KATEDRA ZA EUROPSKO JAVNO PRAVO:
Katedra

 

 


2018

Ćapeta T. i Rodin S., Osnove prava EU, Narodne novine, Zagreb 2018. (treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje) 

2011

Ćapeta T. i Rodin S., Osnove prava EU, Narodne novine, Zagreb 2011. (drugo prošireno izdanje)


2011

 


2009


2009
Ispiti i kolokviji
Repozitorij je prazan
Katedra za europsko javno pravo

ENGLISH version

Mi stvaramo očekivanja

ZADAĆA Katedre za europsko javno pravo je razvijati nastavu i znanstveno istraživanje na dodiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini,  povezivati se s akademskim institucijama na europskoj i svjetskoj razini, otvarati nove profesionalne mogućnosti za pravnike, te promicati akademsko promišljanje europskog prava i europskih vrijednosti. 

JEAN MONNET CENTAR IZVRSNOSTI projekt je Europske unije koji se odobrava žarišnim točkama kompetencija i znanja o Europskoj uniji. Povezuje stručnjake u svrhu stvaranja veza između različitih disciplina i resursa u području europskih studija i u svrhu stvaranja veza s akademskim institucijama u drugim državama. 

Centri igraju ključnu ulogu i u obraćanju studentima fakulteta koji se uobičajeno ne bave temama vezanim uz Europsku uniju te policy makerima, državnim službenicima, organiziranom civilnom društvu i općoj javnosti.    

 

KONTAKT: ejpkatedra@gmail.com

FACEBOOK pagehttps://web.facebook.com/JeanMonnetChairEUlaw/ 

 

PREDMETI:

Katedra izvodi predmete na hrvatskom i na engelskom jeziku na različitim razinama studija.

Ispod se nalazi popis svih predmeta koje izvodi Katedra. Studenti upisani u integrirani preddiplomski i diplomski studij za magistra prava mogu, u okviru redovnog programa studiranja, izabrati i sve predmete koje Katedra nudi na engleskom jeziku na drugoj i na petoj godioni studija. Za detaljnije informacije o sadržaju predmeta koji se izvode na engleskom jeziku kliknite na naziv pojedinog predmeta ili posjetite englesku verziju stranice Katedre:

 (https://www.pravo.unizg.hr/ejp/en/)

 

INTEGRIRANI STUDIJ PRAVA 

Predmeti 2. godine studija:

Europsko javno pravo (only in Croatian language)

Europsko javno pravo - seminar (only in Croatian language)

European Public Law - seminar
 

Predmeti 5. godine studija:

EU Legal Architecture

Jurisdiction and the Role of the Court of Justice of the EU

EU Internal Market Law

Fundamental Rights in the EU

EU Migration Law and Policy

Dubrovnik seminar: Advanced Issues of EU Law

 

Jean Monnet katedra za europsko javno pravo predmete pete godine nudi studentima Pravnog fakulteta i ERASMUS studentima. Nastava se održava na engleskom jeziku, osim kada nije posebno naznačeno drugačije. Katedra nastoji integrirati rad domaćih studenata i gostujućih ERASMUS studenata kako bi stvorila multikulturalnu atmosferu i pridonjela međunarodnoj razmjeni znanja i ideja.

Studentima koji polože te predmete izdat će se posebna Jean Monnet potvrda o studiranju. Predmete koji se izvode u okviru Jean Monnet programa podupire Europska komisija. Svi navedeni predmeti vode stjecanju kompetencija razine 7 europskog kvalifikacijskog okvira (master level). 

Studentima koji upišu Jean Monnet program preporučuje se i pisanje diplomskog (magistarskog)  rada na katedri za europsko javno pravo. Pri prijavljivanju diplomskog rada iz predmeta Europsko javno pravo u obzir će se uzeti uspjeh na ispitu iz predmeta koje nudi Katedra.

O sudjelovanju studenata na seminaru u Dubrovniku odlučuje Katedra. Prioritet imaju studenti koji su upisali više ECTS-a iz Jean Monnet predmeta.
 

