prof. dr. sc. Davor Derenčinović
prof. dr. sc.
Davor Derenčinović

Diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1995. godine, a magistrirao na istom Fakultetu 1998. godine. Doktorirao 2000. godine s tezom "Kaznenopravni sadržaji u suprotstavljanju korupciji". Dobitnik Fulbrightove stipendije za poslijedoktorsko usavršavanje na International Human Rights Law Institute, DePaul College of Law, Chicago u akad. godini 2004/05. Stručno se u više navrata usavršavao na Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali u Sirakuzi, Akademiji za Europsko pravo u Trieru, London Schoolf of Economics, Institutu za međunarodno i poredbeno kazneno pravo u Freiburgu, Penn State University, China University of Political Science and Law (Peking) i na East China University of Political Science and Law (Šangaj). 

Osim na Pravnom fakultetu u Zagrebu, predavao i predaje i na niz preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih (specijalističkih i doktorskih) studija u zemlji i inozemstvu: Poslijediplomski specijalistički studij "Kriminalističko istraživanje" Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (2008-), Poslijediplomski specijalistički studij kazneno pravo pravnog fakulteta J.J.Strossmayera u Osijeku (2007-2015), Joint Master in European Integration and Regionalism, Bolzano, Zagreb, Graz, Barcelona (2009), Poslijediplomski studij iz krivičnopravnih znanosti na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (2008), Poslijediplomski doktorski studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (smjer kazneno pravo, 2013-). 

Osnivač i direktor međunarodnog poslijediplomskog tečaja "Crime Prevention through Criminal Law and Security Studies" na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku (2009-). Inicijator i voditelj programa stručnog usavršavanja "Kazneni zakon u praktičnoj primjeni" Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2013-). Prodekan za međunarodnu suradnju i znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2015-2017). Voditelj poslijediplomskih studija iz kaznenopravnih znanosti na Pravnom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2009-2018). 

Dobitnik Nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenika u Zagrebu mladim znanstvenicima za najbolju knjigu na području društvenih znanosti "Mit(o) korupciji" (2001) i Nagrade Zaklade dr.sc. Jadranko Crnić za najbolju knjigu u polju prava "Teorija zajedničkog zločinačkog pothvata – izazovi i kontroverze" (suautor, 2012). 

Samostalno i u suautorstvu – autor pet autorskih knjiga, tri uredničke knjige, dvadeset i dva poglavlja u knjigama, deset udžbenika i više od stotinu i šezdeset znanstvenih i stručnih radova (uključujući i sažetke sa znanstvenih i stručnih skupova) s područja kaznenog prava i zaštite ljudskih prava (cjeloviti popis radova dostupan na http://bib.irb.hr, pod Derenčinović, Davor). Voditelj projekta "Kaznenopravno sprječavanje korupcije i organiziranog kriminaliteta" financiranog od strane MZOŠ (2010-2014). Voditelj HRZZ projekta "Multidisciplinarni klaster za istraživanje tranzicijskog kriminala – korupcija, trgovanje ljudima i gospodarski kriminal" (TRANSCRIM, 2015-2019). Predsjedavajući znanstveno-savjetodavnog odbora projekta "Hrvatski monitor nasilja" (HRZZ, 2018-). Voditelj HRZZ projekta "Projekt nedužnosti u Hrvatskoj" (CroINOP, 2020-). Član radnih skupina za pripremu pregovora u okviru poglavlja 23 i 24 acquis-a Europske unije. Stručni savjetnik u United Nations Office for Drugs and Crime (UNODC, 2010-) i United Nations Development Programme (UNDP, 2010-). Član uredništva Ljetopisa socijalnog rada (2008-2014), Iustinianus Law Review (Sveučilište u Skopju, 2014-), Godišnjaka Pravnog fakulteta u Sarajevu (2014-) i Godišnjaka Akademije pravnih znanosti Hrvatske (2011-).

Voditelj i član radnih skupina za izradu zakona s područja kaznenog prava i zaštite ljudskih prava -  Kazneni zakon, Prekršajni zakon, Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Zakon o pravnim posljedicama osude, rehabilitaciji i davanju podataka iz kaznene evidencije, Zakon o provedbi Uredbe o Europskom javnom tužitelju, Zakon o suzbijanju diskriminacije, Zakon o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (1995-).

Autor pravnih mišljenja u postupcima pred nacionalnim sudovima, Ustavnim sudom Republike Hrvatske, Europskim sudom za ljudska prava i Međunarodnim kaznenim tribunalom za bivšu SFRJ (1995-). Vještak za pravna pitanja za odvjetničku tvrtku Baker and McKenzie u arbitraži pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova (ICSID, Svjetska banka, Washigton, 2014-2017). Vještak za pravna pitanja Royal Mounted Canadien Police (2015-2016). 

Ad hoc sudac Europskog suda za ljudska prava (2010-). Član Multidisciplinarne skupine za borbu protiv korupcije Vijeća Europe (GMC, 2000). Član Multidisciplinarne skupine stručnjaka Vijeća Europe za borbu protiv terorizma (GMT, 2001-2003). Član Ureda Skupine stručnjaka Vijeća Europe protiv terorizma (CODEXTER, 2003-2004). Član Europskog odbora za pravnu suradnju Vijeća Europe (CDCJ, 2008-2009). Član Nezavisne skupine stručnjaka za provedbu Konvencije za djelovanje u borbi protiv trgovanja ljudima Vijeća Europe (GRETA) u dva mandata (2009-2012, 2017-2020; dopredsjednik 2011-2012, predsjednik 2019-). Član Nacionalnog preventivnog mehanizma za sprječavanje mučenja (2012-2014). Predsjednik Komisije za pomilovanja Predsjednice Republike Hrvatske (2015-2016). Predsjednik Akademije pravnih znanosti Hrvatske (2018-). 

