LOKALNA SAMOUPRAVA:
Lokalna samouprava

Predavanja iz izbornog predmeta Lokalna samouprava poćinju u ponedjeljak 11.10.2021. u 9,00 sati u dvorani V, Ćirilometodska 4.

Popis obavijesti