prof. dr. sc. Aleksandra Maganić
prof. dr. sc.
Aleksandra Maganić

Doc. dr. sc. Aleksandra Maganić  rođena je 3. siječnja 1967. u Zagrebu.  Osnovnu školu i srednju školu završila je u Osijeku.

1985. godine upisala je pravni studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, koji je završila 1989. Kao student nagrađena je rektorovom nagradom za ostvareni uspjeh 1987. i 1988. godine. Ostvareni prosjek ocjena na studiju bio  je 4,86.

1990. godine izabrana je za asistenta na katedri „Upravna znanost“ na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Iste godine upisala je Poslijediplomski studij „Poslovno pravo i poslovne transakcije“ na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, na kojem je položila sve ispite. Od 1990. do 1994. radila je kao asistent na katedri „Upravna znanost.“

1995. godine zaposlila  se kao vježbenik na Županijskom sudu u Osijeku, a 1997. godine položila je pravosudni ispit.

U srpnju 1998. godine ponovno se zaposlila na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, kada je izabrana je za znanstvenog novaka-asistenta na katedri „Građansko pravo,“ a od veljače 2002. godine na katedri za „Građansko procesno pravo“.

Nakon uspješnog okončanja Poslijediplomskog studija iz građanskopravnih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s prosjekom ocjena od 4,8, 19. siječnja 2005. obranila je magistarski rad pod naslovom „Institut Rechtspfleger u njemačkom pravu i uvođenje odgovarajuće službe u Republici Hrvatskoj“. Mentor je bio prof. Mihajlo Dika.

U lipnju 2005. godine prijavila je temu doktorskog rada pod naslovom „Opće institucije izvanparničnog procesnog prava (komparativna analiza hrvatskog, austrijskog i njemačkog izvanparničnog procesnog prava)“. Za mentora u izradi radi bio je imenovan prof. Mihajlo Dika.

U rujnu 2005. godine “Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht” dodijelio joj je tromjesečnu stipendiju u trajanju od 1. 5. 2006. do 31. 7. 2006.  Iako joj je 2006. godine ista institucija dodijelila  dvomjesečnu stipendiju u trajanju od 1. 1. 2007. do 28. 2. 2007., na Institutu je boravila sve do 27. 3. 2007. godine.

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorirala je 10. srpnja 2008.

Za višeg asistenta na Katedri za građansko procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku izabrana je 29. listopada 2008. godine.

Za docenta na Katedri za građansko procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabrana je 1. siječnja 2010., a za izvanrednog profesora 2. prosinca 2015.

  Na kolegiju iz građanskog procesnog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje u izvođenju nastave (predavanja, seminari, vježbe, konzultacije, ispiti). Osim toga sunositelj je na predmetima građanskopravnog modula  Izvanparnično i ovršno pravo i Javnobilježničko pravo te trgovačkopravnog modula Insolvencijsko pravo, kao i izbornog predmeta Organizacija pravosuđa.

Nastavnik je na Poslijediplomskom studiju iz građanskopravnih i obiteljskopravnih znanosti na Pravnom fakultetu u Zagrebu i Poslijediplomskom studiju iz prava društava i trgovačkog prava.

Izvan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predaje na Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Medicinsko pravo“ Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Bila je član Povjerenstva Ministarstva pravosuđa koje je izradilo Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku iz 2013. godine (NN 25/13), član Povjerenstva Ministarstva socijalne politike i mladih za izradu Obiteljskog zakona 2014. godine (NN 75/14) i član je Povjerenstva Ministarstva pravosuđa za izradu Zakona o izvanparničnom postupku.

Aktivno surađuje s Max-Planck Institutom u Hamburgu, Njemačkom zakladom za međunarodnu pravnu suradnju (IRZ), Europskom unijom Rechtspflegera te Pravosudnom akademijom Republike Hrvatske.

Sudjelovala je na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim projektima, konferencijama, seminarima i radionicama.

