izv. prof. dr. sc. Ana Tokić Milaković
izv. prof. dr. sc.
Ana Tokić Milaković

Ana Tokić Milaković završila je studij psihologije te stekla titulu doktora znanosti pri Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu zaposlena je od 2007. godine, gdje u okviru Katedre za psihologiju izvodi nastavu na kolegijima Uvod u psihologiju, Uvod u psihologiju - seminar, Socijalna psihologija i Socijalna psihologija – seminar. Mentorica je brojnim studentima prilikom izrade završnih i diplomskih radova.

Kao član istraživačkog tima sudjelovala je na nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata: Konstrukcija, razvoj i standardizacija psihologijskih mjernih instrumenata (2006.), Djeca, mladi, obitelji i socijalni razvoj Hrvatske (2007.), Obilježja obitelji u Republici Hrvatskoj i stavovi prema odgoju i korištenju represivnih metoda (2009.), Obrazovni ishodi i radne karijere mladih koji su odrasli u siromaštvu (2015.). Od 2021. godine lokalna je voditeljica međunarodnog projekta Europskog istraživačkog vijeća (ERC) pod nazivom „Better safe than sorry? Identifying causes of overprotective parenting in a changing social world“, koji provodi u suradnji sa Sveučilištem Libre de Bruxelles (voditelj: S. van Petegem).

Autorica je većeg broja znanstvenih radova u znanstvenim časopisima (od čega 9 citiranih u WoS bazi) te znanstvene monografije pod nazivom „Roditelji i djeca na pragu adolescencije: pogled iz tri kuta, izazovi i podrška“. Njezin dominantni znanstveni interes obuhvaća područje razvojne psihologije, roditeljstva i bliskih odnosa u obitelji. Sukladno zaposlenju na Studiju socijalnog rada, u posljednjih nekoliko godina njezin interes je posebno usmjeren na djecu i mlade ranjivih skupina (mladi odrasli u siromaštvu, djeca s teškoćama u razvoju) te njihove obitelji kao i područje evaluacije interventnih programa podrške.

Recenzentica je u uglednim međunarodnim znanstvenim časopisima (Journal of Adolescence, Journal of Social and Personal Relationships, Journal of Research on Adolescence, Journal of Family Social Work, Društvena istraživanja i Ljetopis socijalnog rada). Od svibnja 2021., član je uredništva (Review Editor) časopisa Personality and Social Psychology  (Frontiers in Psychology).

Sudjelovala je na brojnim međunarodnim znanstvenim konferencijama, te različitim znanstvenim i stručnim edukacijama, seminarima i skupovima. Aktivno je sudjelovala na ljetnoj školi europske i svjetske udruge istraživača o adolescenciji, pod nazivom „2010. Summer School of EARA (European Association for Research on Adolescence) and SRA (Society for Research on Adolescence)“. Tijekom 2015. godine uspješno je završila dvije metodološke ljetne škole na Sveučilištu u Utrechtu (Nizozemska) pod nazivom: Introduction to Structural Equation Modelling using Mplus i Advanced course on using Mplus. Usavršavala se i u području evaluacije interventnih programa podrške roditeljstvu, pohađavši ljetnu školu u organizaciji europske mreže za potporu obiteljima EuroFamNet pod nazivom „How do we generate evidence in family/parenting support?” (Tenerife, Španjolska, 2022.). U svrhu usavršavanja nastavnih kompetencija uspješno je završila seminar Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi (Zagreb, Forum za slobodu odgoja, 2022.).

Članica je Hrvatskog psihološkog društva te svjetskog Udruženja za istraživanje adolescencije (Society for Research on Adolescence). Dobitnica je Godišnje nagrade mladim znanstvenicima i umjetnicima, koju joj je dodijelilo Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu za znanstveno ostvarenje u 2011. godini.

 

Google Scholar

ResearchGate

Web of Science

CROSBI

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Subjektivna dobrobit mladih odraslih u siromaštvu

Tokić Milaković, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2022.
23. Dani psihologije u Zadru

Supporting Involved Fathering of Young Children in Croatia: Evaluation of the "Growing Up Together Fathers' Club"

Pećnik, Ninoslava ; Modić Stanke, Koraljka ; Tokić Milaković, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Stereotipno ponašanje djece s poremećajem iz spektra autizma: učinkovitost bihevioralnih intervencija

Tokić Milaković, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Zadovoljstvo životom mladih odraslih u siromaštvu

Tokić Milaković, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2022.
Druga znanstvena/naučna konferenciju "Društvena kriza i socijalni rad": Održivi razvoj i suvremeni izazovi socijalne uključenosti

Growing up with a brother diagnosed with autism spectrum disorder: the siblings’ perspective

Hinek, Silvija ; Tokić Milaković, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Who has a chance to overcome poverty? Predictors of educational achievement of youth living in poverty

Ružojčić, Mitja ; Opačić, Ana ; Tokić Milaković, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

How do parents facilitate or inhibit adolescent disclosure? The role of adolescents’ psychological needs satisfaction

Tokić Milaković, Ana ; Glatz, Terese ; Pećnik, Ninoslava
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Growing up with Brother Diagnosed with Autism Spectrum Disorder: Adult Siblings’ Perspective

Tokić Milaković, Ana ; Hinek, Silvija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb

Obrazovni ishodi i radne karijere mladih odraslih u siromaštvu. Rezultati istraživanja

Ogresta, Jelena ; Ružojčić, Mitja ; Miljenović, Ana ; Tokić Milaković, Ana ; Vučković Juroš, Tanja
, 2016.

