KATEDRA ZA UPRAVNU ZNANOST:

Pozivaju se studenti zainteresirani da budu demonstratori na Katedri za upravnu znanost da svoju prijavu pošalju predstojniku Katedre prof.dr.sc. Ivanu Kopriću (ivan.kopric@pravo.hr) do 20. rujna 2020. 

Popis obavijesti