Predsjednik Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu (2008-2012). Član Savjeta Vlade Republike Hrvatske za pripremu prijatelja suda pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu SFRJ (2007-2009). Član Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora (VI. saziv Hrvatskog sabora). Član Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa (2004-2005). Član matičnog odbora za polje prava (2013-2016). Član Izvršnog odbora Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (2017-). Predsjednik Odbora za statut Sveučilišta u Zagrebu (2017-2020). Predsjednik Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu (2016-). Član Komisije Iustitia et pax Hrvatske biskupske konferencije (2015-). Član Pravne komisije COMECE (Komisija biskupskih konferencija Europske unije, 2018-). Član Državnoodvjetničkog vijeća (2012-2019, zamjenik predsjednika 2012-2015). Član Etičkog povjerenstva u izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (2019). Član Etičkog povjerenstva u izborima zastupnika u Hrvatski sabor (2020). 

Pro bono predavanja i brojni javni nastupi u audiovizualnim i tiskanim medijima u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu o temama kaznenog prava, kriminologije i zaštite ljudskih prava. Izvrsno poznavanje rada na računalu, napredno korištenje prezentacijskih alata (Prezi, Ultimate MindMap etc.). Status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i nositelj Spomenice Domovinskog rata.

Sudac Europskog suda za ljudska prava (2022-2031). 

 

Više

Edukacija

Godina diplomiranja: 1995

Godina magistriranja: 1998

Godina doktoriranja: 2000

Na katedri od: 1995

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4564 318
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 14, soba 41/II
Katedra/služba:
Kazneno pravo
Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

National Regulations in the Shadow of a Common Past- Criminal Policy in Croatia and Overview of Criminal Legal Regulation and Justice System

Derenčinović, Davor ; Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
10 YEARS OF THE HUNGARIAN CRIMINAL CODE-EUROPEAN CHALLENGES, CENTRAL EUROPEAN RESPONSES IN THE CRIMINAL SCIENCE OF HE 21ST CENTURY-International Conference

Analiza aktivnosti na projektu HRZZ "Projekt nedužnosti u Hrvatskoj"

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Korištenje molekularno-genetske analize u kaznenom postupku - nacionalni pravni okvir i europski standardi

Non-punishment Provision and Protection of Victims of Human Trafficking

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Mandate of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, THE APPLICATION OF THE NON PUNISHMENT PRINCIPLE Online Expert Consultation, 4-5 February, 2- 4pm and 12-3 pm CET

Human Trafficking

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
International Teaching Month, Celebration of Law, Life and Diversity

Ogledi o pravu i pravdi u dvije Europe - putovi i stranputice europskog kaznenog prava od Strasbourga do Bruxellesa

Derenčinović, Davor
Autorske knjige, 2021.

Current dilemmas and challenges in judicial authorization of special investigation measures

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Regional judicial conference Application of human rights obligations and European standards in the use of special investigative measures

Current Issues in Croatian Criminal Law and Procedure

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Contemporary Problems in the Criminal Procedure

Međunarodni pravni standardi za suzbijanje trgovanja ljudima, GRETA

Derenčinović, Davor
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2020.
Prevencija trgovanja ljudima, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku i Katoličko-bogoslovni fakultet u Đakovu

Polemiziranje s odlukom ustavnog suda u pogledu usklađenosti članka 86. kaznenog zakona s Ustavom Republike Hrvatske

Derenčinović, Davor ; Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Criminal Law, Religion and Security

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
IUC Dubrovnik, proljetni tečaj, Crime Prevention Through Criminal Law and Security Studies

Međunarodnopravni standardi za suzbijanje trgovalja ljudima, GRETA

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Prevencija trgovanja ljudima, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

Suzbijanje trgovanja ljudima - nacionalni i međunarodni kontekst

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Stop trgovini - 116, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu

Zaštita žrtava trgovanja ljudima u uvjetima pandemije COVID-19

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Hrvatsko-francuski upravnopravni dani

Ukidanje trgovine robljem u Dubrovniku 1416. godine

Derenčinović, Davor
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2020.
Lokalne tradicije i globalni razvoj: pravni, institucionalni i povijesti aspekti

Contribution of Council of Europe in the Fight against Trafficking in Human Beings

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
European Parliament LIBBE-FEMM Joint Hearing "Trafficking in Human Beings"

GRETA’s Statements on the Dangers of the Coronavirus Pandemic in Relation to Human Trafficking

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
OSCE and COE Meeting of National Anti-Trafficking Co-ordinators and Repporteurs or equivalent mechanisms (Zoom)

Impact of COVID-19 on International Cooperation against Transnational Organized Crime

Derenčinović, Davor
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2020.
EU Substantive Criminal Law and the Protection of Victims - IUC Dubrovnik (Zoom)

State Capture in the Interest of Telecommunication Companies? Responsibility of Transnational and Multinational Telecommunication Companies for Corruption Offenses in Transitional Countries

Derenčinović, Davor ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Croatian Drug Policy: Penal Liberalisation, its Impact, and Current Trends

Derenčinović, Davor ; Getoš Kalac, Anna-Maria
Poglavlja u knjigama, 2020.

Transcrim : hrestomatija radova s projekta „Multidisciplinarni klaster za istraživanje tranzicijskog kriminaliteta - trgovanje ljudima, korupcija i gospodarski kriminalitet


Uredničke knjige, 2019.

The Role of Council of Europe in the Protection of Victims of Trafficking in Human Beings

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Advanced Seminar in EU Criminal Law and Policy, proljetni tečaj, Interuniverzitetski centar u Dubrovniku

New International Perspectives on Hate Crime

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
New International Perspectives on Hate Crime, proljetni tečaj, Interuniverzitetski centar Dubrovnik

Supsidijarni tužitelj u kaznenom postupku

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Kaznenopravna zaštita policijskih službenika

Razvoj kaznenog prava u XX. stoljeću

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Dani prava i kriminalistike

Human Trafficking in Southeastern Europe - Council of Europe Perspective

Derenčinović, Davor
Poglavlja u knjigama, 2019.

TRANSCRIM projekt - od incepcije do recepcije

Derenčinović, Davor
Poglavlja u knjigama, 2019.

