izv. prof. dr. sc. Ana Horvat Vuković
izv. prof. dr. sc.
Ana Horvat Vuković

Rođena 1984. godine u Rijeci, gdje je završila i Prirodoslovno-matematičku gimnaziju "Andrija Mohorovičić". Završni razred srednje škole pohađala je Longwoodu, Florida (SAD). Tokom studija, primila je Dekanovu nagradu za najbolji studentski znanstveni rad (područje: ustavno pravo). Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u srpnju 2007. (ukupan prosjek ocjena odgovara summa cum laude diplomi). Od 2007. članica je Katedre za ustavno pravo. U periodu 2009.-2013. radila je i kao sudski tumač za engleski jezik.

11. srpnja 2013. doktorirala je na temi "Pravno uređenje pozitivne diskriminacije kroz poseban osvrt na primjer Indije". 

Izvodi nastavu na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom pravnom studiju (kolegiji „Ustavno pravo“, „Ustavno pravo – seminar“, "Prava žena" te „Women's Rights“), na preddiplomskom stručnom studiju javne uprave i poreznom studiju (kolegiji „Osnove ustavnog prava“, „Ustavno pravo Republike Hrvatske“, „Poredbeno ustavno pravo“) te na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom i specijalističkom studiju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (kolegiji „Poredbeno ustavno pravo i političke institucije“ (opći predmet i I-III), „Poredbeno ustavno pravo država članica EU“ te „Uvod u ustavnopravnu kazuistiku“).

Članica je Međunarodnog društva za javno pravo (ICONs), Hrvatske udruge za ustavno pravo (kao članica Upravnog odbora), Hrvatsko-kanadskog akademskog društva te studentsko-nastavničke udruge ZA-Pravo LGBTIQA+ osoba, čija je suosnivačica i gdje je u periodu 2020.-2022. služila kao članica Upravnog odbora.

Akademska je mentorica Antidiskriminacijske grupe Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu (2019.-danas). Članica je fakultetskog Odbora za studente, odnose sa studentskim udrugama i studentski standard (2023.-2026.), kojem je u periodu 2021.-2023. i predsjedavala. Članica je Savjeta za ljudska prava Pučke pravobraniteljice (prosinac 2022.-) te predsjednica Upravnog vijeća Doma za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji “Duga – Zagreb” Grada Zagreba.

Temeljem odluke Dekana Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 19. veljače 2021. bila je članicom radne skupine za izradu prvog fakultetskog Pravilnika o zaštiti studentica i studenata od seksualnog uznemiravanja i drugih oblika rodne diskriminacije, koji je stupio na snagu 23. veljače 2022. - https://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/Pravilnik_o_zastiti_studentica_i_studenata_od_seksualnog_uznemiravanja_i_drugih_oblika_rodne_diskriminacije.pdf 

Više

Edukacija

Godina diplomiranja: 2007

Godina doktoriranja: 2013

Na katedri od: 2007

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
+38514597515
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 3, soba 10
Katedra/služba:
Ustavno pravo
Konzultacije:

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom od 10:30 sati, izuzev ispitnih tjedana i tokom kolektivnog godišnjeg odmora.

Za studentice i studente u radnom odnosu ili na druge načine spriječene prisustvovati konzultacijama u ovom terminu one se održavaju po dogovoru, uključujući i putem Google Meeta, Zooma, Teamsa i sl. platformi.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE „ABORTION DECISION“ – CONTEXT, IMPLICATIONS, AND CHALLENGES TO IMPLEMENTATION

Kostadinov, Biljana ; Horvat Vuković, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske o pobačaju i središnje pitanje njezine implementacije - priziv savjesti

Kostadinov, Biljana ; Horvat Vuković, Ana
Poglavlja u knjigama, 2022.

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske o pobačaju i središnje pitanje njezine implementacije - priziv savjesti

Kostadinov, Biljana ; Horvat Vuković, Ana
Poglavlja u knjigama, 2022.

Dioba nadležnosti u okviru Europske unije: kontrola ultra vires djelovanja tijela EU

Horvat Vuković, Ana
Poglavlja u knjigama, 2022.

THE CONSTITUTIONAL CONSTRUCTION OF REPRODUCTIVE RIGHTS AND FAMILY IN CROATIA AND SLOVENIA

Horvat Vuković, Ana ; Samobor, Ana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
ICONs 2022 conference "Global Problems and Prospects in Public Law"

Razvoj i zaštita prava LGBTIQA+ osoba


Uredničke knjige, 2022.

LGBTIQA+ rights before the Croatian courts: Diffusing the potential of an unconstitutional hijacking of exceptions to discrimination under the 2009 Act on combating discrimination

Horvat Vuković, Ana
Poglavlja u knjigama, 2022.

Apoteoza socijalne države: ustavno-identitetska ukorijenjenost socijalne pravde u Republici Hrvatskoj

Kuzelj, Valentino ; Horvat Vuković, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Djelovanje na suzbijanju seksualnog uznemiravanja i drugih oblika rodne diskriminacije na Pravnom fakultetu u Zagrebu nakon pojave #nisamtražila pokreta

Horvat Vuković, Ana ; Munivrana, Maja ; Petričušić, Antonija ; Željko, Darija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja / Beyond Fear and Silence: Universities against Violence

PSPP odluka njemačkog Saveznog ustavnog suda – eskalacija sukoba ili poziv na unapređenje metoda tumačenja Suda Europske unije?

