izv. prof. dr. sc. Barbara Preložnjak
izv. prof. dr. sc.
Barbara Preložnjak

Dr. sc. Barbara Preložnjak je izvanredna profesorica na Katedri za obiteljsko pravo (2021-danas). Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2003), a na istom je fakultetu i magistrirala (2009) te doktorirala (2013) obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom “Liberalne teorije pravednosti i sustavi besplatne pravne pomoći”. Radila je kao vježbenica-volonterka (2003-2005) na Općinskom i Županijskom sudu u Zagrebu, a pravosudni ispit je položila 2007. godine. Kao znanstvena novakinja radila je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2008-2009), a od 2009. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao znanstvena novakinja (2009-2013) i docentica (2016-2021) na Katedri za teoriju prava. Pomoćnica je voditelja Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu od 2010. godine. Tijekom doktorskog studija usavršavala se na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Područja njezinog znanstvenog i nastavnog interesa uključuju obiteljsko pravo, teoriju prava i filozofiju prava.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Uvod u trgovačko pravo

Horak, Hana ; Šafranko, Zvonimir, Dumančić, Kosjenka ; Preložnjak, Barbara ; Poljanec, Kristijan
Udžbenik, 2022.

Impact of COVID crisis on child’s right to education

Preložnjak, Barbara
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
ECLIC International Scientific Conference: EU 2021 – The future of the EU in and after the pandemic (ECLIC 2021)

Applying Rawls' theory of justice to Clinical Legal Education in the Republic of Croatia

Madhloom, Omar ; Preložnjak, Barbara
Poglavlja u knjigama, 2021.

Does Clinical Legal Education Can Help Society to Have Well-Ordered Legal Aid System? – (Re)- Interpretation of Rawls’s "Thought Experiment" in Law Clinics

Preložnjak, Barbara
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
7th SWS International Scientific Conference on Arts And Humanities (ISCAH 2020)

Is it Legitimate to Limit the Procreative Right?

Preložnjak, Barbara
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Modern Challenges in the Implementation of the Child’s Right to Know His Origin

Preložnjak, Barbara
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
ECLIC International Scientific Conference: EU 2020 – lessons from the past and solutions for the future (ECLIC 2020)

Budućnost besplatne pravne pomoći: otvorena pitanja i perspektive daljnjeg razvoja

Preložnjak, Barbara
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

The Nature of Parental Autonomy and Justification of its Limitation in Case of Immediate Medical Intervention

Preložnjak, Barbara
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Social Justice and Childhood Vaccine Injuries

Šimović, I. ; Preložnjak, B.
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts (SGEM 2019)

LIMITATION OF PARENTAL AUTONOMY AND ITS JUSTIFICATION IN CASE OF IMMEDIATE MEDICAL INTERVENTION

Preložnjak, Barbara
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts (SGEM 2019)

Presumption of motherhood on the crossroad of surrogacy arrangements in EU

Čulo Margaletić, Anica ; Preložnjak, Barbara ; Šimović, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
International Scientific Conference EU and Member States – legal and economic issues 2019

European experiences and Croatian perspectives of compensation programs in case of childhood vaccine injury

Preložnjak, Barbara ; Šimović, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Moral Responsibility of State in Case of Vaccine Health Impairment

Preložnjak, Barbara
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Revision of the Posted Workers Directive - Is There Equality of Opportunity for Posted Workers?

Dumančić, Kosjenka ; Preložnjak, Barbara
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
31st International Scientific Conference on Economic and Social Development: "Legal Challenges of Modern World"

Kliničko obrazovanje na studiju prava i potrebe tržišta rada: treba li nam obvezno kliničko pravno obrazovanje?

Preložnjak, Barbara
Poglavlja u knjigama, 2018.

Legal Personality of Robots and Its Impact Rules

Dumančić, Kosjenka ; Preložnjak, Barbara
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts (SGEM 2018)

Challenges of Regulation for Games of Chance – the Gambler Takes It All

Dumančić, Kosjenka ; Preložnjak, Barbara
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts (SGEM 2018)

Clinical Legal Education Between the Legal Labor Market Demands and the Need to Contibute to Society

Uzelac, Alan ; Preložnjak, Barbara
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
6th ENCLE Conference: Clinical Legal Education: Innovating Legal Education In Europe

What is Clinical Legal Education?

Preložnjak, Barbara ; Brozović, Juraj
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Clinical Legal Education in Western Balkans

Osiguravanje kvalitete visokih učilišta u kontekstu uspostave hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Grubišić, Ksenija
Poglavlja u knjigama, 2018.

Zastupanje u modernim sustavima besplatne pravne pomoći

Preložnjak, Barbara
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
PREOBRAZBA GRAĐANSKOG PRAVOSUĐA U HRVATSKOJ I SLOVENIJI: Povijest i suvremenost

Jednakost i pravo na zdravstvenu zaštitu

Preložnjak, Barbara
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
World Bioethics Day 2017: Equality, Justice and Equity’

Impact of Cuts to Legal Aid - Comparative View and Economic Prospects

Preložnjak, Barbara
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Ima li Hrvatska dobro uređen sustav besplatne pravne pomoći?

Preložnjak, Barbara
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Transformation of civil justice in Croatia and region: In memoriam Srećko Zuglia (1888 - 1969)

Uvod u trgovačko pravo

Horak, Hana ; Dumančić, Kosjenka ; Preložnjak, Barbara ; Šafranko Zvonimir ; Poljanec, Kristijan
Udžbenik, 2016.