Europe at a Crossroads - Countering Terrorism in the Surveillance Society

Derenčinović, Davor
Poglavlja u knjigama, 2019.

Nezastarijevanje ratnog profiterstva u raljama načela zakonitosti, pravednosti i učinkovitosti

Cvitanović, Leo ; Derenčinović, Davor ; Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta u zakonodavstvu RH

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Spolno zlostavljanje maloljetnika. Odgovor crkve u svjetlu kanonskog prava.

Setting the scene: Community-based approaches and cross-border community cooperation

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
UNODC, Preventing and Combating Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants through a Multidisciplinary Approach and Multi-Level Co-operation

Trafficking in human beings for the purpose of labour exploitation – trends, case-law and challenges

Derenčinović, Davor
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
Combating Trafficking in Human Beings - European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and relevant Montenegrin legislation and case law

Building partnerships in action against trafficking in human beings - COE experiences

Derenčinović, Davor
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
Fighting trafficking in human beings: fostering partnerships and co- ordination - good practices. A side-event at the 41st Regular Session of the UN Human Rights Council, co-organised by the Republic of Moldova, the United Kingdom, the Council of Europe and the Office of the High Commissioner for Human Right

Alternative kazni oduzimanja slobode

Derenčinović, Davor ; Dragičević Prtenjača, Marta ; Gracin, Dijana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Alternativne krivične sankcije: regionalna krivična zakonodavstva, iskustva u primeni i mere unapređenja

Alternativne sankcije u Hrvatskoj

Derenčinović, Davor ; Dragičević Prtenjača, Marta ; Gracin, Dijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Alternativne krivične sankcije -regionalna krivična zakonodavstva, iskustva u primeni i mere unapređenja

In memoriam profesor M. Cherif Bassiouni (1937.-2017.)

Derenčinović, Davor
Drugi radovi u časopisima, 2018.

Agent provokator i institut prikrivenog istražitelja

Derenčinović, Davor ; Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Agent provokator i institut prikrivenog istražitelja

Derenčinović, Davor ; Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
XXXI. redovno savjetovanje HUKZP- Aktualnosti kaznenog prava u svjetlu odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske

Planirano i ostvareno u okviru TRANSCRIM projekta

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Multidisciplinary Research Cluster on Crime in Transition – Trafficking in Human Beings, Corruption and Economic Crime, znanstvena tribina i predstavljanje rezultata projekta

Naslijeđe Međunarodnog kaznenog suda za bivšu SFRJ

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Pouke Haškoga tribunala – što se htjelo, a što se postiglo?, znanstveni skup, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Međunarodno kazneno pravo – od utopije do distopije

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Međunarodno kazneno pravo – od utopije do distopije, znanstvena tribina, Akademija pravnih znanosti Hrvatske i Akademija medicinskih znanosti Hrvatske

Innocence Projects and Human Rights

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Innocence Projects and Human Rights, proljetni tečaj, Interuniverzitetski centar Dubrovnik

Protection of Victims of Human Trafficking within Council of Europe Member States

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Advanced Seminar in EU Criminal Law and Policy, proljetni tečaj, Interuniverzitetski centar u Dubrovniku

Uloga Vijeća Europe u suzbijanju trgovanja ljudima

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Suzbijanje problema trgovanja ženama, Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog Sabora

Council of Europe Action against Human Trafficking

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
DePaul University

Protection of Victims of Human Trafficking

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Penn State University, State College

Vrbovanje žrtava trgovanja ljudima putem društvenih mreža

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Društvene mreže na internetu – novi trendovi vrbovanja i iskorištavanja žrtava trgovanja ljudima, Zagreb, znanstveni okrugli stol, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Republike Hrvatske

Iskustva u primjeni europskog uhidbenog naloga

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Hrvatska u Europskoj uniji – pet godina poslije, znanstvena konferencija, Akademija pravnih znanosti Hrvatske i Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

DNK dokazi i praksa Europskog suda za ljudska prava

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
orenzička analiza DNK – primena DNK dokaza – izazovi u praksi, međunarodna konferencija, Vrhovni kasacioni sud Republike Srbije

Kaznenopravni aspekti presude MKSJ u predmetu Prlić i dr.

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Ustavna država i haške presude, znanstveno- stručni skup, Matica Hrvatska i Udruga Sv. Juraj

International Criminal Courts and Individual Criminal Responsibility

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Political Expediency and International Criminal Tribunals

Kazneno pravo: posebni dio

Cvitanović, Leo ; Derenčinović, Davor ; Turković, Ksenija ; Munivrana Vajda, Maja ; Dragičević Prtenjača, Marta ; Maršavelski, Aleksandar ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Udžbenik, 2018.

Kazneno pravo - opći dio II

Horvatić, Željko ; Derenčinović, Davor ; Cvitanović, Leo
Udžbenik, 2017.

Freedom of Expression and Legal Protection of Religious Feelings in Europe — From Reconciliation to Complementarity

Derenčinović, Davor
Poglavlja u knjigama, 2017.

Načelo sic utere i kazneno pravo u funkciji zaštite od prekoračenog onečišćenja okoliša

Derenčinović, Davor
Poglavlja u knjigama, 2017.

Moderne tehnologije: etika korištenja i pravne regulacije ; Znanstveni simpozij Savjeta i Koordinacije četiri Akademije

Lipozenčić, Jasna ; Andročec, Vladimir ; Derenčinović, Davor ; Anić, Igor
Ostalo, 2017.

Zaključci Znanstvenog simpozija Savjeta i Koordinacije četiri Akademije "Moderne tehnologije: etika korištenja i pravne regulacije"

Lipozenčić, Jasna ; Derenčinović, Davor ; Anić, Igor ; Andročec, Vladimir
Poglavlja u knjigama, 2017.

