PROPERTY TAXES:
Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost English
Property Taxes
Repository
Repository is empty
Poll
No polls currently selected on this page!
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply
Frequently asked questions
Property Taxes
Study: Fiscal System and Fiscal Policy - 1., 2. semester
Code: 166945
ECTS: 4.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Nikola Mijatović
Basic data
Property Taxes Fiscal System and Fiscal Policy - 1., 2. semester
4.0 166945
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Nikola Mijatović

Thurdsay 12 - 13:30

Ćirilometodska 4, room Ćirilometodska 4, soba 7
Literature
REQUIRED: Mijatović, Nikola:; Oporezivanje imovine s posebnim osvrtom na oporezivanje nasljedstva i darova,; Pravni fakultet, Zagreb, (2004), str
REQUIRED: Mijatović, Nikola; Oporezivanje imovine - da ili ne,; Računovodstvo, revizija i financije, RRiF-plus, Zagreb, str. 110. - 115
REQUIRED: Mijatović, Nikola; Oporezivanje nasljedstva i darova,; Hrvatska pravna revija, Inženjerski biro, Zagreb, , str. 42.- 56
REQUIRED: Mijatović, Nikola:; Osnove poreznog sustava Sjedinjenih Američkih Država; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, (4), str. 561 - 585
REQUIRED: Mijatović, Nikola:; Porez na imovinu na području države i grada New York; časopis Informator, br. 6238., str. 1.-3
REQUIRED: Mijatović, Nikola; Porez na imovinu u SAD-u; Pravo i porezi, RRiF-plus, Zagreb, (10), str. 15.-28
REQUIRED: Zakon o lokalnim porezima; , str
RECOMMENDED: Mijatović, Nikola:; Porezne mjere u službi ostvarenja stambene politike; časopis Hrvatska pravna revija, Inženjerski biro, Zagreb (5), str. 86 - 98
RECOMMENDED: Mijatović, Nikola; Crtice iz hrvatske financijskopravne prošlosti; časopis Pravo i porezi, RRiF-plus, Zagreb, , str.. 29-35
RECOMMENDED: Mijatović, Nikola; Crtice iz hrvatske financijskopravne prošlosti (II. dio),; časopis Pravo i porezi, RRiF-plus, Zagreb, (3), str.. 35.-43
RECOMMENDED: Mijatović, Nikola:; Prilozi za proučavanje hrvatske financijskopravne prošlosti; Zbornik radova u povodu 80. godišnjice života prof. emeritusa Božidara Jelčića, Visoka poslovna škola Libertas, Zagreb, (2010), str.. 209.-223
RECOMMENDED: Mijatović, Nikola; Sustav procjene u njemačkom poreznom pravu; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (1), str. 97.-124
RECOMMENDED: Mijatović, Nikola:; Razvoj Interneta i porezne posljedice,; časopis Pravo i porezi, RRiF- plus, Zagreb, (9), str. 68.-75
Description
Exam dates