Opće informacije

Javna nabava je gospodarska djelatnost od iznimne važnosti za Republiku Hrvatsku. Pravo javne nabave složen je i za pravni poredak sve važniji dio upravnog prava. Postupci javne nabave u fokusu su javnopravnih tijela, gospodarskih subjekata, pravnih praktičara i upravnih sudova. Potrošnja javnih sredstava za nabavu dobara, radova i usluga izravno utječe na proračun ali i na gospodarstvo države u cjelini te zbog svog utjecaja i podložnosti korupciji mora biti podvrgnuta složenim i detaljno propisanim postupcima. Složenost tih postupaka dodatno je pojačana čestim normativnim promjenama, koje sigurno ne doprinose stabilnosti i pravnoj sigurnosti za sve zainteresirane strane. 

 

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu je idealna ustanova koja bi, u okviru cjeloživotnog obrazovanja, a unutar nastave za stručno usavršavanje koju Fakultet pruža u skladu sa svojim Statutom i Pravilnikom o cjeloživotnom obrazovanju, mogla pružiti izvrsne edukacijske programe o javnoj nabavi. 

 

Katedra za Upravno pravo (izv. prof. dr. sc. Marko Turudić kao voditelj) već dugi niz godina organizira edukacije iz različitih aspekata prava javne nabave, a na ovoj stranici možete pronaći sve informacije o aktualnim i budućim edukacijama!