgovačkih društava i privlačenja inozemnih investicija.
Ispitni rokovi
Obavijesti