Predictors of academic motivation and high-school achievement in adolescents who grew up in poverty

Tokić Milaković, Ana ; Ružojčić, Mitja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
ECPP 2016 - 8th European Conference on Positive Psychology

Elektroničko nasilje među djecom i njegova usporedba s klasičnim oblicima vršnjačkog nasilja

Strabić, Nives ; Tokić Milaković, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Is There a Way out? Cultural Capital and Educational Outcomes of Young People Who Grew up in Poverty

Vučković Juroš, Tanja ; Tokić Milaković, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World

Fulfillment of the Child’s Participation Rights in the Family and the Child’s Psychosocial Adjustment: Children’s and Parents’ Views

Pećnik, Ninoslava ; Matić, Jelena ; Tokić Milaković, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Who can break the cycle of poverty? Predictors of perceived employability among young unemployed people who grew up in poverty

Ružojčić, Mitja ; Ogresta, Jelena ; Tokić Milaković, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
37th Annual Conference of STAR - Stress and Anxiety in a Changing Society

The Relationship between Blood Pressure Variability and Left Ventricular Mass Index in Children with Primary Hypertension

Herceg-Čavrak, Vesna ; Tokić Pivac, Višnja ; Vukšić, Iva ; Tokić Milaković, Ana ; Čavrak, Hrvoje
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
49th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, AEPC with joint sessions with the Japanese Society of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery, Asia-Pacific Pediatric Cardiology Society, European Association for Cardio- Thoracic Surgery and Canadian Pediatric Cardiology Association

Uloga karakteristika adolescenata i roditeljskog ponašanja u predviđanju samootkrivanja roditeljima

Tokić Milaković, Ana ; Pećnik, Ninoslava
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
22. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Uloga karakteristika adolescenata i roditeljskog ponašanja u predviđanju samootkrivanja roditeljima

Tokić Milaković, Ana
Doktorske disertacije, 2014.

Parental Behaviors in the Context of Adolescent Disclosure (PBAD): Instrument Development

Tokić Milaković, Ana ; Pećnik, Ninoslava
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Parental Behaviors Related to Adolescents' Self-Disclosure : Adolescents' Views

Tokić, Ana ; Pećnik, Ninoslava
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Uvjerenja javnosti o ispravnim roditeljskim postupcima prema djeci najmlađe dobi

Pećnik, Ninoslava ; Radočaj, Tanja ; Tokić, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Roditelji i djeca na pragu adolescencije:pogled iz tri kuta, izazovi i podrška

Pećnik, Ninoslava ; Tokić, Ana
Autorske knjige, 2011.

Children's views on (the legal ban of) corporal punishment

Pećnik, Ninoslava ; Tokić, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
12th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect

Adolescent’s personality and disclosure to parents

Tokić, Ana ; Pećnik, Ninoslava
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
SRCD 2011 Biennial Meeting

Parental Behaviors in the Context of Adolescent Disclosure (PBAD): Instrument Development and Validation

Tokić, Ana ; Pećnik, Ninoslava
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
SRCD 2011 Biennial Meeting

Adolescents' Strategic Disclosure to Parents: Anticipating Reactions

Tokic, Ana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
13th SRA (Society for Research on Adolescence) Biennial Meeting

Open up or close down : How do parental reactions affect youth information management?

Tilton-Weaver, Lauree ; Kerr, Margaret ; Pakalniskeine, Vilmante ; Tokić, Ana ; Salihović, Selma ; Stattin, Hakan
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Prikaz skupa - II. hrvatski kongres primijenjene psihologije: "Zaštita zdravlja djece i mladih".

Tokić, Ana ; Rajhvajn Bulat, Linda
, 2010.

Uvjerenja o ispravnim roditeljskim postupcima prema malom djetetu

Pećnik, Ninoslava ; Tokić, Ana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
19. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Validacija skale percipiranog roditeljskog ponašanja u kontekstu samootkrivanja adolescenata

Tokić, Ana ; Pećnik, Ninoslava
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
II.hrvatski kongres primjenjene psihologije

Parental behaviours related to adolescents' self-disclosure: adolescents' views

Tokić, Ana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
11th International Institute on Developmental Science, IIDS

Suvremene spoznaje u istraživanju povezanosti roditeljstva i adolescentske prilagodbe

Tokić, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Self-disclosure to parents: Adolescents' views

Pećnik, Ninoslava ; Tokić, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
4th European Conference on Positive Psychology

Objective Assessment of Learning Outcomes in Higher Education: Do We Ignore the Issue?

Ljubotina, Damir ; Tokić, Ana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
ECER Conference

Pozitivna iluzija u ljubavnim vezama i njezina povezanost sa zadovoljstvom, kvalitetom i stabilnošću veze

Tokić, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
18. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Pozitivna iluzija u ljubavnim vezama i njezina povezanost sa zadovoljstvom, kvalitetom i stabilnošću veze

Tokić, Ana
Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa), 2006.