EJP ISPIT / EPL EXAM:
Informacije o ispitu iz europskog javnog prava / Information about the exam in European Public Law

Pravila o ispitu

 

Pisani ispit iz predmeta 'Europsko javno pravo' sastoji se od sljedeća dva dijela:

· 10 osnovnih pitanja na koja je potrebno odgovoriti bez korištenja materijala za pripremu ispita (zatvoreni dio ispita); vrijeme pisanja: 15 minuta 

· 20 pitanja koja se odnose na zadane hipotetske slučajeve na koja se može odgovoriti uz korištenje materijala za pripremu ispita u papirnatom obliku, uz isključene elektronske medije (otvoreni dio ispita); vrijeme pisanja: 40 minuta 

 

Pisani ispit nosi ukupno 30 bodova: 10 bodova za prvi dio i 20 bodova za drugi dio.

Za uspješno polaganje pisanog ispita potrebno je ostvariti najmanje 7 bodova u prvom dijelu ispita (70% točnih odgovora) i ukupno najmanje 17 bodova iz oba dijela ispita (od mogućih 30 bodova).

Student koji u prvom dijelu ispita ostvari manje od 7 bodova neće moći položiti ispit bez obzira na ukupan broj ostvarenih bodova.

 

Ocjene:

1 - 16 ili manje od 7 bodova na zatvorenom dijelu ispita = pad

17 - 21 (uz minimum 7 bodova na zatvorenom dijelu ispita) = dovoljan (2)

22 - 30 (uz minimum 7 bodova na zatvorenom dijelu ispita) = dobar (3)

24 boda ili više (uz minumum 7 bodova na zatvorenom dijelu ispita) = mogućnost izlaska na usmeni ispit na kojem je moguće ostvariti najbolje ocjene - vrlo dobar (4) ili odličan (5)

Međutim, ako student odluči izaći na usmeni ispit, ocjena postignuta na pisanom ispitu nije zagarantirana. Na usmenom možete i pasti, ostvariti lošiju ocjenu, zadržati trojku ili povećati ocjenu, čemu se mi nadamo.

Student koji ostvari najmanje 15 bodova (od kojih je barem 7 ostvareno u prvom dijelu ispita) može dodatnim bodovima ostvarenim aktivnim sudjelovanjem na nastavi skupiti dovoljan broj bodova za prolazak ispita, odnosno veću ocjenu.

 

U prvom će se dijelu ispita provjeravati isključivo poznavanje i razumijevanje osnovnih pojmova prava EU. Neće se tražiti memoriziranje brojčanih podataka ili drugih nevažnih činjenica.

Primjer pitanja iz prvog dijela ispita: Koja institucija ima pravo zakonodavne inicijative u redovnom zakonodavnom postupku?

Primjer pitanja koje se neće pojaviti u prvom dijelu ispita: Koje su godine održani prvi izravni izbori za Europski parlament?

 

Komisijski ispit isključivo je usmeni ispit.

 

 

The Rules that apply to the exam

 

Written exam in the course European Public Law has 2 parts: 

· 10 basic questions that should be answered without consulting the materials from which you have studied (closed book part of the exam); this part lasts for 15 minutes

· 20 questions that relate to the hypothetical cases, for the answer to which you may consult any written materials you have brought with you to the exam, with the exclusion of electronic sources (open book part of the exam); this part lasts for 40 minutes

 

Written exam has 30 points: 10 points for the closed part and 20 point for the open part. 

In order to pass the exam, students need to acquire:

- at least 7 points in the first (closed) part of the exam (70% of the correct answers) 

- in total, at leat 17 points (put of 30)

Students who did not acquire at least 7 points in the first part of the exam cannot pass it, notwithstanding the total number of points. 

 

Grades:

0 - 16 or less than 7 points in the closed part = fail

17 - 21 (with at least 7 points in the closed part) = sufficient (2)

22 - 30 (with at least 7 points in the closed part) = good (3)

24 points or more (with at least 7 points in the closed part) = possibility, if wanted, to take the oral exam in order to get highest grades: very good (4) or excellent (5)

If a student decides to take the oral exam, her or his grade achieved at the written exam is not guaranteed. The student can still fail, get the lower grade, or (as we hope) get the better grade. 

 

Students who have at least 15 points in the written exam (out of which at least 7 points in the closed part) can use extra points earned by active participation in classes in order to get more total points and pass the exam or increase her or his grade. 

 

First part of the exam examines only the knowledge and the understanding of the basic concepts of EU law. We will not require that you memorize any numerical data or other unimportant facts. 

 

The example of the question in the first part of the exam: Which institution of the EU has the right to initiate the legislative process?

The example of the question which will not be asked in the first part of the exam: What year did the first direct elections for the European Parliament take place?

 

If a student comes to the exam after previously failing 3 times, such an exam is exclusively oral (exam in front of the commission).