prof. dr. sc. Davor Adrian Babić
prof. dr. sc.
Davor Adrian Babić

Davor Babić je redoviti profesor na Katedri za međunarodno privatno pravo Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Objavio je niz radova iz područja međunarodnog privatnog prava, međunarodnog arbitražnog prava, međunarodnog investicijskog prava te prava alternativnog rješavanja sporova. Aktivan je kao arbitar pri domaćim i međunarodnim arbitražnim institucijama.

Bio je voditelj radne skupine za Poglavlje 6 (Europsko pravo društava) u pregovorima za pristup Republike Hrvatske Europskoj uniji. Obnašao je funkciju tajnika Stalnog arbitražnog sudišta pri HGK.

Od 2015. gostujući je profesor međunarodnog arbitražnog prava na Central European University u Budimpešti. Godine 2012. bio je gostujući profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Pittsburghu, a godine 2015. gostujući profesor na Loyola University Chicago School of Law.

Član je International Law Association i International Chamber of Commerce (ICC) Commission on Arbitration and ADR. 

Više

Nastava

Edukacija

Godina diplomiranja: 1998

Godina magistriranja: 2000

Godina doktoriranja: 2005

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 621
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba 21
Katedra/služba:
Međunarodno privatno pravo
Konzultacije:

Utorkom, 10-11.30

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Specifičnost provedbe postupaka nabave u projektima financiranim fondovima europske unije

Babić, Davor
Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa), 2022.

Mjerodavno pravo za izvanugovorne obveze

Babić, Davor Adrian
Poglavlja u knjigama, 2022.

Mjerodavno pravo za ugovorne odnose

Babić, Davor Adrian ; Zgrabljić Rotar ; Dora
Poglavlja u knjigama, 2022.

Arbitration in Central and Eastern Europe

Belohlavek, Alexander J. ; Babić, Davor ; Zgrabljić Rotar, Dora
Poglavlja u knjigama, 2020.

Validity of the Time Bar under FIDIC Sub-Clause 20.1 in Croatian Law

Babić, Davor ; Pelicarić, Fran
Poglavlja u knjigama, 2020.

Stranačka autonomija kao temeljno načelo međunarodnog privatnog prava?

Babić, Davor Adrian
Poglavlja u knjigama, 2020.

The Application of the Rome I and Rome II Regulations in Croatia

Babić, Davor ; Zgrabljić Rotar, Dora
Poglavlja u knjigama, 2020.

Private International Law of Companies in Croatia

Babić, Davor Adrian
Poglavlja u knjigama, 2019.

Country Report: Croatia

Babić, Davor Adrian ; Jakšić, Tomislav
Poglavlja u knjigama, 2019.

The External Relations of Croatia

Babić, Davor ; Hoško, Tena
Poglavlja u knjigama, 2019.

Croatia, Act concerning the resolution of conflict of laws with provisions of other states in certain matters of 1991

Bouček, Vilim ; Babić, Davor
Poglavlja u knjigama, 2017.

Rome I Regulation: binding authority for arbitral tribunals in the European Union?

Babić, Davor Adrian
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

European International Civil Procedure - A System in the Making: Scope of Application (in Particular Temporal Scope)

Babić, Davor Adrian
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
First unalex Conference on European International Civil Procedure

Opće uređenje stranačkog izbora mjerodavnog prava prema Uredbi (EZ) 593/2008 o pravu mjerodavnom za ugovorne obveze („Rim I“)

Babić, Davor Adrian
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Challenge of Arbitrators under the 2011 Zagreb Arbitration Rules

Babić Davor Adrian
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Court Review of Arbitrators' Decisions on the Applicable Law?

Babić, Davor Adrian
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Applicable Law in International Arbitration

Croatia

Babić, Davor Adrian
Poglavlja u knjigama, 2014.

Tužba za poništaj arbitražnog pravorijeka u hrvatskoj sudskoj praksi

Babić, Davor Adrian
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Međunarodno privatno pravo - zbirka presuda Suda Europske unije

Jessel-Holst, Christa ; Sikirić, Hrvoje ; Bouček, Vilim ; Babić, Davor Adrian
Autorske knjige, 2014.