STUDIJ JAVNE UPRAVE

Pravo EU

Europsko pravo ravnopravnosti spolova i nediskriminacije

 

Magistarski (diplomski) radovi i diplomski seminar

Od studenata koji izaberu pisati magistarski (diplomski) rad na Katedri za europsko javno pravo očekuje se da na istraživanju i pisanju rada, te na naprednom seminaru provedu ukupno 16 radnih sati tjedno tijekom svakog tjedna u semestru, te da pristupe obrani na kraju semestra, za što je predviđeno 30 ECTS bodova. Studenti koji na kraju semestra ne obrane rad biti će ocjenjeni ocjenom nedovoljan.

Pisani rad mora se temeljiti na znanstvenom istraživanju, te mora biti opsega od cca. 50 stranica (1 str = 1800 znakova)

Nastava za studente koji upišu diplomski seminar održavati će se jednom tjedno. Na svakom sastanku seminarske grupe studenti će izlagati rezultate istraživanja i napredak tijekom proteklog tjedna.

Informacije o prvom sastanku i početku nastave biti će objavljene na stranicama katedre.

Ogledni primjerci radova i upute za rad na njima nalaze se na ovoj web stranici.

 

Konzultacije

Konzultacije s profesorima na katedri održavaju se uz prethodnu najavu na e-mail katedre ejpkatedra@gmail.com

U tjednu održavanja ispita ne drže se konzultacije.

 


Seminar na engleskom jeziku

Dragi studenti,
Ovim putem vas pozivamo da upišete seminar iz europskog javnog prava na engleskom jeziku, koji se u studomatu nudi pod nazivom European Public Law (broj 151651 u ISVU). 
Ovaj seminar će formom i sadržajem biti identičan kao i seminar na hrvatskom jeziku, ali vam istovremeno donosi višestruke prednosti. 
Prvo, višegodišnje iskustvo u radu sa studentima nam je pokazalo da velika većina studenata prava vrlo dobro govori engleski jezik. Stoga vam ovaj seminar nudi priliku za usavršavanje engleske pravne terminologije općenito, kao i specifičnog vokabulara prava Europske unije koji vam može koristiti u nastavku školovanja i budućoj karijeri. 
Upis seminara na engleskom jeziku vam također može donijeti mnoštvo prednosti u daljnjem nastavku studija. Primjerice:
•    olakšat će vam odlazak na Erasmus mobilnost na neko od preko 100 partnerskih sveučilišta, gdje ćete nastavu slušati na engleskom jeziku;
•    pripremit će vas za sudjelovanje u nekom od brojnih međunarodnih Moot Court natjecanja na višim godinama studija na kojima sudjeluju naši studenti (European Law Moot Court, Central and Eastern European Moot Court, itd.);
•    budući da se seminar na engleskom jeziku izvodi u sklopu Jean Monnet centra izvrsnosti naše Katedre, uspješno pohađanje seminara će vam se računati kao jedna od aktivnosti (pored seminara u Dubrovniku te predmeta europskog modula na petoj godini) za koju možete dobiti Jean Monnet certifikat;
•    omogućit će vam pisanje diplomskog rada na engleskom jeziku, te olakšati eventualno objavljivanje tog rada u priznatim međunarodnim časopisima.
U široj perspektivi, prednost seminara na engleskom jeziku je da vam može biti prvi korak u smjeru uspješne međunarodne karijere, na način da vam naveden u životopisu može:
•    značiti puno prilikom prijave i odlaska na postdiplomski studij u inozemstvu;
•    povećati izglede za zapošljavanje u nekoj od institucija Europske unije;
•    otvoriti mogućnosti razvijanja karijere u inozemstvu;
•    povećati izbor kvalitetnih radnih mjesta u Hrvatskoj (primjerice, u vodećim odvjetničkim uredima s međunarodnim strankama).

Veselimo se vašem upisu seminara na engleskom jeziku, te druženju i radu tijekom idućeg semestra!
We look forward to meeting you in our English language seminar!

Katedra za europsko javno pravo


 


Repozitorij