Ninčević, Ivan Borna ; Kostadinov, Biljana ; Horvat Vuković, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Gender quotas in corporate decision-making bodies – regulatory promotion of equality of results in the EU

Horvat Vuković, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Ustav Republike Hrvatske i priziv savjesti u pružanju zdravstvenih usluga

Horvat Vuković, Ana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
Ustavne promjene i političke nagodbe - Republika Hrvatska između ustavne demokracije i populizma

Apoteoza socijalne države: imperativni zahtjev ostvarenja socijalne pravde u Republici Hrvatskoj

Kuzelj, Valentino ; Cindori, Sonja ; Horvat Vuković, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Constitutionality during times of crisis: Anti- pandemic measures and their effect on the rule of law in Croatia

Horvat Vuković, Ana ; Kuzelj, Valentino
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
6th International Scientific Conference Educational Research Association of Zambia (ERAZ 2020)

Legal tradition and new challenges after Croatia's 2013 accession to the EU – avenues of protection of national constitutional identity

Horvat Vuković, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2020.
International scientific conference: Legal Tradition and New Legal Challenges

The Croatian Constitutional Court’s Abortion Decision: A Nominal Win for Reproductive Freedom

Horvat Vuković, Ana
, 2019.

Ustavni sud Republike Hrvatske kao “europski” sud i očuvanje nacionalnih standarda zaštite temeljnih ljudskih prava i sloboda

Horvat Vuković, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

"Svoga tela gospodar" - europska složena republika i kontrola ultra vires djelovanja tijela EU

Horvat Vuković, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Gender quotas in corporate decision-making bodies – regulatory promotion of equality of results in the EU

Horvat Vuković, Ana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Dignity, Democracy, Diversity - XXIX IVR World Congress

Rule of law and economic exigency in “post- democratic executive federalism” : some constitutional issues of the Euro crisis

Horvat Vuković, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Ustavni sud Republike Hrvatske i referendumi narodne inicijative 2013.-2015.: analiza i prijedlozi

Horvat Vuković, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Ustavni sud Republike Hrvatske i referendum o outsourcingu 2015.

Horvat Vuković, Ana
Stručni radovi, 2016.

Rule of Law and Economic Exigency in “Postdemocratic Executive Federalism”: Some Constitutional Issues of the Euro Crisis

Horvat Vuković, Ana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Society, Law, and Legal Culture

"U ime Ustava" – materijalne granice promjene Ustava

Horvat Vuković, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Pravno uređenje pozitivne diskriminacije kroz poseban osvrt na primjer Indije

Horvat Vuković, Ana
Autorske knjige, 2015.

Referendum narodne inicijative 2013. – ustavni identitet kao osnova ustavnosudskog aktivizma

Horvat Vuković, Ana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Referendum narodne inicijative u Hrvatskoj i Sloveniji - ustavnopravno uređenje, iskustva i perspektive

Pravno uređenje pozitivne diskriminacije kroz poseban osvrt na primjer Indije

Horvat Vuković, Ana
Doktorske disertacije, 2013.

Issues in Bioethics: Advance Directives in a Canadian-Croatian Perspective

Horvat Vuković, Ana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
3rd Croatian-Canadian Academic Society (CCAS) International Conference

Nacionalne manjine: ustavna jamstva i izgledi provedbe

Horvat Vuković, Ana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Okrugli stol "Dvadeseta obljetnica Ustava Republike Hrvatske"

Prikaz Okruglog stola "Dvadeseta obljetnica Ustava Republike Hrvatske"

Horvat Vuković, Ana
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Prikaz knjige "Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi – Projekt MZOŠ broj 066-0661428-2502 (2007.-2011.)", Branko Smerdel, Đorđe Gardašević (ur.)

Horvat Vuković, Ana
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Autohtone nacionalne manjine i ustavne promjene 2009.-2010.

Horvat, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Odluka Velikog vijeća Europskog suda za ljudska prava - bez diskriminacije u obrazovanju romske djece

Horvat Vuković, Ana
Drugi radovi u časopisima, 2010.

The Constitution of the Republic of Croatia


Uredničke knjige, 2010.

Issues in Bioethics: advance directives in a Canadian-Croatian Perspective

Horvat Vuković, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Segregacijom do integracije? Mogućnosti integriranog obrazovanja Roma

Horvat, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Izvorišne osnove i autohtonost

Horvat Vuković, Ana
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Novi standardi hrvatskoga i europskoga anti-diskriminacijskog zakonodavstva

Horvat, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Primjena Zakona o suzbijanju diskriminacije

Horvat Vuković, Ana
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Praksa Vrhovnog suda SAD temeljem “Commerce Clause” Ustava - seizmograf mijena federalizma

Horvat Vuković, Ana
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Profesionalni interesi i članstva

Međunarodno društvo za javno pravo (ICONs), Hrvatska udruga za ustavno pravo, Hrvatsko-kanadsko akademsko društvo, ZA-Pravo studentsko-nastavnički savez za zaštitu LGBTIQA+ osoba

 

 


Povijest zaposlenja

2007.-2008.: znanstvena novakinja, Katedra za ustavno pravo PFZG

2008.-2013.: asistentica, Katedra za ustavno pravo PFZG

2013.-2015.: viša asistentica, Katedra za ustavno pravo PFZG

2015.-2021.: docentica, Katedra za ustavno pravo PFZG

prosinac 2021.-danas: izvanredna profesorica, Katedra za ustavno pravo PFZG