Izlagala je na više međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova. Dosad je bila organizator odnosno koorganizator 3 međunarodna znanstvena skupa.

Nalazi se na Listi arbitara u postupcima bez međunarodnog elementa i na Listi arbitara u postupcima s međunarodnim elementom pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Bila je arbitar u nekoliko arbitražnih postupaka.

Od listopada 2013. član je međunarodnog uredništva časopisa „Societas et iurisprudentia“ Pravnog fakulteta Sveučilišta u Trnavi.

Član je Europskog instituta za pravo (European Law Institute).

Od stranih jezika aktivno vlada njemačkim i engleskim jezikom.

 

 

Više

Edukacija

Godina diplomiranja: 1989

Godina magistriranja: 2005

Godina doktoriranja: 2008

Na katedri od: 2010

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4597 524
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 3, soba 20
Katedra/služba:
Građansko procesno pravo
Konzultacije:

srijedom u 8 sati

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Ovrha na nekretnini nakon Novele Ovršnog zakona iz 2020.

Maganić, Aleksandra ; Ljubić, Boris
Stručni radovi, 2021.

Znatna neravnoteža u pravima i obvezama stranaka u potrošačkim ugovorima

Maganić, Aleksandra
Stručni radovi, 2021.

Građanskopravno pravosuđe za vrijeme pandemije bolesti COVID-19

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Okrugli stol Primjena prava za vrijeme pandemije COVID-19

Nadležnost - građanski ili upravni put?

Maganić, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2020.

Primjena elektroničke tehnologije u parničnom postupku

Maganić, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2020.

Pravne posljedice konverzije

Maganić, Aleksandra
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
35. tradicionalno savjetovanje - Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse

Pravno shvaćanje Vrhovnog suda RH o valjanosti ugovora o konverziji

Maganić, Aleksandra
Stručni radovi, 2020.

Utjecaj epidemije bolesti COVID-19 na sudske postupke

Maganić, Aleksandra
Stručni radovi, 2020.

Nadležnost - građanski ili upravni put?

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Novosti u upravnom pravu i upravnosudskoj praksi

Pravne posljedice konverzije

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
36. tradicionalno savjetovanje Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse

Djelotvornost kolektivne pravne zaštite u Hrvatskoj: što smo naučili iz slučaja Franak?

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Lokalne tradicije i globalni razvoj: pravni, institucionalni i povijesni aspekti

Zastoj u provedbi ovrhe - što dalje?

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća

Ogledni postupak ili postupak za rješavanje spornog pravnog pitanja

Maganić, Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Arbitration in Administrative Matters

Maganić, Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Rješavanje trgovačkih sporova - parnični postupak ili arbitraža?

Maganić, Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Iskustva pravnog uređenja zaklada u Austriji i Njemačkoj

Maganić, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2019.

Anticipirane naredbe u hrvatskom pravnom sustavu

Maganić, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2019.

Može li Ovršni zakon biti socijalna mjera?

Maganić, Aleksandra
Stručni radovi, 2019.

Granice arbitrabilnosti u rješavanju upravnih stvari

Maganić, Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Vezujući učinak presuda Europskog suda za ljudska prava

Maganić, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2019.

Ogledni postupak ili postupak za rješavanje spornog pravnog pitanja - sličnosti i razlike

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
32. susret Kopaoničke škole prirodnoga prava "Pravo i snaga umnosti"

Primjena elektroničke tehnologije u parničnom postupku

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Novine u parničnom procesnom pravu

Javne i privatne zaklade - njemačko, austrijsko i lihtenštajnsko uređenje

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Zadužbine i fondacije u Crnoj Gori

Novi ovršni zakon - korak unaprijed ii dva unazad

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Upravaljanje potraživanjima

Dejudicijalizacija ovršnog postupka u Hrvatskoj i nekim zemljama njezina okruženja

Maganić, Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Pravno uređenje raspolaganja pacijenta u hrvatskom i austrijskom pravu

Maganić, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2018.

