Obrane završnih i diplomskih radova planirane nakon ljetnih praznika s početkom od 21. kolovoza 2023. moraju se održati najkasnije do datuma naznačenog u nastavku ovisno o studijskom programu.  

 

Studijski programi za koje je potrebno održati obranu završnih/ diplomskih radova do zaključno 14. rujna 2023.:

  • Integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo
  • Stručni diplomski studij Javna uprava
  • Sveučilišni diplomski studij Socijalni rad
  • Sveučilišni diplomski studij socijalne politike

 

Studijski programi za koje je potrebno održati obranu završnih/ diplomskih radova do zaključno 30. rujna 2023.:

  • Stručni prijediplomski studij Javna uprava
  • Stručni prijediplomski Porezni studij
  • Sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad 
Popis obavijesti