Sveučilište u Zagrebu objavljuje 2. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2021./22.  Tekst Natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/2-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-erasmus-strucna-praksa-akademska-godina-202122/.

Drugi krug Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu od 1. veljače 2022.- 1. kolovoza 2022.


Krajnji rok za online prijave je 30.4.2022. u 12h (podne). (ili ranije, ovisno o predviđenom datumu polaska).

Krajnji rok za dostavu prijavne dokumentacije je 30.4.2022. do kraja dana (ili ranije, ovisno o predviđenom datumu polaska).

Postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava.

  • VAŽNO: MOLIMO ZAINTERESIRANE STUDENTE DA POMNO PROČITAJU CIJELI TEKST NATJEČAJA TE DA SVOJE POTPUNE PRIJAVE  (PRIJAVNU DOKUMENTACIJU) ŠALJU NA E-MAIL ADRESU UREDA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU imo@pravo.hr, a u kopiju e-maila obavezno uključe i adresu: jelena.tadic.cegnar@pravo.hr . 
  • NAPOMENA: Ured za međunarodnu suradnju ishodit će ovjeru ECTS koordinatora na natječajnoj dokumentaciji. S tim u vezi, molimo studente da dokumentaciju šalju Uredu za međunarodnu suradnju Pravnog fakulteta do najkasnije 29. 04.2021 kako bi se dokumentacija stigla pravovremeno potpisati i poslati Sveučilištu.

Popis obavijesti