Upravni spor i parnični postupak - razlike i sličnosti

Maganić, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2018.

Je li Hrvatskoj potrebna reforma pravnog uređenja etažnih vlasnika?

Maganić, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2018.

Mogućnost rješavanja upravnih stvari arbitražom

Maganić, Aleksandra ; Dika, Mihajlo
Poglavlja u knjigama, 2018.

Priča bez kraja o švicarskom franku

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Law and Transition

Ogledni postupak između jedinstvene primjene prava i kolektivne pravne zaštite

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Reforma parničnog postupka između brzine i kvalitete

Procesnopravni aspekti građanskopravne zaštite okoliša

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Građanskopravna zaštita okoliša

Arbitrability in German, Serbian and Croatian Law

Maganić, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2017.

Raspolaganje pacijenta u njemačkom pravu - de lege ferenda prijedlog za Hrvatsku?

Maganić, Aleksandra
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća

Nadležnost za određivanje i provedbu ovrhe

Maganić, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2017.

Pravni lijekovi i druga pravna sredstva u ovršnom postupku

Maganić, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2017.

Procesnopravni aspekti građanskopravne zaštite okoliša

Maganić, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2017.

Zaštita okoliša - upravni i građanski put pravne zaštite

Maganić, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2017.

The Never ending story of the swiss franc

Maganić, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2017.

Neki aspekti pomorske arbitraže u hrvatskom, engleskom i njemačkom pravu

Aras Kramar, Slađana ; Maganić, Aleksandra
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
2. Međunarodna konferencija transportnog prava i prava osiguranja – INTRANSLAW 2017 Zagreb: Transportno pravo ususret budućnosti

Preinaka tužbe u sporovima radi naknade štete - neki problemi

Aras Kramar, Slađana ; Maganić, Aleksandra
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
Hrvatski dani osiguranja 2017

Je li dopuštena kolektivna pravna zaštita protiv pružatelja javnih usluga?

Maganić, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2016.

Praksa Europskog suda za ljudska prava i pravo na dom

Maganić, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2016.

Ogledni postupak prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku 2016

Maganić, Aleksandra
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća

Ubrzani arbitražni postupci prema Zagrebačkim pravilima 2015

Maganić, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2016.

Praksa Europskog suda za ljudska prava i pravo na dom

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Pravo na dom

Ubrzani arbitražni postupci- inovacija u Zagrebačkim pravilima

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Preobrazba građanskog pravosuđa u Hrvatskoj i susjednim zemljama In memoriam Srećko Zuglia (1988.-1969.)

Nova arbitražna pravila

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
54. susret pravnika u Opatiji, Aktualnosti zakonodavstva i prakse

Ogledni postupak prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku 2016

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća

Zagrebačka pravila 2015 - novosti

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Dvadesetčetvrti Hrvatski arbitražni dani

Ubrzani arbitražni postupci prema Zagrebačkim pravilima 2015

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Liber amicorum Gašo Knežević

Primjena odredaba parničnog postupka u upravnom sporu

Maganić, Aleksandra ; Dika, Mihajlo
Poglavlja u knjigama, 2016.

Primjena odredaba parničnog postupka u upravnom sporu

Maganić, Aleksandra ; Dika, Mihajlo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Novosti u upravnom pravu i upravnosudskoj praksi

Pravna priroda predstečajne nagodbe

Maganić, Aleksandra ; Damjanac, Bruno
Stručni radovi, 2015.

Izvanparnično pravo - s komentarom, primjerima obrazaca za praktičnu primjenu, sudskom praksom, bilješkama i zbirkom propisa + CD

Maganić, Aleksandra ; Šago, Dinka ; Jurić, Ana ; Vrljić, Darko
Autorske knjige, 2015.

Time Limits for Decision Making in Arbitral Proceedings

Maganić, Aleksandra ; Ljubenko, Mićo
Stručni radovi, 2015.

