Administracija

Referenti za opće i studentske poslove

Studentska referada integriranog pravnog studija

Referada za poslijediplomske studije: Jasmin Mujinović

 

Referentice na katedrama

Katedra za teoriju prava: Kaja Pavić

Katedra za rimsko pravo: Andrea Grisfelder

Katedra za opću povijest prava i države: Slavica Habijan

Katedra za povijest hrvatskog prava i države: Kaja Pavić

Katedra za sociologiju: Slavica Habijan

Katedra za ekonomske znanosti: Kaja Pavić

Katedra za ustavno pravo: Slavica Habijan

Katedra za kazneno pravo: Andrea Grisfelder

Katedra za kazneno procesno pravo: Kaja Pavić

Katedra za obiteljsko pravo: Slavica Habijan

Katedra za pravo informacijskih tehnologija i informatiku: Kaja Pavić

Katedra za građansko pravo: Slavica Habijan

Katedra za građansko procesno pravo: Slavica Habijan

Katedra za upravnu znanost: Tomislav Koščak

Katedra za međunarodno pravo: Kaja Pavić

Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost: Andrea Grisfelder

Katedra za radno i socijalno pravo: Kaja Pavić

Katedra za upravno pravo: Kaja Pavić

Katedra za trgovačko pravo i pravo društava: Andrea Grisfelder

Katedra za pomorsko i općeprometno pravo: Andrea Grisfelder

Katedra za međunarodno privatno pravo: Kaja Pavić

Katedra za europsko javno pravo: Kaja Pavić

Katedra za strane jezike: Andrea Grisfelder