Program rada Studentskog zbora

 

PROGRAMA RADA STUDENTSKOG ZBORA PRAVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU ZA AKADEMSKU GODINU 2017./18.

 

Program rada za ak. g. 2017./2018. dostupan je OVDJE.