OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Antidiskriminacijsko radno i socijalno pravo
Antidiskriminacijsko radno i socijalno pravo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 74204
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Željko Potočnjak
prof. dr. sc. Ivana Grgurev
Izvođači: Iva Bjelinski Radić , mag. iur. - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 25. 01. 2021.
  • 08. 02. 2021.
  • 19. 04. 2021.
  • 31. 05. 2021.
  • 14. 06. 2021.
  • 28. 06. 2021.
  • 30. 08. 2021.
  • 13. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Antidiskriminacijsko radno i socijalno pravo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 74204
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Željko Potočnjak

Petkom u 10 sati. Zbog epidemije putem Google Meet poveznice: https://meet.google.com/wnw-ooso-cjk?authuser=0 

Trg Republike Hrvatske 14, soba 45
prof. dr. sc. Ivana Grgurev

Ponedjeljkom od 14 sati. Konzultacije se održavaju online, zbog epidemiološke situacije, putem Google Meet linka: https://meet.google.com/iyf-vgpz-nzc

Trg Republike Hrvatske 14, soba 44
Izvođač Konzultacije Lokacija
Iva Bjelinski Radić , mag. iur. (Predavanja)

Ponedjeljkom u 9.30 sati - online putem Google Meet poveznice: https://meet.google.com/vop-smzn-yem?hs=122&authuser=1

(uz prethodnu najavu na e-mail iva.bjelinski@pravo.hr) 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 40 (4. kat - potkrovlje)
Literatura
Željko Potočnjak, Ivana Grgurev, Andrea Grgić (urednici); Perspektive antidiskriminacijskog prava; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 1-48; 133-151; 153-196
Grgurev, Ivana; Diskriminacija na osnovi dobi u radnom odnosu - analiza hrvatskog zakonodavstva i pravne stečevine EU, u: "Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti - profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava" (zbornik radova, ur. Zdravka Leutar); Zaklada "Marija De Mattias" (2011), str. 31-48
Potočnjak, Željko; Grgurev, Ivana; Grgić, Andrea; Dokazivanje prima facie diskriminacije, u: Liber amicorum Mihajlo Dika, Djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku, Izazovi pravosudnih transformacija na jugu Europe (ur. Uzelac, Alam; Garašić, Jasnica; Maganić, Aleksandra); Pravni fakultet u Zagrebu (2013), str. 323-347
Zakon o suzbijanju diskriminacije;
Zakon o ravnopravnosti spolova;
Opis predmeta
Pravni izvori (međunarodni, regionalni i nacionalni) koji zabranjuju diskriminaciju u području radnih odnosa i socijalne sigurnosti; sadržaj pojma diskriminacije u radnom odnosu i u području socijalne sigurnosti; iznimke od zabrane diskriminacije u radnom odnosu i u području socijalne sigurnosti; pravne posljedice diskriminacije u radnom odnosu i u području socijalne sigurnosti (provedba zajamčenih prava/zaštita); specifičnosti radnopravne i socijalnopravne diskriminacije po pojedinim osnovama (spol, spolna orijentacija, invalidnost, dob, vjera itd.); sve navedeno obrađuje se analizom sudske prakse Europskog suda za ljudska prava, Europskog suda pravde, nacionalnih sudova te se domaće zakonsko uređenje, u cilju utvrđenja (ne)postojanja adekvatne pravne zaštite, stavlja u usporednopravni kontekst.
Ispitni rokovi
25. 01. 2021.
08. 02. 2021.
19. 04. 2021.
31. 05. 2021.
14. 06. 2021.
28. 06. 2021.
30. 08. 2021.
13. 09. 2021.