OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Autorsko pravo
Studij: Građanskopravni - 10. semestar
Šifra: 61270
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Igor Gliha
izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković
Ispitni rokovi:
  • 06. 02. 2023.
  • 03. 04. 2023.
  • 29. 05. 2023.
  • 26. 06. 2023.
  • 10. 07. 2023.
  • 28. 08. 2023.
  • 11. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Autorsko pravo Građanskopravni - 10. semestar
4.0 61270
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Igor Gliha

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 31/II
izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković

Utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 32/II
Literatura
OBVEZNA: Ivan Henneberg; Autorsko pravo; Informator d.d. (2001)
OBVEZNA: Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima;
OBVEZNA: Bernska konvencija za zaštitu književnih i umjetničkih djela;
OBVEZNA: Međunarodna konvencija za zaštitu umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju (Rimska konvencija);
OBVEZNA: Ugovor o autorskom pravu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WCT);
OBVEZNA: Ugovor o izvedbama i fonogramima Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WPPT);
OBVEZNA: Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS);
PREPORUČENA: Igor Gliha; Copyright in Croatia; Thomson Reuters/West (2010), str. 1-93
PREPORUČENA: Michel M. Walter (ur.); Europaeisches Urheberrecht - Kommentar; Springer (2001)
PREPORUČENA: Copinger and Skone James on Copyright; Sweet and Maxwell (2004)
Opis predmeta
Pojam autorskog pravo, povijesni razvoj, mjesto u pravnom sustavu, pravna narav. Izvori autorskog prava. Utjecaj prava EU na hrvatsko autorsko pravo. Objekt autorskog prava. Autor i drugi nositelji autorskog prava. Sadržaj autorskog prava. Raspolaganje autorskim pravom inter vivos i mortis causa. Srodna prava: pravo umjetnika izvođača, pravo proizvođača fonograma, pravo filmskog producenta (proizvođača videograma), pravo organizacija za radiodifuziju, pravo proizvođača baza podataka, pravo nakladnika. Pravna zaštita autorskog prava i srodnih prava. Ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava; individualno i kolektivno ostvarivanje. Sadržajna i vremenska ograničenja autorskog prava i srodnih prava. Autorsko pravo u EU (acquis communautaire). Konvencijsko autorsko pravo. Unifikacija autorskog prava. Utjecaj globalizacije na autorskopravni poredak.
Ispitni rokovi
06. 02. 2023.
03. 04. 2023.
29. 05. 2023.
26. 06. 2023.
10. 07. 2023.
28. 08. 2023.
11. 09. 2023.