Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu sklopio je Sporazum o suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja kojim se studentima Pravnog fakulteta omogućava obavljanje praktičnih vježbi devetog semestra studija prava u Centru SOLVIT Hrvatska koji je uspostavljen u Ministarstvu. Nacionalni centri država članica dio su mreže SOLVIT kojom upravlja Europska komisija. SOLVIT je besplatna usluga za rješavanje problema građana i poduzeća koje pogrešnom primjenom prava EU-a uzrokuju javnopravna tijela u državama članicama EU-a te na Islandu, u Lihtenštajnu i u Norveškoj. 

Više informacija: https://ec.europa.eu/solvit/index_hr.htm

Popis obavijesti