Sveučilište u Zagrebu objavljuje REZULTATE natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za STUDENTE - studijski boravak - ak. god. 2022./23. (studenti obavezno moraju pročitati cjelokupan tekst Rezultata - kliknuti na tekst).

 

Napominjemo da je rok za odustanak od mobilnosti za zimski semestar 23. svibnja te molimo studente da vlastoručno potpisane izjave dostave do navedenog roka Uredu za međunarodnu suradnju na adresu: imo@pravo.hr koji  će ishoditi potpis nadležne prodekanice.

Zaprimljene su 882 elektronske prijave na Natječaj. Fakultetska povjerenstva izradila su rang-liste studenata. Financijska potpora odobrena je za sve studente sa statusom „odabran“ na rang-listama fakultetskih povjerenstava tj. za 750 studenata. Rezultati se nalaze u priloženim tablicama (po 1 tablica za svaku sastavnicu).

Studenti kojima je odobrena financijska potpora, u tablici su označeni plavom bojom.

Studenti koji su na rang-listama u statusu „rezerva“ (u bijeloj boji na rang-listi) ne moraju trenutno učiniti nikakve radnje. U slučaju da se odustankom studenta za njihovo ciljno sveučilište oslobodi mjesto na stranom sveučilištu, studenti u trenutnom statusu "rezerva" bit će o tome obaviješteni. 

Financijske potpore studentima biti će isplaćene iz novog projekta br. 2022-1-HR01-KA131-HED-000060894. Realizacija i financiranje mobilnosti odobrenih u sklopu ovoga natječaja ovise o sklapanju Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava između Sveučilišta u Zagrebu i nacionalne Agencije za mobilnost i programe EU čije se potpisivanje očekuje uskoro.


PRIVICI tekstu rezultata natječaja

Rezultati Natječaja objavljeni su pojedinačno za svaku sastavnicu:

 1. Agronomski fakultet
 2. Akademija dramske umjetnosti
 3. Akademija likovnih umjetnosti
 4. Arhitektonski fakultet
 5. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 6. Ekonomski fakultet
 7. Fakultet elektrotehnike i računarstva
 8. Fakultet filozofije i religijskih znanosti
 9. Fakultet hrvatskih studija
 10. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 11. Fakultet organizacije i informatike
 12. Fakultet političkih znanosti
 13. Fakultet prometnih znanosti
 14. Fakultet strojarstva i brodogradnje
 15. Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 16. Filozofski fakultet
 17. Geodetski fakultet
 18. Geotehnički fakultet = NEMA prijava
 19. Građevinski fakultet
 20. Grafički fakultet
 21. Katolički bogoslovni fakultet = NEMA prijava
 22. Kineziološki fakultet
 23. Medicinski fakultet
 24. Metalurški fakultet = NEMA prijava
 25. Muzička akademija (bit će objavljeno naknadno)
 26. Pravni fakultet
 27. Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 28. Prirodoslovno-matematički fakultet
 29. Rudarsko-geološko-naftni fakultet
 30. Stomatološki fakultet
 31. Šumarski fakultet
 32. Tekstilno-tehnološki fakultet
 33. Učiteljski fakultet
 34. Veterinarski fakultet = NEMA prijava
 35. Hrvatsko vojno učilište dr. Franjo Tuđman = NEMA prijava
 36. Centar za poslijediplomske studije = NEMA prijava


STUDENTI S MANJE MOGUĆNOSTI (uključuje niži socioekonomski status)

Napomena: Samo studenti koji su u gornjim rang-listama sastavnica označeni plavom bojom, tj. kojima je odobrena stipendija, primaju i dodatnu potporu za status studenta s manje mogućnosti (u tablici niže, status "odobreno" označava samo da je dokumentacija za status "manje mogućnosti" valjana).

Rezultati prijave za status studenta s manje mogućnosti za ak. god. 2022./23.

 


UPUTA O ŽALBI

(sukladno čl. 30. Pravilnika o međunarodnoj mobilnost)
Žalbe se podnose u pisanom obliku preporučenom poštom u roku od 8 dana od objave rezultata Natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta. U obzir će biti uzete isključivo žalbe podnesene u tom obliku. Žalbe ili upiti poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje.
Ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja npr. prijava nije potpuna, dostavljena je nepravilna dokumentacija, student je poslao više prijava ili je prijavio pogrešnu stranu instituciju i sl., prijava se automatski odbija bez mogućnosti žalbe.
1. Žalba protiv Odluke o odabiru kandidata za studijski boravak podnosi se na adresu fakulteta/akademije (tijelo/povjerenstvo fakulteta/akademije) – adresu potražiti na mrežnim stranicama sastavnice. Prijedlog odluke o žalbi daje fakultet/akademija, a konačnu odluku donosi Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu.
2. Žalba protiv odluke o prijavi za niži socio-ekonomski status podnosi se direktno Sveučilištu, na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom „Žalba Erasmus+ sociostatus 2022/23: Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti” (Središnji ured za međunarodnu suradnju).
3. Žalba protiv odluke o prijavi za status studenta s manje mogućnosti podnosi se na adresu fakulteta/akademije (tijelo/povjerenstvo fakulteta/akademije) – adresu potražiti na mrežnim stranicama sastavnice (izuzev studenata nižeg socio-ekonomskog statusa, vidi pod 2. Žalba protiv odluke o prijavi za niži socio-ekonomski status). Prijedlog odluke o žalbi daje fakultet/akademija, a konačnu odluku donosi Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu.

 

Rezultate natječaja odobrio:
Prof. dr. sc. Damir Boras
Rektor

 

Klasa: 605-01/22-03/04
Urbroj: 380-153/037-22-50

Popis obavijesti