Teorijska osnova za vrednovanje sustava besplatne pravne pomoći i njezina primjena na aktualno uređenje u Hrvatskoj

Preložnjak, Barbara
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

O državi i pravnom sustavu

Preložnjak, Barbara
Poglavlja u knjigama, 2016.

The Financial Challenges of Clinical Legal Education in Legal Aid Reform. Example from Zagreb Law Clinic

Preložnjak, Barbara ; Brozović, Juraj
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Public and Private Justice: Dispute Resolution in Modern Societies - "Arbitration and Court Litigation: Cross‐Fertilization or Complementarity? "

The financial challenges of clinical legal education: an example from a Zagreb law clinic

Preložnjak, Barbara ; Brozović, Juraj
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Discouraging Unnecessary Litigation through the New Croatian Legal Aid System and Law Clinics

Preložnjak, Barbara ; Brozović, Juraj
Poglavlja u knjigama, 2016.

Besplatno informiranje i savjetovanje kao pretpostavka pristupa pravosuđu. Evaluacija uređenja u Hrvatskoj iz komparativne perspektive.

Preložnjak, Barbara
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Kliničko obrazovanje na studiju prava i potrebe tržišta rada: treba li nam obvezno kliničko pravno obrazovanje?

Preložnjak, Barbara
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Primjena kvalifikacijskog okvira u području prava i u području socijalnih djelatnosti

A New Focus for Croatian Legal Aid System: encouraging early resolution and discouraging unnecessary litigation

Preložnjak, Barbara ; Brozović, Juraj
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Public and Private Justice: Dispute Resolution in Modern Societies Private Justice in Service of Public Goals? Outsourcing of Judicial Tasks and Functions - Blessing or Betrayal

Liberalne teorije pravednosti i sustavi besplatne pravne pomoći

Preložnjak, Barbara
Doktorske disertacije, 2013.

Clinical legal education in Croatia-from providing legal assistance to the poor to practical education of students

Preložnjak, Barbara
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Iskustva pravnih klinika kao pružatelja pravne pomoći – Zašto se ZBPP mora promijeniti?

Uzelac, Alan ; Aras, Slađana ; Preložnjak, Barbara
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Besplatna pravna pomoć-pravo ili iluzija?

Poznavanje, razumijevanje i stavovi hrvatskih sudaca o europskom i međunarodnom pravu

Preložnjak, Barbara
Poglavlja u knjigama, 2012.

Clinical legal education in Croatia – from providing legal assistance to the poor to practical education of students

Preložnjak, Barbara
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
10th International Journal of Clinical Legal Education Conference

The Development of Legal Aid Systems in the Western Balkans. A Study of Controversial Reforms in Croatia and Serbia

Uzelac, Alan ; Preložnjak, Barbara
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Intentional Killing of Efficiency by Overzealousness in the Pursuit for Truth. The Example of Croatian Legal Aid System

Aras, Slađana ; Preložnjak, Barbara
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Corrective and Distributive Justice as Normative Faundations of Croatian Tort Law

Preložnjak, Barbara
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
International Graduate Legal Research Conference, King's College, University of London, London, UK

Pravna priroda ugovora o osiguranju života vezanog za investicijske fondove

Preložnjak, Barbara
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Uvod u trgovačko pravo

Horak, Hana ; Dumančić, Kosjenka ; Preložnjak, Barbara ; Šafranko, Zvonimir
Autorske knjige, 2011.

Intentional Killing of Efficiency by Overzealousness in the Pursuit for Truth: Fulfilling Conditions for Legal Aid Under New Legal Aid Act

Aras, Slađana ; Preložnjak, Barbara
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Public and Private Justice: Dispute Resolution in Modern Societies - "Truth and Efficiency in Civil Proceedings"

Iskustva Pravne klinike u Zagrebu - prije i nakon zakonskih promjena iz 2011.

Aras, Slađana ; Preložnjak, Barbara
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Reforma sustava besplatne pravne pomoći – budućnost pravnog savjetovanja? (Reform of legal aid system – the future of legal advice?)

Pravno uređenje instituta besplatne pravne pomoći u Republici Hrvatskoj s osvrtom na zakonska rješenja post-jugoslavenskih država

Preložnjak, Barbara ; Šago, Dinka
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Prilozi unifikaciji europskog ugovornog prava

Mlikotin Tomić, Deša ; Preložnjak, Barbara
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Ugovor o osiguranju života vezan za investicijske fondove

Barbara Preložnjak
Magistarski radovi, 2009.

Mjesna nadležnost za suđenje u sporu za naknadu štete zbog isplate osigurane svote po polici osiguranja

Preložnjak, Barbara
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Izabrani projekti

Preobrazba građanskog pravosuđa pod utjecajem globalnih i regionalnih integracijskih procesa. Jedinstvo i različitost

Šifra projekta:6988

Vrsta projekta: Hrvatska zaklada za znanost, znanstveni projekt

Voditelj projekta: prof. dr. sc. Alan Uzelac

 

Poznavanje i vrijednosno prihvaćanje europskog i međunarodnog prava u RH
Šifra projekta: 066-0661428-1303
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, znanstveni projekt
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Ivan Šimonović