Kaznenopravna zaštita od prekograničnog onečišćenja okoliša

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Kaznenopravna zaštita okoliša, znanstvena tribina, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Trafficking in Human Beings – Causes and Remedies

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Migations and Trafficking in Human Beings, znanstveni kolokvij, TRANSCRIM projekt i Max Planck institut za strano i međunarodno kazneno pravo iz Freiburga

Criminal Law and Human Rights

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Criminal Law and Human Rights, proljetni tečaj, Interuniverzitetski centar Dubrovnik

Cybercrime in Transnational Society

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Roundtable Conference on Cybercrime in Transnational Society, međunarodna znanstvena tribina, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Sungkyunkwan University

Criminal Law Responses to Corruption

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
4th Sino-European International Forum, međunarodna znanstvena konferencija,

Sigurnosne mjere medicinskog karaktera: hrvatskog kazneno zakonodavstvo i iskustva u njegovoj primjeni

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Mere bezbednosti u krivičnom pravu – norme, sudska praksa i izvršenje, međunarodna znanstvena konferencija, OESS

The Role of Legal System in the Prevention of Human Trafficking

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
DePaul University

Legal Challenges of Modern World

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
22nd International Scientific Conference on Economic and Social Development – Legal Challenges of Modern World, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

Ad honorem Cherif M. Bassiouni: Međunarodno kazneno pravo od utopije do distopije

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Međunarodno kazneno pravo – naslijeđe i novi izazovi, znanstveni skup, Akademija pravnih znanosti Hrvatske

“Projekti nedužnosti” i naknadna DNK vještačenja u Republici Hrvatskoj : moguća stvarnost ili nedostižna želja

Derenčinović, Davor ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Kazneno pravo - opći dio I

Horvatić, Željko ; Derenčinović, Davor ; Cvitanović, Leo
Udžbenik, 2016.

The Serbian War Crimes Act and quasi-universal jurisdiction : reflections on an unprecedented jurisdictional experiment

Derenčinović, Davor ; Becker, Steven W.
Poglavlja u knjigama, 2016.

Forenzična analiza DNA : Interdisciplinarni pristup


Uredničke knjige, 2016.

Technology and Criminal Law – Manifestations and Implications

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Technology and Criminal Law – Manifestations and Implications, proljetni tečaj, Interuniverzitetski centar Dubrovnik

International Legal Framework and Fight Against Terrorism

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Establishing a Global Knowledge Network: ISIS as a Threat and Legal Challenge and the Prevention of Recruitment, međunarodna znanstvena konferencija, Max Planck institut za strano i međunarodno kazneno pravo iz Freiburga,

Corruption, Human Rights and Trafficking

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Ljetna škola Central Asia and Central Europe: Summer Seminar in Human Rights, American University of Central Asia – University of Zagreb

Combating trafficking in human beings, combating corruption and the concept of good governance

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Straniak Academy for Democracy and Human Rights, ljetna škola

Pravni prijepori uz tzv. Zakon o regionalnoj nadležnosti za ratne zločine Republike Srbije

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Tribina Pravnog fakulteta u Zagrebu

Developments in Croatian Criminal Legislation

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
East China University of Political Science and Law

Dječja prava/zaštita djece bez pratnje: međunarodni i nacionalni pravni okviri

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Djeca bez pratnje: žrtve trgovanja ljudima i tražitelji azila u sudskim postupcima, međunarodna konferencija, Udruga Rosa i AIRE centar iz Londona

Developments in Croatian Criminal Legislation

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Nanjing University

Crime Prevention Challenges in Transition Countries

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
3rd Sino-European International Forum, međunarodna znanstvena konferencija

Country Report of Croatia, Istanbul, Turska, 30.5.-3.6.2015.

Derenčinović, Davor ; Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
2nd Criminal Law Reforms Congress

Doprinos Ustavnog suda Republike Hrvatske u definiranju okvira za tumačenje ustavne odredbe o nezastarijevanju ratnog profiterstva i kaznenih djela počinjenih u vrijeme pretvorbe i privatizacije

Derenčinović, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

National Report: Croatia- Penal Law Sanctions

Derenčinović, Davor ; Dragičević Prtenjača, Marta
, 2015.

Rethinking trafficking in human beings - towards International Coalition of Academics Against Trafficking in Human Beings (Trace)

Derenčinović, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Korištenje DNK analize u kaznenom postupku

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
DNK analiza u funkciji zaštite prava osuđenika – američka iskustva i hrvatske perspektive, međunarodna znanstvena tribina, Akademija pravnih znanosti Hrvatske

National vs. International Criminal Adjudication - Shadow on the Wall?

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
National vs. International Criminal Adjudication - Shadow on the Wall?, proljetni tečaj, Interuniverzitetski centar Dubrovnik

Multipurpose Use of DNA Analysis in Criminal Proceedings – Lessons Learned from Comparative Case Law and Jurisprudence

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
9th ISABS konferencija, međunarodna znanstvena konferencija

Kratak pregled pravnog okvira za suzbijanje organiziranog kriminala u prostoru sigurnosti, slobode i pravde Europske unije

Derenčinović, Davor
Drugi radovi u časopisima, 2014.

Ulazi li zastara u pojam dvostruke kažnjivosti pri primjeni europskog uhidbenog naloga?

Derenčinović, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Upravno-kaznene mjere zbog zlouporabe tržišta

Derenčinović, Davor
Drugi radovi u časopisima, 2014.

Novi Kazneni zakon - diskurs o pravnom kontinuitetu i kriminalnopolitičkom diskontinuitetu

Derenčinović, Davor
Poglavlja u knjigama, 2014.

Comparative perspectives on non-punishment of victims of trafficking in human beings

Derenčinović, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Doseg isključenja provjere dvostruke kažnjivosti o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

Derenčinović, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Rethinking trafficking in human beings - towards International Coalition of Academics Against Trafficking in Human Beings (Trace)

Derenčinović, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Sigurnosno zatvaranje "opasnih" delinkvenata - podsjetnik iz Strasbourga

Derenčinović, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Securing Justice and Reparations to Victims of Wartime Sexual Violence

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Međunarodni znanstveni seminar „Croatia-Turkey Jurist Day“, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Pravni fakultet Sveučilišta u Istanbulu

The importance of substantive criminal law for execution of EU Arrest Warrant

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Advanced Seminar in EU Criminal Law and Policy, proljetni tečaj, Interuniverzitetski centar u Dubrovniku

2014: A Year of Critical Issues and Challenges for International Criminal Justice

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
2014: A Year of Critical Issues and Challenges for International Criminal Justice, proljetni tečaj, Interuniverzitetski centar Dubrovnik

Securing Justice and Reparations of Wartime Sexual Violence, Zagreb i Dubrovnik, Hrvatska, 02-05.04.2014.