Private International Law

Babić, Davor Adrian
Poglavlja u knjigama, 2014.

Vremenske granice primjene uredaba 44/2001 i 1215/2012 u Hrvatskoj

Babić, Davor Adrian
Poglavlja u knjigama, 2013.

Restrictions on Arbitration in Public Private Partnership Projects in Croatia

Babić, Davor Adrian
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Prijedlog za novo uređenje arbitrabilnosti prema Zakonu o arbitraži

Babić, Davor Adrian
Poglavlja u knjigama, 2013.

Civil Jurisdiction of European Courts over U.S. defendants

Babić, Davor Adrian
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Jean Monnet Lecture, University of Pittsburgh, School of Law

Uredba Bruxelles I: prijelazni režim

Davor Babić
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Međunarodna znanstvena konferencija o europskom građanskom procesnom pravu

Arbitražna pravila ICC: učinkovito vođenje postupka, arbitraža u građevinskim sporovima, troškovi arbitraže

Babić, Davor Adrian
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
ICC Arbitražna pravila 2012

Ordre public interne in European Private International Law

Babić, Davor Adrian
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Public Policy, Good Morals and Social Justice in European Private Law

National Report - Croatia

Babić, Boris ; Babić, Davor Adrian ; Andrejaš, Boris
Poglavlja u knjigama, 2012.

Pospešeni arbitražni postopek, hrvaška izkušnja

Babić, Davor Adrian
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Konferenca slovenske arbitraže

Prijedlog za novo uređenje arbitrabilnosti u Zakonu o arbitraži

Babić, Davor Adrian
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Hrvatski arbitražni dani

Pravičan i pošten tretman ulaganja u međunarodnom investicijskom pravu

Babić, Davor
Poglavlja u knjigama, 2012.

Liber Amicorum Krešimir Sajko


Uredničke knjige, 2012.

Međunarodno privatno pravo u Bogišićevu zakoniku

Babić, Davor Adrian
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Znanstveni skup s mneđunarodnim sudjelovanjem "Bogišić i kultura sjećanja"

Pravičan i pošten tretman ulaganja u međunarodnom investicijskom pravu

Babić, Davor Adrian
Radovi u postupku objavljivanja, 2011.

Reforma kolizijskih pravila za ugovorne obveze u pravu Europske unije

Zgrabljić Rotar, Dora ; Babić, Davor Adrian
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Neke iznimke od načela lex loci delicti commissi prema Haškoj konvenciji o prometnim nezgodama iz 1971. godine

Babić, Davor Adrian
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2010.
18. Savjetovanje o obradi i likvidaciji automobilskih šteta

The Hague Convention on Road Traffic Accidents in Croatian Courts: An Excercise in Strict Textualism

Babić, Davor
Poglavlja u knjigama, 2010.

Use of Mediation Tehniques in Arbitration

Babić, Davor Adrian
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
CombiningMediation and Arbitration in International Business Practice

Prešutni stranački izbor mjerodavnog prava u postupku

Babić, Davor Adrian
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Eight International Scientific Conference on Private International Law

Prešutni stranački izbor mjerodavnog prava u postupku

Babić, Davor Adrian
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Uloga autonomije volje stranaka u suvremenom međunarodnom privatnom pravu

Razlozi za odbijanje priznanja i ovrhe stranih sudskih odluka prema Uredbi (EZ) 44/2001

Davor Babić
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Isključiva međunarodna nadležnost u građanskim i trgovačkim predmetima u europskom pravu

Babić, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Međunarodna nadležnost za izvanugovornu odgovornost za štetu u europskom pravu

Babić, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Which Law Governs Mediation?

Babić, Davor Adrian
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
Journal of Private International Law Conference

Pravo mjerodavno za cestovne prometne nezgode prema Uredbi Rim II. i Haškoj konvenciji iz 1971.

Babić, Davor Adrian
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2009.
17. Savjetovanje Hrvatskog ureda za osiguranje o obradi i likvidaciji automobilskih šteta

Nezavisnost i nepristranost arbitra

Babić, Davor
Radovi u postupku objavljivanja, 2008.

Hall Street Associates v. Mattel: End of the Heresy of Expanded Judicial Review of Arbitration?