Novo uređenje izvanparničnog prava u Republici Hrvatskoj

Maganić, Aleksandra
Stručni radovi, 2015.

Novi pravci reforme izvanparničnog prava u Republici Hrvatskoj

Maganić, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2015.

Pravna sredstva protiv predstečajne nagodbe

Maganić, Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Stvarnopravni izvanparnični postupci (de lege lata, de lege ferenda)

Maganić, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2015.

Rješavanje građevinskih sporova u ugovorenom roku

Maganić, Aleksandra ; Mićo, Ljubenko
Poglavlja u knjigama, 2015.

Electronic Messaging in Civil Courts: Croatian and Comparative Perspective

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
European Civil Justice as E-justice - Current Developments Regarding the Use of IT in the Civil Justice Systems of Croatia and Selected European Countries

Je li dopuštena kolektivna pravna zaštita protiv pružatelja javnih usluga?

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Zaštita potrošača

Stvarnopravni izvanparnični postupci (de lege lata, de lege ferenda)

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Nekretnine 2015

Iskustva pravnih fakulteta u edukaciji javnih bilježnika i sudskih ovršitelja u Hrvatskoj

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Modeli edukacije javnih bilježnika i sudskih ovršitelja u jugoistočnoj Europi

Novi pravci reforme izvanparničnog prava u Republici Hrvatskoj

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća

Rješavanje građevinskih sporova u ugovorenom roku

Maganić, Aleksandra ; Ljubenko, Mićo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Hrvatski graditeljski forum 2015

Slučaj Švicarac kao test djelotvornosti kolektivne pravne zaštite u Hrvatskoj

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Usklađivanje zakonodavstva s ACQUIS-em

Mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djece u austrijskom pravu

Maganić, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2014.

Kollektiver Rechtsschutz im kroatischen Recht

Maganić, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2014.

Osnovne značajke kolektivne pravna zaštite

Maganić Aleksandra
Stručni radovi, 2014.

Osnovne značajke kolektivne pravne zaštite II

Maganić, Aleksandra
Stručni radovi, 2014.

Zaštita kolektivnih interesa i prava potrošača

Maganić, Aleksandra
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
52. susret pravnika u Opatiji 2014.

Videoconference in national law and EU Regulation

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
International scientific conference "Dimensions of evidence in European civil procedure"

Presjek aktualnog stanja primjene moderne tehnologije u hrvatskom parničnom postupku

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Elektronička komunikacija i moderne tehnologije u parničnom postupku: dostava, dokazivanje, zapisivanje

Novo uređenje obiteljskih izvanparničnih postupaka

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Novo uređenje obiteljskih sudskih postupaka

Zaštita kolektivnih interesa i prava potrošača

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
52. susret pravnika u Opatiji 2014.

Novo uređenje obiteljskih izvanparničnih postupaka

Maganić, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2014.

Collective redress - National report of Croatia

Josipović, Tatjana ; Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Workshop: Collective Redress in South East Europe/Kolektivni mehanizmi zaštite prava u Jugoistočnoj Evropi

Javni bilježnik u elektroničkom pravnom prometu

Maganić Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Videokonferencija u njemačkom građanskom procesnom pravu

Maganić Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2013.

The Role of Courts in Arbitral Proceedings

Maganić, Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Dostava prema Zakonu o izmjenama o dopunama Zakona o parničnom postupku iz 2013.

Maganić, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2013.

Različiti oblici rasterećenja u pravosuđu u Republici Hrvatskoj - trebaju li Hrvatskoj Rechtspflegeri

Maganić, Aleksandra ; Hraste Lara
Stručni radovi, 2013.