Derenčinović, Davor ; Munivrana Vajda, Maja ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
2nd Croatia - Turkey Jurists Days

Novosti u materijalnopravnim odredbama Prekršajnog zakona

Derenčinović, Davor ; Gulišija, Miranda ; Dragičević Prtenjača, Marta
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Votum separatum-komentar odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske o ukidanju nekih odredaba Zakona o sprječavanju sukoba interesa

Derenčinović, Davor ; Dragičević Prtenjača, Marta
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Novo hrvatsko kazneno pravo

Derenčinović, Davor
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Vremensko ograničenje primjene hrvatskog Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije - na marginama (još) jednog zakonodavnog eksperimenta

Derenčinović, Davor
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Reshaping Human Trafficking – Some Conceptual Issues

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Međunarodni znanstveni skup „Ist Annual Anti- Trafficking Colloqium “Vae Victi(m)s? Towards Building a Human Rights Approach in Combating Trafficking in Human Beings“, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Max Planck Institut za strano i međunarodno kazneno pravo iz Freiburga

Non-punishment and Non-prosecution of Victims of Human Trafficking

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Međunarodni znanstveni seminar “Towards a European Approach to Judicial Training on Trafficking in Human Beings”, Polish Academy of Judiciary

When Corporation Kills - Multifaceted Perspectives on Faceless Crime

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
When Corporation Kills - Multifaceted Perspectives on Faceless Crime, proljetni tečaj, Interuniverzitetski centar Dubrovnik

Reform of Croatian Substantive Criminal Law

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Međunarodni znanstveni seminar „Turkey-Croatia Jurist Day“, Pravni fakultet Sveučilišta u Istanbulu i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prevencija računalnog kriminaliteta putem kaznenog prava

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Znanstvena konferencija „Digitalni dokazi“, DataFocus

International Legal Standards on the Use of DNA Analysis in the Criminal Justice System

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
8. Konferencija Međunarodnog udruženja za primijenjene biološke znanosti (ISABS)

Criminal Offense of Assisted Suicide – New Laws and Old Dillemas

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
9th World Conference on Bioethics, Medical Ethics and Health Law, UNESCO Chair in Bioethics, međunarodna znanstvena konferencija

Posebni dio kaznenog prava

Derenčinović, Davor ; Cvitanović, Leo ; Munivrana Vajda, Maja ; Turković, Ksenija
Ostalo, 2013.

Komentar Kaznenog zakona

Turković, Ksenija ; Novoselec, Petar ; Grozdanić, Velinka ; Kurtović Mišić, Anita ; Derenčinović, Davor ; Bojanić, Igor ; Munivrana Vajda, Maja ; Mrčela, Marin ; Nola, Sanja ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Tripalo, Dražen ; Maršavelski, Aleksandar
Autorske knjige, 2013.

Securing Justice and Reparations to Victims of Wartime Sexual Violence in Croatia

Derencinovic, Davor ; Munivrana Vajda, Maja ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
13th Annual Conference of the European Society of Criminology

NEKOLIKO KOMENTARA UZ ZAKON O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U POSTUPKU ZA RATNE ZLOČINE REPUBLIKE SRBIJE

Derenčinović, Davor
Drugi radovi u časopisima, 2012.

ZAKON O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSOBA ZA KAZNENA DJELA – PROLAZNE DJEČJE BOLESTI ILI (NE)RJEŠIVA KVADRATURA KRUGA

Derenčinović, Davor ; Novosel, Dragan
Drugi radovi u časopisima, 2012.

O Odluci Ustavnog suda o ukidanju sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom : članak 78. stavak 4. Kaznenog zakona

Derenčinović, Davor
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Law and Politics of Transnational Justice: The Past, Present and Future of International Criminal Justice

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Law and Politics of Transnational Justice: The Past, Present and Future of International Criminal Justice, proljetni tečaj, Interuniverzitetski centar Dubrovnik

Introduction to Justice and Reconciliation

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Seminar on Justice and Reconciliation, International Institute of Humanitarian Law i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Pravni okvir za suzbijanje organiziranog kriminaliteta u prostoru sigurnosti, slobode i pravde Europske unije

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Znanstveni skup “Usuglašavanje hrvatskog pravnog sustava s europskom pravnom stečevinom”, Akademija pravnih znanosti Hrvatske i Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Prijepis zvučnog zapisa sa znanstvenog skupa "Osobna kaznena odgovornost u praksi Međunarodnog kaznenog tribunala za bivšu Jugoslaviju", Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 28. studenoga 2011.

Parać, Zoran ; Derenčinović, Davor ; Becker, Steven W. ; Seršić, Maja ; Bojanić, Igor, pravnik ; Mikuličić, Goran ; Kajić-Kudelić, Patricija ; Kačić, Hrvoje ; Jelinić, Srećko, pravnik ; Horvatić, Željko
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Posebni dio kaznenog prava

Derenčinović, Davor ; Novoselec, Petar ; Cvitanović, Leo ; Turković, Ksenija ; Kurtović, Anita ; Bojanić, Igor ; Grozdanić, Velinka
Ostalo, 2011.

Teorija zajedničkog zločinačkog pothvata i međunarodno kazneno pravo - izazovi i kontroverze


Uredničke knjige, 2011.

Theory of Joint Criminal Enterprise and International Criminal Law - Challenges and Controversies (prijevod hrvatskog izdanja)


Uredničke knjige, 2011.

Fighting Corruption – Are We On the Road to Nowhere?

