EJP ISPIT :
Informacije o ispitu iz europskog javnog prava

 

Ispit iz predmeta "Europsko javno pravo" održava se kao pisani ispit u prostorijama Pravnog fakulteta.

Idući ispitni rok održat će se 14. veljače 2023. u 10 sati u Ćirilometodskoj 4, dvorana I. u prizemlju.

 

Ispit se sastoji od dva dijela: kvalifikacijskog i glavnog.

 

KVALIFIKACIJSKI DIO ISPITA

Kvalifikacijski dio ispita se piše 15 minuta. Sastoji se od 10 pitanja na zaokruživanje u kojima je moguće zaokružiti jedan ili više točnih odgovora. Ovaj dio ispita održava se kao closed book ispit, dakle prilikom rješavanja ispita nije moguće koristitise materijalima za učenje.  Da bi se kvalificirali za glavni dio ispita, potrebno je ostvariti 7 bodova ili više.

 

GLAVNI DIO ISPITA

Glavni dio ispita se piše 40 minuta. Sastoji od dva hipotetska slučaja. Svaki hipotetski slučaj ima 10 pitanja na zaokruživanje i piše se 20 minuta (ukupno 20 pitanja i 40 minuta). Ovaj dio ispita se piše kao open book ispit, dakle prilikom njegovog rješavanja dopušteno je koristiti se materijalima za učenje u papirnatom obliku. Nije dopušteno korištenje mobilnih telefona, laptopa niti sličnih uređaja. 

 

OCJENE

Ispit nosi ukupno 30 bodova: 10 bodova za prvi dio i 20 bodova za drugi dio.

Za uspješno polaganje ispita potrebno je ostvariti najmanje 7 bodova na prvom dijelu ispita i ukupno najmanje 17 bodova iz oba dijela ispita (od mogućih 30 bodova).

Studenti koji na prvom dijelu ispita ostvare manje od 7 bodova nisu položili ispit bez obzira na ukupan broj ostvarenih bodova.

 

Ocjene:

1–16 ili manje od 7 bodova na prvom dijelu ispita = nedovoljan (1)

17–21 (uz najmanje 7 bodova na prvom dijelu ispita) = dovoljan (2)

22–30 (uz najmanje 7 bodova na prvom dijelu ispita) = dobar (3)

24 boda ili više (uz najmanje 7 bodova na prvom dijelu ispita) = mogućnost izlaska na usmeni ispit na kojem je moguće ostvariti ocjene vrlo dobar (4) ili odličan (5)

 

Usmeni ispiti za višu ocjenu se održavaju u dogovoru s nastavnicima koji sudjeluju na pojedinom ispitnom roku, u pravilu isti dan kao i pisani ispit.