Dostava - nova obveza elektroničke komunikacije u parničnom postupku

Maganić Aleksandra
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Nova organizacija parničnog sudovanja

Kolektivna pravna zaštita potrošača – komparativna analiza rješenja u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Harmonius School of Law, Pravna reforma u procesu pristupanja EU

Kollektiver Rechtsschutz im kroatischen Recht

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Internationale wissenschaftliche Konferenz XI.Dies Luby Iurisprudentiae "Rechtsschutz des schwächeren Subjekts im Privatrecht"

Dostava - nova obveza elektroničke komunikacije u parničnom postupku

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Nova organizacija parničnog sudovanja - novi rokovi postupanja i obveze odvjetnika, pravnika u gospodarstvu i sudaca

Dostava prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku 2013.

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Novela Zakona o parničnom postupku i novi Zakon o sudovima

Djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku. Izazovi pravosudnih transformacija na jugu Europe. Liber amicorum Mihajlo Dika


Uredničke knjige, 2013.

Tzv. tehnička arbitraža

Maganić Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Sudska zaštita prava na roditeljsku skrb u njemačkom pravnom sustavu

Maganić, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2012.

Expert Determination

Maganić, Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Uloga sudova u arbitražnom postupku

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
20. Hrvatski dani arbitraže i mirenja

Mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djece u austrijskom pravu

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Represivne mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta

Glavna obilježja prijedloga Komisije za novu Uredbu Brissel I

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
XVIII Savjetovanje pravnika "Petar Simmoneti (vlasništvo-obveze-postupak)"

Pravna pomoć u građanskim stvarima između Republike Hrvatske i Republike Makedonije

Maganić Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Neue Tendenzen im Außerstreitrecht (in der Freiwilligen Gerichtsbarkeit) in Österreich und Deutschland und ihr Einfluss auf das Außerstreitrecht in der Republik Kroatien

Maganić Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Reception of the Rechtspfleger in Eastern Europe: Prospects and Difficulties

Maganić, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2011.

Elektroničko vođenje parničnog postupka

Maganić, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2011.

Elektronička dostava, elektroničko vođenje zapisnika, elektronički spis

Maganić, Aleksandra
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Novela Zakona o parničnom postupku od 13. svibnja 2011.

Elektronička dostava

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
XVII međunarodno savjetovanje Vlasništvo-obveze-postupak

Tonski zapis u parničnom postupku

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Međunarodna znanstvena konferencija Contemporary Issues of Private International Law and European Private Law

Hauptmerkmale des Vorschlags der Kommision für eine neue Brüsseler I Verordnung

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
International scientific conference "Acces to civil justice - cross-border civil proceedings in the EU"

Europska javna isprava

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Ljubljansko-zagrebški kolokvij "Evropeizacija civilnega procesnega prava"

Elektronička dostava, elektroničko vođenje zapisnika, elektronički spis

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Novela Zakona o parničnom postupku od 13. svibnja 2011.

Elektroničko vođenje parničnog postupka

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Savjetovanje Novosti u parničnom postupku - izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku 2011.

Sudska zaštita prava na roditeljsku skrb te uloga Jugendamt-a (centra za socijalnu skrb) u njemačkom pravnom sustavu

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
III.znanstveno-stručni interdisciplinarni skup "Pravna zaštita prava na (zajedničku)roditeljsku skrb"

Ubrzani arbitražni postupci

Dika, Mihajlo ; Maganić, Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Expedited Arbitration Proceedings - About Some Croatian Experiences

Dika, Mihajlo ; Maganić, Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Tehničke arbitraže

Dika, Mihajlo ; Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
19. Hrvatski dani arbitraže i mirenja

Parcelacija i razvrgnuće suvlasništva poljoprivrednog zemljišta

Maganić Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Uvođenje pravoskrbnika (Rechtspflegera) u hrvatsko pravo de lege ferenda

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Međunarodna znanstvena konferencija o institutu Rechtspfleger u njemačkom i austrijskom pravu

Reception of the Rechtspfleger in Eastern Europe: Prospects and Difficulties

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Course and Conference Public and Private Justice

Pravna pomoć u građanskim stvarima između Republike Hrvatske i Republike Makedonije