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Fighting Corruption – Are We On the Road to Nowhere?, proljetni tečaj, Interuniverzitetski centar Dubrovnik

Izvedena kaznena odgovornost – zapovjedna odgovornost i zajednički zločinački pothvat

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia“, Akademija pravnih znanosti Hrvatske i Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu

Teorija zajedničkog zločinačkog pothvata i međunarodno kazneno pravo - izazovi i kontroverze

Derenčinović, Davor ; Horvatić, Željko ; Bojanić, Igor ; Krapac, Davor ; Seršić, Maja
Autorske knjige, 2011.

Theory of joint criminal enterprise and international criminal law - challenges and controversies

Derenčinović, Davor ; Horvatić, Željko ; Bojanić, Igor ; Krapac, Davor ; Seršić, Maja
Autorske knjige, 2011.

Nisu na prodaju - o pravima žrtava trgovanja ljudima nakon presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Rantsev protiv Cipra i Rusije

Derenčinović, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

OD SEKSUALNIH SKANDALA DO ZLOČINA PROTIV ČOVJEČNOSTI? OSVRT NA ČLANAK GEOFFREYA ROBERTSONA PUT THE POPE IN THE DOCK OBJAVLJEN U THE GUARDIANU 2. TRAVNJA 2010.

Derenčinović, Davor
Drugi radovi u časopisima, 2010.

The evolution of the antiterror legal and institutional framework in Croatia

Derenčinović, Davor
Poglavlja u knjigama, 2010.

Korupcijska kaznena djela, Opatija, Hrvatska, 2.-4.12.2010.

Derenčinović, Davor ; Kralj, Tihomir ; Dragičević Prtenjača, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
XXIII Redovno savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu- "Reforma posebnog dijela Kaznenog zakona- dvojbe i iskoraci"

Prevention of Corruption in Croatia - Current Legislation and Jurisprudence with some Proposals de lege ferenda, Istanbul, Turska, 2000

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Vth Council of Europe Conference on Specialized Agencies in Fight against Corruption

Raising Awareness on Human Trafficking in South-Eastern Europe and Beyond

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Raising Awareness on Human Trafficking in South-Eastern Europe and Beyond, proljetni tečaj, Interuniverzitetski centar Dubrovnik

KAZNENOPRAVNO SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Derenčinović, Davor ; Getoš, Anna Maria ; Dragičević Prtenjača, Marta
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Kaznena odgovornost za diskriminaciju u radnom odnosu

Derenčinović, Davor ; Grgurev, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2009.

Prilog raspravi o kaznenopravnoj (ne)održivosti presude protiv zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca

Horvatić, Željko ; Derenčinović Davor
Poglavlja u knjigama, 2009.

The Evolution of the Antiterror Legal and Institutional Framework in Croatia

Derencinovic, Davor
Poglavlja u knjigama, 2009.

The Future Unchained - Terrorism between Law and Politics

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
The Future Unchained - Terrorism between Law and Politics, proljetni tečaj, Interuniverzitetski centar Dubrovnik

Financing of Terrorism

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
XVIII. Kongres Međunarodnog udruženja za kazneno pravo (AIDP)

Students' attitude towards risk, crime and punishment in Croatia

Kovčo Vukadin, Irma ; Kury, Helmut ; Gluščić, Stjepan ; Vukosav, Joško ; Derenčinović, Davor ; Getoš Anna Maria
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
9th Annual conference of the European Society of criminology

Prilog raspravi o rasvjetljavanju velike "tamne brojke" kod korupcijskih kaznenih djela

Derenčinović, Davor ;
Poglavlja u knjigama, 2008.

Shadow of a doubt – is there anything in common with article 2(3)(c) of the International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings and the joint criminal enterprise theory embraced in ICTY jurisprudence?

Derenčinović, Davor
Poglavlja u knjigama, 2008.

Financing of Terrorism in Croatia

Derencinovic, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

International terrorism: The future unchained?


Uredničke knjige, 2008.

Prevention of Terrorist Financing in the Republic of Croatia

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Pripremni kolokvij Međunarodnog udruženja za kazneno pravo (AIDP) o financiranju terorizma

Uvod u kriminologiju s osnovama kaznenog prava

Derenčinović, Davor ; Getoš, Anna-Maria
Ostalo, 2008.

Uvjetna sloboda u zatvoru bez zidova - kaznenopravna i kriminološka analiza zahtjeva za "liberalizacijom" pristupa kaznenoj evidenciji

Derenčinović, Davor ; Getoš, Anna-Maria ; Dragičević Prtenjača, Marta
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Pranje novca - novosti i praksa

Benko, Marijan ; Cindori, Sonja ; Derenčinović, Davor ; Ivanušec, Dražen ; Krasić, Šima ; Kregar, Josip ; Mladineo, Ivica ; Novosel, Dragan ; Sekulić, Duško
Poglavlja u knjigama, 2008.

Suvremeni antiterorizam na raskrižju - kaznenopravna reakcija vs. rat protiv terorizma

Derenčinović, Davor
Poglavlja u knjigama, 2007.

O potencijalnom utjecaju presude Međunarodnog suda pravde u predmetu "Primjena konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida" na primjenu teorije "zajedničkog zločinačkog pothvata" od strane Međunarodnog kaznenog tribunala za bivšu SFRJ

Derenčinović, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Nekoliko komentara uz primjenu instituta zapovjedne odgovornosti u praksi međunarodnih kaznenih tribunalu za bivšu SFRJ i Ruandu

Derenčinović, Davor
Poglavlja u knjigama, 2007.

Posebni dio kaznenog prava

Novoselec, Petar ; Derenčinović, Davor ; Cvitanović, Leo ; Turković, Ksenija ; Kurtović, Anita ; Bojanić, Igor ; Grozdanić, Velinka
Ostalo, 2007.

Usklađivanje hrvatskog pravnog sustava s pravnom stečevinom EU na području borbe protiv međunarodnog terorizma

Turkalj, Kristian
Poglavlja u knjigama, 2007.