Babić, Davor
Radovi u postupku objavljivanja, 2008.

Observations on Hall Street v. Mattel

Babić, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Nezavisnost i nepristranost arbitra

Babić, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Application of UNCITRAL instruments on international sale of goods and arbitration in Croatia

Babić, Davor Adrian
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Implementation of the UN Convention on the International Sale of Goods and of the system of International Commercial Arbitration in Southeast Europe

Izbor nadležnog suda i mjerodavnog prava u ugovorima o nekretninama s međunarodnim obilježjem

Babić, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Međunarodna nadležnost za potrošačke sporove u europskom pravu

Babić, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Može li se opseg sudske kontrole arbitraže proširiti ugovorom?

Babić, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Prijedlozi za izmjenu Zakona o mirenju

Babić, Davor Adrian ; Tepeš, Nina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
Hrvatski dani arbitraže i mirenja

Sloboda kretanja trgovačkih društava u Europskoj uniji

Babić, Davor
Radovi u postupku objavljivanja, 2006.

Arbitraža u inozemstvu u sporovima bez međunarodnog obilježja

Babić, Davor
Radovi u postupku objavljivanja, 2006.

Može li se ugovoriti nadležnost stranog državnog ili arbitražnog suda za sporove iz ugovora o nekretninama?

Babić, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Prorogacija međunarodne nadležnosti u europskom pravu

Babić, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Sloboda kretanja trgovačkih društava u Europskoj uniji

Babić, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Arbitraža u inozemstvu u sporovima bez međunarodnog obilježja

Babić, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Posebna nadležnost za ugovorne sporove prema članku 5. stavak 1. Uredbe (EZ) 44/2001

Babić, Davor
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2005.
European Judicial Area

Ustavna tužba protiv odluke arbitražnog suda o nenadležnosti

Babić, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Restrictions on Foreign Arbitration Under the Croatian Arbitration Act and Freedom to Provide Services in EC Law

Babić, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Međunarodna nadležnost za ugovorne sporove u europskom, hrvatskom i američkom pravu

Babić, Davor
Doktorske disertacije, 2005.

Future Work in the Field of Arbitration: Arbitrability

Babić, Davor Adrian
Druga sudjelovanja na skupovima, 2005.
Celebrating Success: 20 Years UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration

Mirenje u trgovačkim sporovima - Centar za mirenje Hrvatske gospodarske komore

Babić, Davor
Stručni radovi, 2004.

Arbitration in Croatia

Babić, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
Austria and its Neighbours- Arbitration Today and Tomorrow

Određivanje vremenskih normativa MTM sustavom u tehnološkom procesu šivanja muškog kaputa

Babić, Davor
Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa), 2003.

Izbor stranog prava za ugovor bez međunarodnog obilježja

babić, davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Izbor stranog prava u arbitraži bez međunarodnog obilježja

Babić, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2003.
Hrvatski arbitražni dani

Pravni okvir za mirenje u poslovnim sporovima

Babić, Davor
Stručni radovi, 2003.

Određivanje prava mjerodavnog za ugovore u praksi Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Babić, Davor Adrian
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Tibor Varady, John J. Barcelo III, Arthur T. von Mehren: International Commercial Arbitration- A Transnational Perspective

Babić, Davor ; Tepeš, Nina
Drugi radovi u časopisima, 2002.

Hrvoje Sikirić: Schiedsgerichtsbarkeit in Kroatien

Babić, Davor ; Tepeš, Nina
Drugi radovi u časopisima, 2002.

Petar Šarčević i Paul Volken, Yearbook of Private International Law Vol I (1999) i Vol II (2000)

Babić, Davor
Drugi radovi u časopisima, 2001.

Izvori hrvatskog i europskog međunarodnog privatnog prava - sa sudskom i arbitražnom praksom i tezama za zakon o međunarodnom privatnom pravu

Sajko, Krešimir ; Sikirić, Hrvoje ; Bouček, Vilim ; Babić, Davor ; Tepeš, Nina
Ostalo, 2001.

Arbitrability and Law Applicable to Arbitrability

Babić, Davor
Magistarski radovi, 2000.