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Zagrebačko-skopski kolokvij

Parcelacija i razvrgnuće suvlasništva poljoprivrednog zemljišta

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
XVI. međunarodno savjetovanje Vlasništvo-obveze-postupak

Objektivne i subjektivne granice pravomoćnosti u stvarnopravnim izvanparničnim postupcima

Dika, Mihajlo ; Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Sodno varstvo pravic v civilnih zadevah- Nepravdni postopki v stvarnopravnih in stanovanjskih zadevah/Sudska zaštita prava u građanskim sporovima – Izvanparnični postupci u stvarnopravnim i stanarskim sporovima

Ubrzani arbitražni postupci

Dika, Mihajlo ; Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
18. Hrvatski dani arbitraže i mirenja

Pravna sredstva protiv neučinkovitog suca

Maganić Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Legal Assistance of the Courts of Justice to Arbitration Tribunals

Maganić Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Zaštita prava osobnosti

Maganić Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2009.

Procesnopravna zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj

Maganić Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2009.

Die Reform der vermögensrechtlichen Verhältnisse im kroatischen Familienrecht

Maganić Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2009.

Civilna prisilna hospitalizacija

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Znanstveni skup Aktualnosti zdravstvenog zakonodavstva i pravne prakse

Die Reform der vermögensrechtlichen Verhältnisse im kroatischen Familienrecht

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
X.Dies Luby -Iurisprudentiae, Die Reform des Privatrechts in Mittel und Osteuropa

Procesnopravna zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Znanstveni skup Od caveat emptor do caveat venditor

Pravna sredstva protiv neučinkovitog suca

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
XV. Savjetovanje pravnika Vlasništvo-obveze-postupak

Rechtspfleger (pravoskrbnik) u hrvatskom stečjanom pravu de lege ferenda

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Međunarodna znanstvena konferencija o hrvatskom, njemačkom i američkom stečajnom pravu - Aktualna pitanja

Razvrgnuće suvlasničke zajednice

Maganić Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Arbitrability in Non-contentious Matters

Maganić Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Privremeno zaustavljanje aktivnosti u izvanparničnom postupku

Maganić Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Pravna pomoć sudova arbitražnim sudovima

Maganić Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Opće institucije izvanparničnog procesnog prava (komparativna analiza hrvatskog, austrijskog i njemačkog izvanparničnog procesnog prava)

Maganić Aleksandra
Doktorske disertacije, 2008.

Zaštita prava osobnosti

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Trideset godina Zakona o obveznim odnosima - de lege lata i de lege ferenda

Razvrgnuće suvlasničke zajednice

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
XIV. Savjetovanje pravnika "Vlasništvo-obveze-postupak"

Privremeno zaustavljanje aktivnosti u izvanparničnom postupku

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
21.godina Kopaoničke škole prirodnoga prava - Pravo i međunarodne integracije

Pravna pomoć sudova arbitražnim sudovima

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
16. Hrvatski dani arbitraže i mirenja

Procesnopravno uređenje odnosa etažnih vlasnika

Maganić Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Rechtsquellen der Freiwilligen Gerichtsbarkeit in der Republik Kroatien

Maganić Aleksandra
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Arbitrabilnost u izvanparničnim predmetima

Maganić Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Procesnopravno uređenje odnosa etažnih vlasnika

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
XIII. Savjetovanje pravnika "Vlasništvo-obveze-postupak"

Nužnost reforme hrvatskog izvanparničnog prava

Maganić, Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Arbitrabilnost u izvanparničnim predmetima

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2006.
14.Hrvatski dani arbitraže i mirenja

Nužnost reforme hrvatskog izvanparničnog prava

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2006.
XII. Savjetovanje pravnika "Vlasništvo-obveze-postupak"

Zemljišnoknjižni službenici prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama

Maganić, Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Zemljišnoknjižni službenici prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2005.
XI. Savjetovanje pravnika "Vlasništvo-obveze-postupak"

Uvođenje Rechtspflegera u Hrvatskoj

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2003.
Institucija "Rechtspfleger"