Zajednički zločinački pothvat u judikaturi Međunarodnog suda za bivšu SFRJ

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
Znanstvena tribina Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti „Izvedena individualna kaznena odgovornost u međunarodnom kaznenom pravu“

Cooperation of law enforcement and intelligence agencies in prevention and suppression of terrorism – European perspective

Derenčinović, Davor ; Getoš, Anna-Maria
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Akademija pravnih znanosti Hrvatske

Derenčinović, Davor
Drugi radovi u časopisima, 2006.

Pregled najvažnijih izmjena i dopuna Kaznenog zakona iz lipnja 2006.

Derenčinović, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

A Critical Review of the Sentencing Regime of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Derenčinović, Davor
Poglavlja u knjigama, 2005.

Koncept "neprijateljskog borca" (enemy combatant) i međunarodno humanitarno pravo

Derenčinović, Davor
Drugi radovi u časopisima, 2005.

Međunarodni terorizam kao zločin protiv čovječnosti-zabranjena analogija ili popunjavanje pravnih praznina u međunarodnom kaznenom pravu?

Derenčinović, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Prilog cost-benefit analizi mjera za suzbijanje financiranja terorizma

Derenčinović, Davor
Drugi radovi u časopisima, 2005.

Komentar Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije

Derenčinović, Davor
Autorske knjige, 2005.

Ogledi o terorizmu i antiterorizmu = Essays on terrorism and antiterrorism

Derenčinović, Davor
Autorske knjige, 2005.

Koncept "neprijateljskog borca" (enemy combatant) i međunarodno humanitarno pravo

Derenčinović, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Međunarodni terorizam kao zločin protiv čovječnosti - zabranjena analogija ili popunjavanje pravnih praznina u međunarodnom kaznenom pravu?

Derenčinović, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Marginalije uz Glavu XXII. Kaznenog zakona (kaznena djela protiv pravosuđa)

Derenčinović, Davor
Drugi radovi u časopisima, 2005.

International Terrorism and Human Rights – Some Remarks on Rights and Limits of State Actions Against Terrorism

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2005.
Empire or Interdependence Conference, Friends University

Human Rights and Contemporary Anti-Terrorism

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2005.
International Human Rights Law Institute, DePaul University

Legal Regimes Applicable to Terrorism: Is the Distinction of Law of Peace / Law of War and International Law/Domestic Law Still Relevant?

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2005.
Specialization Course in International Criminal Law „Terrorism's New War's and ICL's Responses"

Korupcija i pravna sredstva za njeno suzbijanje u Republici Hrvatskoj

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2005.
Znanstvena tribina Akademije pravnih znanosti Hrvatske „Korupcija i pravna sredstva za njeno suzbijanje u Republici Hrvatskoj"

Implementation of UN Convention Against Corruption in the Republic of Croatia

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2005.
UNODC Pre-ratification conference concerning United Nations Convention Against Corruption

Neka zapažanja o utjecaju međunarodnih konvencija na razvitak hrvatskog kaznenog prava

Derenčinović, Davor
Poglavlja u knjigama, 2004.

Uvod u kriminologiju i socijalnu patologiju s osnovama kaznenog prava

Derenčinović, Davor
Ostalo, 2004.

Prikaz Konvencije UN protiv korupcije i njezino značenje za RH - mjere za sprječavanje korupcije (čl. 5. do 14.)

Derenčinović, Davor
Drugi radovi u časopisima, 2004.

Introduction to the national integrity system study: country report: Croatia 2004

Kregar, Josip ; Derenčinović, Davor ; Miljenić, Orsat ; Gotovac, Viktor ; Petrović, Zorislav Antun
Autorske knjige, 2004.

Implementacija materijalnopravninh odredaba Statuta Međunarodnog kaznenog suda (Rimski Statut) u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu

Derenčinović, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

The Review of the Harmonisation of the Croatian Criminal Law with International Legal Documents on Combating Terrorism

Derenčinović, Davor
Stručni radovi, 2003.

O usklađivanju hrvatdkog kaznenog zakonodavstva s pravnom stečevinom (acquis communautaire) Europske unije na području pravosuđa i unutarnjih poslova-korupcija i terorizam

Derenčinović, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela : s uvodnim napomenama, komentarskim bilješkama, pojmovnim kazalom i prilozima

Derenčinović, Davor
Autorske knjige, 2003.

Dječja pornografija na Internetu - o kažnjivosti posjedovanja i virtualnoj dječjoj pornografiji

Derenčinović, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Implementacija materijalnopravnih odredaba Statuta Međunarodnog kaznenog suda (Rimski statut) u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu

Derenčinović, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

O usklađivanju hrvatskog kaznenog zakonodavstva s pravnom stečevinom (acquis communautaire) Europske unije na području pravosuđa i unutarnjih poslova - korpucija i terorizam

Derenčinović, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Neka zapažanja uz kaznena djela propisana Zakonom o tržištu vrijednosnih papira

Derenčinović, Davor
Drugi radovi u časopisima, 2003.

Sedam pitanja u vezi s utvrđivanjem pojma « odgovorne osobe» u hrvatskom kaznenom pravu u sudskoj praksi

Derenčinović, Davor
Stručni radovi, 2003.

Cyber-Crime Convention and its implementation in the Republic of Croatia

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2003.
Pripremni kolokvij Međunarodnog udruženja za kazneno pravo (AIDP) o kibernetičkom kriminalu

Croatia: Criminal Justice Systems in Europe and North America

Derenčinović, Davor ; Horvatić, Željko
Autorske knjige, 2002.

Odgovornost pravnih osoba u hrvatskom kaznenom pravu

Derenčinović, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Novi antiterorizam na razmeđu depolitizacije i dejuridizacije

Derenčinović, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Stjecaj pranja novca i predikatnog kaznenog djela

Derenčinović, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Odnos kaznenog djela primanja mita i kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti

Derenčinović, Davor
Stručni radovi, 2002.

