Poštovane/Poštovani,

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je 12. studenoga 2021. godine Odluku o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20obvezno%20testiranje.pdf), a koja se odnosi i na javna visoka učilišta.

Pravni fakultet je donio Odluku o načinu provedbe predmetne Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, koja je dostupna na sljedećoj poveznici: 

Odluka Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – provedba Odluke Stožera

Također, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu donio je Odluku o imenovanju osoba ovlaštenih za provjeru EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju, kojom se pobliže uređuju pitanja provedbe Odluke Stožera na način da se svi zaposlenici Fakulteta pozivaju na dostavu EU digitalne COVID potvrde u kadrovsku službu Fakulteta osobno ili putem e-pošte: branka.kusic.milosevic@pravo.hr.

odnosno, da se zadužuju osobe navedene u točki II. Odluke na provjeru drugih odgovarajućih dokaza o testiranju prema lokacijama na kojima Fakultet obavlja svoju djelatnost.

Odluka Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – imenovanje osoba – provjera dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.

Popis mjesta gdje se može obaviti testiranje brzim antigenskim testom nalazi se na stranicama Stožera civilne zaštite: https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/popis-zdravstvenih-ustanova-i-laboratorija-covid-testiranja-4352/4352 

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu će refundirati trošak zaposleniku temeljem računa ovlaštenog testnog mjesta kojeg donese zaposlenik.

Zaposlenici koji odbiju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz ne mogu ulaziti i boraviti u prostorijama Fakulteta.

Popis obavijesti