MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO - OPĆI DIO:
Međunarodno privatno pravo - opći dio
Međunarodno privatno pravo - opći dio
Studij: Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 1. semestar
Šifra: 166893
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
prof. dr. sc. Vilim Bouček
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić
Osnovni podaci
Međunarodno privatno pravo - opći dio Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 1. semestar
6.0 166893
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Utorkom, 16-17.30 h.

Ćirilometodska 4, soba 5
prof. dr. sc. Vilim Bouček

Utorkom, 15.45-17.15 h.

Ćirilometodska 4, soba 4
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić

Utorkom, 10-11.30

Ćirilometodska 4, soba 21
Literatura
OBVEZNA: Sajko, K.; Međunarodno privatno pravo, 5. izdanje; Narodne novine (2009), str
OBVEZNA: von Bar, C.; Internationales Privatrecht, II Band, Besonderer Teil; (1991), str
OBVEZNA: von Bar, C./ Mankowski, P.; Internationales Privatrecht, I Band, Allgemeine Lehren; (2003), str
OBVEZNA: Batiffol, H./ Lagarde, P.; Droit international prive, Tome I, 8. ed.; (1993), str
OBVEZNA: Batiffol, H./ Lagarde, P.; Droit international prive, Tome II, 7 ed.; (1983), str
OBVEZNA: Collins et al. (Eds.); Dicey and Morris on The Conflict of Laws, 15th ed.; (2016), str
OBVEZNA: Kropholler, J.; Internationales Privatrecht, 6. Aufl.; (2006), str
OBVEZNA: Pocar, F.; Il nuovo diritto internazionale private italiano, 2 ed.; (2002), str
OBVEZNA: Siehr, K.; Internationales Privatrecht - deutsches und europaeisches Kollisionsrecht; (2001), str
PREPORUČENA: Audit, B., d'Avout, L.; Droit international prive, 7. ed.; (2013), str
PREPORUČENA: Ballarino, T.; Diritto internazionale privato, 5 ed.; (2011), str
PREPORUČENA: Geč-Korošec, M.; Mednarodno zasebno pravo, 2. izd.; (2002), str
PREPORUČENA: Kegel, G./ Schurig, K.; Internationales Privatrecht, 9. Aufl.; (2004), str
PREPORUČENA: Bourel, P., De Vareilles-Sommieres, P., Loussouarn, Y.; Droit international prive, 10. ed..; (2013), str
PREPORUČENA: Heuze, V., Mayer, P.; Droit international prive, 11 ed.; (2014), str
PREPORUČENA: North, P.M./ Fawcett, J.J. (Eds.); Cheshire and North's Private International Law, 14th ed.; (2008), str
PREPORUČENA: Picone, P./ Focarelli, C.; Codice del diritto internazionale private; (1996), str
PREPORUČENA: Siehr, K.; Das Internationale Privatrecht der Schweiz; (2002), str
PREPORUČENA: Schwimann, M.; Internationales Privatrecht einschliesslich Europarecht, 3. Aufl.; (2001), str
PREPORUČENA: Varady, T. et al.; Međunarodno privatno pravo, 15. izd.; (2016), str
PREPORUČENA: von Hoffman, B., Thorn, K.; Internationales Privatrecht, 10. Aufl.; (2017), str
Opis predmeta
Ciljevi kolegija: 1. Razumjeti opća pitanja o uređivanju privatnopravnih situacija s prekograničnim/međunarodnim obilježjem.
2. Kritički analizirati važeće teorije o općim institutima međunarodnog privatnog prava.
3. Kritički vrednovati pravila o općim institutima međunarodnog privatnog prava.

Sadržaj kolegija:
1. Pojam, ime i predmet međunarodnog privatnog prava
2. Povijesni razvitak međunarodnog privatnog prava
3. Izvori međunarodnog privatnog prava
3.1. Izvori hrvatskog međunarodnog privatnog prava
3.2. Izvori europskog međunarodnog privatnog prava
4. Kolizijskopravna metoda
4.1. Kolizijsko pravilo
4.1.1. Pojam kolizijskog pravila
4.1.2. Struktura kolizijskog pravila
4.1.3. Vrste kolizijskih pravila
4.2. Najvažnije poveznice
4.3. Kvalifikacija
4.4. Uzvrat i upućivanje dalje
4.5. Prijevarno zaobilaženje prava
4.6. Prethodno pitanje
4.7. Prilagođavanje
4.8. Primjena stranoga prava
4.9. Utjecaj promjene prava na primjenu mjerodavnog prava
4.10. Javni poredak - zaštita osnovnih pravnih načela domaćeg i europskog prava
5. Ostale metode
5.1. Pravila neposredne primjene
5.2. Posebna materijalna pravila
Ispitni rokovi
Obavijesti