Prevention of corruption in security forces

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2002.
Sprječavanje korupcije u sigurnosnim službama, međunarodni znanstveni skup

Rječnik kaznenog prava. I izdanje.

Horvatić, Željko ; Cvitanović, Leo ; Novoselec, Petar ; Carić, Ante ; Derenčinović, Davor ; Bojanić, Igor ; Josipović, Ivo ; Šuperina, Marijan ; Kokić, Ira ; Grozdanić, Velinka ; Šeparović, Zvonimir
Autorske knjige, 2002.

Posebno prijestupovno i prekršajno zakonodavstvo prije i poslije donošenja Zakona o prijestupima i prekršajima

Derenčinović, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Kritički o institutu zapovjedne kaznene odgovornosti u međunarodnom kaznenom pravu

Derenčinović, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Mit(o) korupciji

Derenčinović, Davor
Autorske knjige, 2001.

Antikorupcijska konferencija Global Forum on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity II

Derenčinović, Davor
Drugi radovi u časopisima, 2001.

Kazneno djelo davanja mita u hrvatskom i usporednom kaznenom zakonodavstvu i sudskoj praksi - kritička analiza dijelova inkriminacije i nekoliko prijedloga de lege ferenda

Derenčinović, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Kaznenopravna zaštita autorskih prava s posebnim osvrtom na zaštitu od neovlaštene reprodukcije

Derenčinović, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

U povodu presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Streletz, Kessler i Krenz protiv Njemačke

Derenčinović, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Međunarodni znanstveni skup « Žene i kazna zatvora»

Derenčinović, Davor
Drugi radovi u časopisima, 2001.

Zapovjedna odgovornost – objektivna odgovornosti ili odgovornost na temelju krivnje, Trakošćan, Hrvatska, 2001

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2001.
Zapovjedna odgovornost

Razvoj kazni oduzimanja slobode od pojave reformatorskih ideja potkraj XVIII. stoljeća do danas, Rijeka, Hrvatska, 2001

Derenčinović, Davor ; Kokić, Ira
Druga sudjelovanja na skupovima, 2001.
Žene i kazna zatvora

Kaznenopravni aspekti korupcije u hrvatskom kaznenom pravu i sudskoj praksi, Opatija, Hrvatska, 2001

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2001.
Uloga medija u borbi protiv korupcije, HPC i Transpareny International

Kaznenopravni sadržaji u suprotstavljanju korupciji

Derenčinović, Davor
Doktorske disertacije, 2000.

Legal Framework for the Fight Against Corruption in the Republic of Croatia, The Judiciary, Law Enforcement and Society in the Fight against Corruption

Derenčinović, Davor
, 2000.

Justice Delayed – Justice Denied: The Impact of Slow Justice on Corruption in the Republic of Croatia

Derenčinović, Davor
, 2000.

Kritički o institutu zapovjedne odgovornosti u međunarodnom kaznenom pravu, Opatija, Hrvatska, 2000

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2000.
Međunarodni kazneni sud, HPC i HOO

Prevention of Corruption in Croatia, Beč, Austrija, 2000

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2000.
Xth United Nations Congress on Prevention of Crime and Treatment of Offenders

Kazneno pravo, posebni dio

Horvatić, Željko ; Šeparović, Zvonimir ; Cvitanović, Leo ; Turković, Ksenija ; Derenčinović, Davor ; Kokić, Ira
Ostalo, 1999.

Kaznenopravni aspekti korupcije s elementom inozemnosti

Derenčinović, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.

O nekim novostima u materijalnom dijelu Nacrta zakona o prijestupima i prekršajima

Derenčinović, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.

Pravna priroda instituta oduzimanja imovinske koristi i njegovo značenje u prevenciji organiziranog kriminala

Derenčinović, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.

Prikaz seminara Međunarodnog udruženja za kazneno pravo: Međunarodno kazneno pravo u dvadeset i prvom stoljeću, Sirakuza (Italija), 13-18.9.1999.

Bojanić, Igor ; Derenčinović, Davor
Drugi radovi u časopisima, 1999.

Pravna priroda instituta oduzimanja imovinske koristi i njegov značaj u prevenciji organiziranog kriminaliteta, Zagreb, Hrvatska, 1998.

Derenčinović, Davor
Drugi radovi u zbornicima skupova, 1999.
Oduzimanje imovinski koristi stečene kaznenim djelom

Pravna priroda instituta oduzimanja imovinske koristi i njegovo značenje u prevenciji organiziranog kriminala

Derenčinović, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.

Novosti u glavi kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa i protiv imovine, X. savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu

Derenčinović, Davor
Znanstveni i pregledni radovi, 1998.

Temeljne značajke kaznenog prava starog i srednjeg vijeka

Derenčinović, Davor
Magistarski radovi, 1998.

Osnove kriminologije

Derenčinović, Davor ; Horvatić, Željko
Ostalo, 1998.

IX.savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu 11-14.XII.1996.

Derenčinović, Davor ; Kokić, Ira ; Turković, Ksenija
Drugi radovi u časopisima, 1997.

Kaznenopravni sistem suočen sa izazovom organiziranog kriminaliteta - Međunarodni seminar održan od 21-28. rujna 1997. godine u Sirakuzi (Italija) u organizaciji Međunarodnog udruženja za kazneno pravo (AIDP)

Derenčinović, Davor
Drugi radovi u časopisima, 1997.

Freedom of Expression and its Limitations in Criminal Codes and Other Legal Documents, Strasbourg, Francuska, 1997.

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 1997.
Freedom of Expression and its Limitations in Criminal Codes and Other Legal Documents

Crime in Croatia, Bled, Slovenija, 1996.

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 1996.
V. Europski kolokvij kriminologa

Protection of Crime Victims in Croatia, Vitoria-Gasteiz, Španjolska, 1996.

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 1996.
Protection of crime victims - victim policy in Europe

Crime in Croatia (izlaganje)

Derenčinović, Davor
Druga sudjelovanja na skupovima, 1996.
Europski kolokvij kriminologa