izv. prof. dr. sc. Antun Bilić
izv. prof. dr. sc.
Antun Bilić

Antun Bilić je diplomirao 2009. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i za uspjeh na studiju bio nagrađen sa summa cum laude. Za vrijeme svoga studija, 2006. je dobio rektorovu nagradu. Od 2010. radi na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao znanstveni novak na katedri za trgovačko pravo i pravo društava.

Više

Edukacija

Godina diplomiranja: 2009

Na katedri od: 2010

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4564 340
Adresa:
Gundulićeva 10, soba 21/2
Katedra/služba:
Trgovačko pravo i pravo društava
Konzultacije:

Utorkom, u 9 sati, u Gundulićevoj 10, soba 21/2. Studenti se, po potrebi, mogu javiti i e-mailom na adresu: antun.bilic@pravo.hr te dogovoriti i online konzultacije ili neki drugi termin.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Zaštita strateških industrija u Republici Hrvatskoj putem Zakona o preuzimanju dioničkih društava (de lege lata i de lege ferenda)


Uredničke knjige, 2023.

Zaštita strateških industrija od štetnih stranih ulaganja u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji

Bilić, Antun ; Jakšić, Tomislav ; Tepeš, Nina
Poglavlja u knjigama, 2023.

Elektroničko donošenje odluka u društvima kapitala

Bilić, Antun ; Tepeš, Nina
Radovi u postupku objavljivanja, 2023.

Kupoprodaja s obročnom otplatom cijene kao iznimka od osnovnih načela obveznog prava

Bilić, Antun
Poglavlja u knjigama, 2022.

The purpose of a company

Tepeš, Nina ; Bilić, Antun
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Pobojnost besplatnih pravnih radnji stečajnog dužnika

Bilić, Antun ; Bratković, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

IV. Pravo društava

Petrović, Siniša ; Jakšić, Tomislav ; Bilić, Antun
Poglavlja u knjigama, 2022.

Trgovac, poduzetnik i trgovački ugovori

Bilić, Antun
Poglavlja u knjigama, 2022.

Zaštita strateških industrija od štetnih stranih ulaganja u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji

Bilić, Antun ; Jakšić, Tomislav ; Tepeš, Nina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2022.
60. susret pravnika - Opatija ’22

Pobojnost namjernog oštećenja vjerovnika stečajnog dužnika

Bilić, Antun ; Bratković, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
27. međunarodno savjetovanje pravnika "Petar Simonetti" (Vlasništvo - Obveze - Postupak)

Pobojnost namjernog oštećenja vjerovnika stečajnog dužnika

Bilić, Antun ; Bratković, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Legal Status and Corporate Governance of Decentralized Autonomous Organizations

Bilić, Antun
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
EU Financial Regulation and Markets international scientific conference "EU Financial Regulation and Markets: Beyond Fragmentation and Differentiation"

Oblik punomoći za sklapanje ugovora o prijenosu poslovnog udjela u svjetlu odluke Visokog trgovačkog suda od 11. prosinca 2019.

Bilić, Antun ; Petrović, Siniša
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Ništetnost ugovora kada je njegovo sklapanje zabranjeno samo jednoj strani

Bilić, Antun
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Kupoprodaja s obročnom otplatom cijene kao iznimka od osnovnih načela obveznog prava

Bilić, Antun
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Zagrebačka međunarodna konferencija o obveznom pravu

Odgovornost članova organa društava u faktičnom koncernu

Bilić, Antun ; Petrović, Siniša
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

The Transfer of a Company Seat to a Different Member State in the Light of a Recent „Polbud“ Decision

Markovinović, Hrvoje ; Bilić, Antun
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Uzlazna sredstva osiguranja (Upstream Guarantees)

Bilić, Antun
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
56. susret pravnika - Opatija ’18

Učinkovito upravljenje u koncernu

Bilić, Antun ; Petrović, Siniša
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Zlouporaba prava na pristup sudu u kontekstu instituta zabrane zlouporabe prava

Bilić, Antun ; Miladin, Petar ; Petrović, Siniša
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Priznanje duga koje dovodi do prekida zastare

Bilić, Antun
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Pretpostavke pobijanja dužnikovih pravnih radnji po Zakonu o obveznim odnosima i Stečajnom zakonu

Bilić, Antun
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
55. susret pravnika - Opatija ’17

35 Years of CISG - Present Experiences and Future Challenges, National Report: Croatia

Bilić, Antun
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
35 Years of CISG – Present Experiences and Future Challenges” International Conference

International Conference 35 Years of CISG: Present Experiences and Future Challenges


Uredničke knjige, 2017.

Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju s posebnim osvrtom na kaznenu odgovornost članova uprave

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Bilić, Antun
Stručni radovi, 2017.

Kaznena odgovornost menađera

Roksandić Vidlička, Sunčana ; Bilić, Antun
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2017.
XXX. REDOVNO SAVJETOVANJE IMPLEMENTACIJA EUROPSKIH KONVENCIJSKIH STANDARDA U HRVATSKO KAZNENO I PREKRŠAJNO PRAVO

Poslovi s međunarodnim obilježjem

Bilić, Antun ; Tepeš, Nina
Poglavlja u knjigama, 2017.

Ugovorna solidarnost dužnika

Bilić, Antun
Doktorske disertacije, 2016.

Provjera identiteta jedinoga člana prema Prijedlogu Direktive o Societas Unius Personae

Petrović, Siniša ; Bilić, Antun ; Kemec Kokot, Iva
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Ugovor o pristupanju dugu u sustavu Zakona o obveznim odnosima

Bilić, Antun
Poglavlja u knjigama, 2015.

Business Associations (Companies)

Petrović, Siniša ; Bilić, Antun
Poglavlja u knjigama, 2014.

Priznavanje pravne i stranačke sposobnosti ortaštvu

Bilić, Antun
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

The Law of Close Corporations: Questionnaire – Croatia

Bilić, Antun ; Tepeš, Nina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
The XIXth International Congress of Comparative Law

Directorsʼ Duties and Liability in Croatia

Bilić, Antun ; Petrović, Siniša
, 2013.

Određivanje roka za naknadno ispunjenje prodavateljevih obveza po Konvenciji Ujedinjenih Naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe

Bilić, Antun
Poglavlja u knjigama, 2012.

Pravni učinci posrednikove interesne isprepletenosti

Bilić, Antun
Stručni radovi, 2012.

Independent Regulators in the Network Industries

Josipović, Tatjana ; Petrović, Siniša ; Bilić, Antun
Poglavlja u knjigama, 2012.

Independent regulators in the network industries

Petrović, Siniša, Josipović Tatjana, Bilić, Antun
Poglavlja u knjigama, 2011.

Ugovor u korist trećeg

Bilić, Antun
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Sudbeni postupak za kažnjive radnje u kontinentalnoj Hrvatskoj na početku ranog novog vijeka

Bilić, Antun
Stručni radovi, 2006.

Izabrani projekti

Prilagodba hrvatskog prava društava europskom pravu


Povijest zaposlenja

2010. zaposlen kao znanstveni novak na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu